Globálne výzvy a príležitosti

Znečisťovanie, nárast počtu obyvateľov, chudoba – naša planéta čelí viacerým veľkým výzvam. Inovatívne produkty a technológie však môžu poskytnúť riešenie, keďže zlepšujú kvalitu života, no zároveň spotrebovávajú menej surovín a zdrojov.

_K0A8914 (1)

Akú rolu hrajú globálne spoločnosti?

Pri vytváraní zdieľaných hodnôt sú spoločnosti v strategickej pozícii. Popri platbách v podobe miezd a daní podniky prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju ako zamestnávatelia, nákupcovia a investori. Môžu tiež prispieť k zrýchleniu transformácie hospodárstva smerom k udržateľnosti tvorbou inovatívnych technológií a produktov. Predstavte si úsporu zdrojov, ktorú by sme dosiahli tým, že by každý produkt v každej domácnosti spotrebovával menej elektriny či vody, alebo si predstavte zníženie emisií oxidu uhličitého, ktoré by nastalo, ak by bolo každé vozidlo na tejto planéte ľahšie a spotrebovávalo menej paliva. Riešenia, ktoré sú hospodárnejšie pri nakladaní so zdrojmi, môžu zlepšiť rovnováhu medzi ekonomickými, ekologickými a spoločenskými potrebami ľudí i planéty – a otvoriť tak cestu k udržateľnej budúcnosti.

Spolu s celosvetovými hodnotovými reťazcami

Podniky zároveň nadväzujú partnerstvá s vládami a mimovládnymi organizáciami s cieľom podporiť projekty, ktoré zlepšujú zárobkové príležitosti pre osoby, ktoré sú v styku s dodávateľskými reťazcami týchto podnikov – a to kdekoľvek vo svete. Príkladom je medzinárodná rozvojová organizácia Solidaridad, ktorá v spolupráci s firmami podporuje drobných pestovateľov plodín ako palma olejová. Poskytuje tak pestovateľom možnosť zvýšiť produktivitu a zároveň spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť. Okrem toho zaisťuje stabilitu zamestnania a pracovníkom spolu s ich rodinami zlepšuje životnú úroveň.

image9_eciRGBv2 (1)