Program Ambasádori udržateľnosti

1_Sustainability_Week_eciRGBv2

Motivujeme našich ambasádorov, aby priložili ruku k dielu

Ambasádori udržateľnosti spoločnosti Henkel sú povzbudzovaní k návštevám škôl, kde môžu deti učiť o udržateľnom správaní v domácnosti. Takto pomôžu nastupujúcej generácii už v ranom veku pochopiť, ako efektívne využívať dostupné zdroje. Vplyv sa vďaka deťom zároveň zväčšuje, keďže sa o svoje poznatky a nadšenie radi podelia s ostatnými. K roku 2020 sa nám podarilo nadviazať kontakt s asi 175 000 deťmi v 54 krajinách.

Zároveň je naším cieľom podporovať zdravší životný štýl a zvyšovať povedomie o tvorbe odpadu či spotrebe vody a elektriny vo všetkých našich strediskách. Súčasťou tohto záväzku je aj naša iniciatíva „(Y)our move toward sustainability“ (Váš – Náš krok k udržateľnosti), ktorú sme zaviedli v roku 2014. Povzbudzuje zamestnancov k tomu, aby sa v každodennej práci snažili o praktickú udržateľnosť, ktorá spočíva napríklad v obmedzení zbytočnej tlače, zhasínaní svetiel a zdravom stravovaní.

Zákazníci, s ktorými máme kontakt prostredníctvom našich značiek a technológií, sú dôležitou cieľovou skupinou. Naša iniciatíva „Say yes! to the future“ (Povedzte „Áno!“ budúcnosti) napríklad zabezpečuje školenia pre obchodných zástupcov po celom svete na tému udržateľnosti, ktoré pokrývajú oblasti nad rámec programu Ambasádorov udržateľnosti. Pracovníci následne môžu uplatňovať tieto poznatky v spoločných projektoch s našimi obchodnými partnermi – napríklad v logistike či pri podpore udržateľných nákupných rozhodnutí.

Aktivita je momentálne kvôli pandémii pozastavená a pripravuje sa jej aktualizácia.

Projekt Šampióni udržateľnosti prináša na základné školy tému udržateľnosti

Zamestnanci Henkel Slovensko aktívne navštevujú školy v miestach, odkiaľ pochádzajú. Na Slovensku v minulosti už vyškolili viac ako 10 000 detí na Šampiónov udržateľnosti.

CSRHenkel-Slovensko-CSR_activities

Ambasádori udržateľnosti spoločnosti Henkel Slovensko navštevujú školy po celom Slovensku, kde učia deti o efektívnom nakladaní so zdrojmi.

henkel-slovensko-projekt-sampioni-udrzatelinosti

Prostredníctvom Školského programu ambasádorov udržateľnosti, ktorý vedú zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko na základných školách, sa môžu deti naučiť, ako šetriť energiu, vodu a tvoriť menej odpadu v kuchyni, kúpeľni i obývacej izbe.

Nad rámec našich jestvujúcich programov chceme dať našim zamestnancom aj možnosť zapojiť sa do projektov dobrovoľníctva a priložiť ruku k dielu v komunitách, v ktorých pôsobíme. Medzi tieto aktivity patria naše „Stavbárske výjazdy“, počas ktorých pomáhajú naši zamestnanci pri výstavbe domov pre viaceré rodiny v núdzi. Spoločnosť Henkel takéto projekty podporuje materiálnymi darmi, napríklad v podobe stavebných materiálov. Spoločnosť Henkel je tiež významným podporovateľom programu Teach First, ktorý aktívne zapája absolventov vysokých škôl a budúcich lídrov. V úlohe učiteľov môžu títo mladí ľudia pomôcť školám a žiakom v sociálne znevýhodnených komunitách.