Teroson

Teroson je poprednou značkou spoločnosti Henkel, v oblasti lepenia, tesnenia, povlakovania, odhlučnenia, vystužovania a zvyšovania stability konštrukcií pri výrobe, opravách a údržbe cestných a železničných vozidiel. Ďalej sa produkty tejto značky používajú všeobecne pre montáž v priemysle a v stavebníctve.

Značka Teroson má viac ako 120-ročnú históriou. V roku 2018 dosiahla celosvetovo obrat takmer 1 miliardy euro. Reprezentuje ľahko použiteľnú a globálne dostupnú technológiu, pokrýva rozsiahlu oblasť trhu a ponúka inovatívne, spoľahlivé a kompletné systémové riešenia šité na mieru potrebám zákazníkov; za použitia širokej škály technológií, ako sú akryláty, bitúmen, epoxidy, etylén-vinyl acetát (EVA), MS polyméry, polyamidy, polyuretány, polyvinylchlorid (PVC), kaučuk (butyl), silikóny, polyestery a vosky; produkty sú vo forme peny, fólií, pások, platní, membrán, nástrekov a náterov.

Priemysel

Značka Teroson od spoločnosti Henkel je poprednou značkou pre lepenie, utesňovanie, povrchovú úpravu a vystužovanie automobilových karosérií a priemyselných zostáv pri ich oprave, údržbe a servise (VRM). Riešenia Teroson umožňujú našim priemyselným zákazníkom vylepšiť ich výrobné a aplikačné procesy a zvýšiť kvalitu produktov, a tým im dopomáhajú k vyššej ziskovosti. Systémové riešenia TEROSON a ich kvalita spĺňajú v maximálnej miere očakávania našich zákazníkov i celosvetové štandardy.

Zistite, pre ktoré odvetvia ponúkame riešenia Teroson.

Profesionáli

Značka Teroson ponúka širokú škálu tesniacich fólií, lepidiel, tesnení a zvukovo izolačných materiálov, vhodných na profesionálne použitie v stavebníctve i konštruktérstve.

Teroson je blízko k potrebám svojich užívateľov, od stavbárov, cez pokrývačov až po konštruktérov, a všetkým ponúka systémové riešenia lepenia, tesnenia a izolácie. Náš úspech je založený na neustálej inovácii a konzistentnej kontrole kvality.

Viac o tom na stránke henkel-adhesives.com (text v angličtine).