Naše aktivity

Naša spoločnosť podporuje mnoho dobrovoľníckych aktivít a dáva svojim zamestnancom priestor, aby sa do dobrovoľníckej činnosti mohli zapájať a aktívne sa angažovať v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V týchto aktivitách naši zamestnanci svoje sily a záujem upriamujú na ľudí v núdzi, opustené zvieratá i životné prostredie, prispievajú nielen finančne a materiálne, ale aj svojím časom a zručnosťami. Aj rok 2017 bol bohatý na verejno-prospešné a dobrovoľnícke aktivity.

Vďaka zozbieranému šatstvu a hračkám počas zbierok v našej spoločnosti mohla organizácia Úsmev ako dar pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Zimná materiálna zbierka zase pomohla opusteným zvieratám v azyle Občianskeho združenia Záchranný koráb.

V Mestskej knižnici v Bratislave naši zamestnanci pomáhali pri predaji na Bratislavskej burze kníh. Výťažok z predaja na burze sa použil na zakúpenie zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých a na revitalizáciu fondu tohto oddelenia.

Šampióni udržateľnosti

Inšpirovaní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba,“ školia zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko deti na základných školách po celom Slovensku. Téma je jednoduchá: naučiť ich správať sa šetrne voči životnému prostrediu a byťvzorom súrodencom, rodičom a okoliu. Projekt Šampióni udržateľnosti v roku 2017 vďaka stovke ambasádorov absolvovalo 7 100 detí v 116 slovenských školách v 62 mestách na Slovensku.

Tento projekt prináša do 3. a 4. ročníkov základných škôl inšpiratívnu hodinu, na ktorej sa deti hravou formou učia, ako môžu veľmi jednoducho šetriť vodou, energiami či znížiť množstvo odpadu. Interaktívna hodina dáva deťom praktický návod, ako môžu šetriť životné prostredie tým, že vypínajú vodu, keď ju nepotrebujú (napríklad pri umývaní zubov), zhasnú svetlo vždy, keď odídu z miestnosti, úplne vypnú televízor (nenechávať televízor v pohotovostnom móde), zatvoria chladničku hneď potom, ako z nej vyberú jedlo, použijú namiesto jednorazovej kuchynskej utierky radšej textilnú alebo používajú uteráky tak, aby neputovali hneď do koša na pranie. Týmto spôsobom im pomáhajú budovať si správne návyky a ukazujú im, ako môžu k takémuto šetrnému správaniu inšpirovať aj svojich rodičov či kamarátov.
Keďže naši zamestnanci sú naším najdôležitejším zdrojom pri vytváraní udržateľnejších riešení a zvyšovaní povedomia o tejto téme, ambasádorom udržateľnosti sa môže stať každý zamestnanec spoločnosti Henkel a tak prispieť pri šírení myšlienky udržateľnosti medzi malými žiakmi po celom Slovensku. Viac o projekte sa dočítate tu: www.sampioni.sk

Vianočný stromček splnených prianí

Zamestnanci Henkel Slovensko každoročne obohatia Vianoce deťom z detského domova. V roku 2017 potešili vianočnými darčekmi 58 detí z Detského domova v Necpaloch.

Projekt s názvom Vianočný stromček splnených prianí vždy vyvolá medzi zamestnancami veľký záujem. Mnohí z nich individuálne alebo spolu s kolegami z tímu nakúpia darčeky podľa želaní detí z detského domova a pripravia pre ne bohaté a veselé Vianoce. V Detskom domove v Necpaloch si deti na Štedrý deň pod stromčekom našli napríklad sánky, bábiky, autíčka na ovládanie, spoločenské hry či kozmetické balíčky.
 

Shoebox

V októbri – mesiaci úcty k starším – v našej spoločnosti pravidelne prebieha projekt Shoebox. Zamestnanci našej spoločnosti plnia želania seniorov, ktorí môžu požiadať o čokoľvek, čo by sa mohlo zmestiť do krabice na topánky.

Projekt Shoebox je medzi zamestnancami veľmi populárny a v roku 2017 sa do tejto aktivity zapojilo  320 zamestnancov, ktorí splnili želania viac ako 301 dôchodcom. Mnoho z nich si praje len drobnosti, ale aj káva, čokoláda, vitamíny, pleťová voda alebo krém na holenie im dokážu priniesť veľkú radosť.

You are not alone

Projekt You are notalone vznikol na podnet našej zamestnankyne, ktorá nám všetkým pripomenula, že nielen materiálne veci a peniaze, ale najmä ľudská blízkosť, rozhovor alebo spoločne strávený čas majú nesmierny význam v živote človeka i v neskoršom veku či pri pobyte v nemocnici.

Vďaka tejto iniciatíve zamestnanci našej spoločnosti pravidelne navštevujú malých pacientov v Detskej fakultnej nemocnici na bratislavských Kramároch a seniorov v 3 domovoch dôchodcov a trávia s nimi voľný čas. Deti v nemocnici vždy uvítajú kreatívne popoludnie, kde si môžu vytvoriť drobné hračky či ozdoby alebo napríklad aj maľovať na tričká. Pre dôchodcov naši zamestnanci už viackrát pripravili športové aktivity, samozrejme, prispôsobené ich možnostiam. S veľkým úspechom sa vždy stretávajú aj spoločenské hry, ako karty, šachy alebo dokonca bingo. V roku 2017 naši zamestnanci strávili s deťmi a seniormi pri spoločných stretnutiach až 600 minút.

Darovanie krvi

V roku 2017 sa dohromady 300 zamestnancov Henkel Slovensko zapojilo do dobrovoľného darovania krvi. So 150 litrami darovanej krvi mohla Národná transfúzna služba SR zachrániť mnoho ľudských životov.

Darovanie krvi je aktivita, ktorú Henkel Slovensko podporuje už niekoľko rokov. Naši zamestnanci majú trikrát do roka možnosť darovať krv v priestoroch firmy. Celá aktivita prebieha v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá si spoluprácu so spoločnosťou Henkel Slovensko dlhoročne pochvaľuje.

MIT Projekt: Obnova priestorov krízového centra

Poradenské Centrum Nádej v Bratislave pomáha ľuďom v ohrození prostredníctvom odborných služieb, podpory a osvety v sociálnej, psychologickej i právnej oblasti. Pred niekoľkými rokmi sa centrum presťahovalo do nových priestorov, avšak ich finančné prostriedky nestačili na úplnú obnovu miestností, kde pracujú so svojimi klientmi.

Boli to najmä čakáreň, detská terapeutická miestnosť a spoločenská miestnosť, kde sa konajú skupinové a individuálne terapie, ktoré vďaka MIT projektu a podpore spoločnosti Henkel získali úplne novú tvár. V čakárni bola obnovená podlaha a steny boli nanovo vymaľované sviežimi farbami, pre deti pribudli hračky a detská kuchynka, pre dospelých knižky a časopisy, aby si mohli čakanie spríjemniť v príjemnom prostredí. Detská terapeutická miestnosť dostala nový nábytok, ktorý spĺňa potreby terapeutov pri práci s deťmi. Deti oceňujú najmä nové poličky s hračkami. Spoločenská miestnosť má nové osvetlenie, ktoré v nej veľmi chýbalo, k dispozícii je nová stolička pre terapeuta a tiež nový nábytok, ktorý zahŕňa aj veľký priestor pre pomôcky na arteterapiu. Spoločnosť Henkel prispela na realizáciu obnovy priestorov centra sumou 2 000 eur a dobrovoľníci z radov zamestnancov spojili svoje sily a výsledok ich práce teraz oceňujú pracovníci i klienti krízového centra.

MIT Projekt: Letná škola chemikov pre mladých vedcov

Pod záštitou Slovenskej komory chemickej olympiády sa nám podarilo zorganizovať Letnú školu chemikov pre 24 najúspešnejších účastníkov z regionálnych kôl Chemickej olympiády z kategórie D. Vďaka finančnej podpore spoločnosti Henkel účastníci Letnej školy chemikov absolvovali týždeň plný prednášok, laboratórnych cvičení a voľnočasových aktivít, ktoré im magický svet chémie priblížili hravou formou.

Mladí vedci, víťazi regionálnych kôl chemickej olympiády zo základných škôl, prejavujú o chémiu aktívny záujem, avšak okrem školy nemajú veľa možností rozvíjať svoje zručnosti. Viaceré pedagogické výskumy dokazujú, že podpora záujmov v školskom veku môže byť rozhodujúcim faktorom pre budúci výber kariéry človeka. Preto sa aj spoločnosť Henkel rozhodla podporiť zorganizovanie Letnej školy, kde pod dohľadom odborníkov a významných kapacít v chemických odboroch mohli rozšíriť svoje vedomosti, nadobudnúť nové skúsenosti, ale i získať nové priateľstvá a zažiť mnoho dobrodružstiev. V nadväznosti na Letnú školu sa uskutočňujú ďalšie stretnutia jej účastníkov s cieľom vymieňať si skúsenosti a dosah tejto letnej aktivity na ich ďalší rozvoj a vzdelávanie v oblasti chémie.