• Henkel Slovensko
  • Kontakt
  • Pridať do mojej zbierky
  • Zdieľať
Menu
Hľadať

Externé hodnotenia

Naše hodnotenie a uznanie zo strany expertov na trvalú udržateľnosť zvyšuje trhovú transparentnosť a poskytuje nám dôležitú spätnú väzbu ohľadom toho, ako úspešne sa nám darí realizovať našu stratégiu v oblasti trvalej udržateľnosti.

Naše odhodlanie a činnosť v týchto oblastiach odzrkadľujú uznávané ocenenia a štúdie. Okrem medzinárodných rebríčkov a hodnotení naberajú na dôležitosti aj ocenenia našej spoločnosti na regionálnej úrovni.

Rebríčky, ratingy a indexy

Zürich: Spoločnosť Henkel získala ocenenie Gold Class a ocenenie Idustry Mover v Ročenke udržateľnosti 2017. Ročenka švajčiarskej agentúry RobecoSAM obsahuje zoznam najudržateľnejších firiem v každom odvetví priemyslu a zostavuje sa podľa posudzovania udržateľnosti firiem, ktorého sa každoročne zúčastňuje viac ako 3000 najväčších spoločností z celého sveta.

Paríž: Ako člen iniciatívy „Together for Sustainability“ („Spoločne za udržateľnosť“) bola spoločnosť Henkel v decembri 2015 opäť ocenená medzinárodnou ratingovou agentúrou EcoVadis. Na základe svojho ratingu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem bola spoločnosť Henkel ocenená najvyšším možným hodnotením.

Logo Sustainalytics

Amsterdam: Rebríček udržateľnosti na rok 2016, ktorý zostavuje firma Sustainalytics, označil spoločnosť Henkel za svetového lídra v kategórii „Výrobky pre domácnosť & osobnú spotrebu”. Komparatívna analýza je založená na prístupe ESG, ktorý hodnotí pôsobenie firiem vzhľadom na životné prostredie, sociálny dopad a systém riadenia.

Logo Global Challenges Index

Hamburg: Spoločnosť Henkel bola v roku 2016 ako jedna z iba 50 spoločností na svete opäť zaradená do zoznamu Global Challenges Index, ktorý vypracúva spoločnosť Börse Hannover (hannoverská burza) a nemecká ratingová agentúra Oekom Research. V zozname Global Challenges Index sa spoločnosť Henkel nachádza pravidelne od roku 2007.

Logo FTSE 4 Good

Londýn: Rok 2016 bol už šestnástym v poradí, v ktorom bola spoločnosť Henkel zahrnutá do etického indexu FTSE4Good, ktorý prvýkrát predstavili Financial Times a londýnska burza v roku 2001.

Global 100 Most Sustainable Corporations in the World

Toronto: za rok 2017 patrí spoločnosti Henkel 15. priečka medzi 100 globálnym spoločnosťami, ktoré najviac dbajú o trvalú udržateľnosť. Zoznam vypracovali médiá a investičná poradenská spoločnosť Corporate Knights. Spoločnosti uvedené v tomto indexe predstavujú špičku v celkovej výkonnosti v oblasti trvalej udržateľnosti vo svojich konkrétnych sektoroch a odvetviach.

MSCI World ESG Index and MSCI Europe ESG Index

New York: Spoločnosť Henkel bola opäť raz zahrnutá do indexov udržateľnosti MSCI World ESG a MSCI Europe ESG. Celosvetové indexy ESG Indices zahŕňajú spoločnosti, ktoré majú silný manažment rizík a príležitostí z hľadiska svojej výkonnosti v environmentálnej a sociálnej oblasti ako aj transparentnej správy a riadenia.

World's Most Ethical Companies® Honoree 2016

New York: Henkel bol už deviaty krát za sebou vybraný do zoznamu s názvom „Najetickejšie spoločnosti sveta”. Konanie firiem sa hodnotí v nasledujúcich kategóriách: systém podnikovej správy a riadenia („corporate governance”), inovačná sila, štýl manažmentu, interné systémy manažmentu, manažment reputácie a zodpovedné korporátne občianstvo.