Dialóg a kontakty

Pre spoločnosť Henkel je dialóg so sociálnymi skupinami dôležitý, keďže nám poskytuje príležitosť diskutovať s nimi o našich výrobkoch, technológiách a vyhliadkach týkajúcich sa udržateľného rozvoja.

Sme aktívni na mnohých diskusných platformách a v rôznych iniciatívach, najmä pokiaľ ide o udržateľnosť. Pri diskusii so zástupcami zainteresovaných strán otvorene vysvetľujeme naše stanoviská a získavame možnosť lepšie porozumieť trendom a zložitým problémom. To nám dáva možnosť vytvoriť súlad medzi predstavami o budúcom smerovaní našej spoločnosti a udržateľným rozvojom. Diskusia nám súčasne pomáha nastaviť aj samotnú implementáciu našich predstáv.

Doplňujúce informácie