Externé hodnotenia

Naše hodnotenie a uznanie zo strany expertov na trvalú udržateľnosť zvyšuje trhovú transparentnosť a poskytuje nám dôležitú spätnú väzbu ohľadom toho, ako úspešne sa nám darí realizovať našu stratégiu v oblasti trvalej udržateľnosti.

Naše odhodlanie a činnosť v týchto oblastiach odzrkadľujú uznávané ocenenia a štúdie. Okrem medzinárodných rebríčkov a hodnotení naberajú na dôležitosti aj ocenenia našej spoločnosti na regionálnej úrovni.