Moja zbierka

Naše aktivity

Tvoríme vyššiu hodnotu pre našich zakaznikov a spotrebiteľov, pre komunity, v ktorých podnikáme a pre našu spoločnosť – a zároveň redukujeme našu environmentálnu stopu.

Prečítajte si viac o tom, ako náš záväzok v oblasti spoločenskej angažovanosti realizujeme v praxi. 

Ambasádori udržateľnosti

Od spustenia programu v roku 2012 sa Ambasádormi udržateľnosti stalo viac než 10 000 zamestnancov spoločnosti Henkel.

Ak chceme dosiahnuť svoj cieľ strojnásobiť vytvárané hodnoty vzhľadom na environmentálny dopad našich produktov a technológií v roku 2030, musí priložiť ruku k dielu každý z nás. Preto sa snažíme poskytnúť jasné informácie o trvalej udržateľnosti všetkým našim zamestnancom a umožniť im propagovať dôležitosť udržateľnosti aj medzi ľuďmi v ich okolí.

Jednou z našich najdôležitejších vzdelávacích iniciatív v spoločnosti Henkel je program na školenie Ambasádorov udržateľnosti, ktorý bol spustený v roku 2012 za účelom motivácie zamestnancov k tomu, aby vyvíjali ešte intenzívnejšie snahy v súvislosti s myšlienkou trvalej udržateľnosti. Odvtedy sa spoločnosti Henkel podarilo vyškoliť viac než 10 000 ambasádorov v celkovo 79 krajinách sveta.

Medzi aktivity ambasádorov patrí práca so žiakmi základných škôl, aby sa naučili využívať zdroje s väčšou ohľaduplnosťou voči životnému prostrediu. Doteraz sa nám podarilo osloviť viac než 84 000 žiakov v 47 krajinách.

V roku 2014 pribudla do programu iniciatíva „(Y)our move toward sustainability“ („Vaše/naše pokroky k udržateľnosti“) zameraná na podporu zamestnancov v tom, aby uplatňovali udržateľnosť v každodennej praxi, napríklad v súvislosti so šetrením elektrickej energie či zdravou výživou.

V roku 2015 pribudla do programu ďalšia iniciatíva: v rámci iniciatívy „Say yes! to the future” („Povedz Áno! budúcnosti“) absolvujú obchodní zástupcovia spoločnosti Henkel po celom svete školenia zamerané na všetky dodatočné témy súvisiace s trvalou udržateľnosťou, ktoré sa týkajú predaja, ale nie sú súčasťou programu Ambasádori udržateľnosti. Vyškolení pracovníci potom aplikujú získané vedomosti v rámci združených projektov v spolupráci s našimi maloobchodnými zákazníkmi – napríklad v logistike alebo propagácii udržateľných rozhodnutí v oblasti nákupu. Okrem záležitostí týkajúcich sa udržateľnosti v oblasti predaja je v rámci školení dôležitá aj výmena medzinárodných skúseností vo sfére maloobchodných partnerstiev, aby mohli vznikať nové formy spolupráce.

Dobrovoľníctvo v Ružinove

Spolu 70 dobrovoľníkov spoločnosti Henkel sa na jeseň 2014 rozhodlo v rámci projektu Dobrovoľníctvo v Ružinove vyhrnúť si rukávy a namaľovať ploty v škôlkach a školách, vyčistiť detské ihriská, či zametať lístie.

Cieľom projektu Dobrovoľníctvo v Ružinove bolo povzbudiť zamestnancov spoločnosti Henkel, aby sa zaktivizovali a začali iniciatívne skrášľovať bratislavskú mestskú časť Ružinov. Preto sme nadviazali spoluprácu s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, ktorý tento nápad ocenil a rozhodol sa pre dobrovoľnícke brigády zabezpečiť všetko potrebné náradie. Od septembra do novembra 2014 sa do aktivít zapojilo dovedna 13 tímov s celkom 70 dobrovoľníkmi, ktorí neváhali svoj voľný čas venovať vznešenej myšlienke dobrovoľníctva. Zamestnancom spoločnosti Henkel sa tak podarilo z Ružinova spraviť krajšie miesto pre život – vyčistili detské ihriská, vymaľovali ploty a pozametali hromady lístia.
 

Vianočný stromček splnených prianí

Zamestnanci Henkel Slovensko každoročne obohatia Vianoce deťom z detského domova. V roku 2014 takto napríklad nakúpili vianočné darčeky pre 70 detí z Detského domova Maurícius v Kremnici.

Projekt s názvom Vianočný stromček splnených prianí vždy naplno štartuje na koncoročnom večierku spoločnosti Henkel, kde si naši zamestnanci môžu na stromčeku nájsť a zobrať domov vianočné ozdoby so želaniami detí. Mnohí z nich následne buď individuálne alebo tímovo nakúpia darčeky a urobia tak radosť tým, na ktorých sa zatiaľ veľa šťastia neusmialo. V Detskom domove Maurícius v Kremnici si na Štedrý deň deti pod stromčekom našli napríklad sánky, bábiky, autá na ovládanie, spoločenské hry či kozmetické balíčky.

Darovanie krvi

V roku 2014 sa dohromady 300 zamestnancov Henkel Slovensko zapojilo do dobrovoľného darovania krvi. So 78 litrami darovanej krvi mohla Národná transfúzna služba SR zachrániť mnoho ľudských životov.

Darovanie krvi je aktivita, ktorú Henkel Slovensko podporuje už niekoľko rokov. Naši zamestnanci majú trikrát do roka možnosť darovať krv v priestoroch našej firmy. Celá aktivita prebieha v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá si spoluprácu s Henkel Slovensko dlhoročne pochvaľuje.

MIT projekt: Zrekonštruované detské ihrisko

Jedným zo vzorových príkladov úspešne pripraveného a dokončeného MIT projektu je zrekonštruované detské ihrisko v Karlovej Vsi, na ktorého rekonštrukciu Henkel prispel sumou 2 149 eur. Pred rekonštrukciou detské ihrisko nespĺňalo bezpečnostné normy. Dnes je aj vďaka spoločnosti Henkel po dlhom čase užívania schopné.

Ihrisko bolo postavené ešte v polovici 80. rokov a nikdy neprešlo rekonštrukciou. Dospelo to až do bodu, keď sa stalo neschopné užívania, pretože nespĺňalo bezpečnostné normy Európskej únie. Preto sa naša kolegyňa Andrea Lauko Širková rozhodla v roku 2014 podať návrh na MIT projekt a požiadať o finančnú podporu Henkel. Jej iniciatíva sa stretla s veľkým úspechom. Detské ihrisko bolo vyčistené a premaľované, pribudli bezpečnostné prvky a zakúpilo sa nové vybavenie – lavičky a detská šmýkačka s hojdačkou, ktoré spĺňajú súčasné normy. Henkel na rekonštrukciu prispel sumou 2 149 eur. Spoluúčasť na projekte mala aj bratislavská mestská časť Karlova Ves, ktorá preinvestovala 1 200 eur.


MIT projekt: Zakúpenie špeciálnych pomôcok pre nemocnicu

Vzorovým príkladom úspešného MIT projektu je aj finančná pomoc Neonatologickej klinike v Univerzitnej nemocnici Martin. Klinika sa darovanú sumu 1 500 eur od firmy Henkel nakúpila profesionálne pomôcky Neobed na polohovanie detí v inkubátore.

Neonatologická klinika v Martine sa špecializuje na liečebno-preventívnu starostlivosť o predčasne narodené deti v regióne severného Slovenska, čo je spádová oblasť s približne jedným miliónom obyvateľov. Každoročne tu pomôžu zhruba 200 deťom. Starostlivosť je vo väčšine prípadov dlhodobá a môže dosiahnuť aj 3 mesiace. Keďže ide často o vysoko-rizikové prípady detí, ktoré sa narodili priskoro, klinika potrebuje množstvo špeciálnych prístrojov a pomôcok. Pred poskytnutím pomoci od spoločnosti Henkel sa na polohovanie detí používali neprofesionálne pomôcky, ktoré okrem iného nespĺňali prísne hygienické kritériá. Pomôcť sa preto rozhodla naša kolegyňa Zuzana Kramarová, ktorá vypísala a podala žiadosť na MIT projekt. Henkel následne prispel Neonatologickej klinike sumou 1 500 eur, za ktorú klinika nakúpila špeciálne pomôcky Neobed. Nové pomôcky Neobed odvtedy umožňujú optimálne polohovanie dieťaťa v inkubátore, pôsobia preventívne proti tvorbe preležanín a napomáhajú zníženiu negatívneho vnímania nemocničného prostredia.