5. 8. 2019  Düsseldorf / Německo

EasyD4R prispieva k zavedeniu obehovej ekonomiky

Henkel zverejnil softvérový nástroj pre posúdenie recyklovateľnosti balenia

Recyklovateľné balenie je predpokladom funkčnej obehovej ekonomiky. Henkel pre urýchlenie a spoľahlivé určenie recyklovateľnosti nového balenia používa svoj špeciálne vyvinutý softvérový nástroj, EasyD4R. Firma aktuálne tento hodnotiaci nástroj zverejnila na svojej webovej stránke henkel.com/easyd4r, aby ho mohlo využívať viac firiem a organizácií za účelom zjednodušenia vývoja baliacich riešení.

„Chceme podporiť otvorenú spoluprácu a zrýchliť prechod na obehovú ekonomiku,” hovorí Dr. Thorsten Leopold, riaditeľ sekcie medzinárodného vývoja obalov pre výrobky starostlivosti o domácnosť v spoločnosti Henkel. „Môžeme uspieť iba v prípade, že budú spolupracovať všetci členovia hodnotového reťazca, a to najmä jasnými definíciami a konzistentným posudzovaním. Zverejnením nášho hodnotiaceho nástroja chceme prispieť k recyklovateľnosti obalových riešení.”

Softvérový nástroj EasyD4R je založený na verejných a uznaných katalógoch kritérií, ako napríklad od Plastics Recyclers Europe a je využívaný naprieč celou spoločnosťou Henkel. Cieľom je rýchlo a presne vyhodnotiť recyklovateľnosť balenia už v ranných štádiách vývoja produktu, čo potvrdil aj nezávislý test vykonaný Fraunhoferovým inštitútom pre environmentálne, bezpečnostné a energetické technológie (UMSICHT). Vedci uskutočnili analýzu hodnotiaceho softvéru a jeho výsledkov a porovnali ich s národnými a medzinárodnými štandardmi.

„Tento nástroj dokáže veľmi dobre zhodnotiť recyklovateľnosť balenia produktov,” potvrdil Dr. Ing. Markus Hiebel, riaditeľ sekcie udržateľnosti a riadenia zdrojov v UMSICHT. „Veľmi nás teší, že spoločnosti ako Henkel berú svoju zodpovednosť vážne a prispievajú k tvorbe recyklovateľných obalov.”

Štandard pre dodávateľov z dm-drogerie markt

Henkel už od začiatku tohto roku na požiadanie zdieľa svoj hodnotiaci nástroj s inými firmami a organizáciami a zároveň ho odprezentoval členom Rezyklat-Forum (Fórum pre recykláciu), ktoré inicioval nemecký reťazec drogérií, dm-drogerie markt. Jeho 32 členov pozostáva z maloobchodníkov, výrobcov, dodávateľov riadenia odpadu a výrobcov obalov, ktorí predstavujú kompletný hodnotový reťazec v obehovej ekonomike. Ich spätná väzba bola veľmi pozitívna, na základe čoho dm-drogerie markt zaviedol nástroj EasyD4R ako štandard pre všetkých svojich dodávateľov. „Spolu s našimi partnermi v rámci Rezyklat-Forum sme sa zaviazali, že sa budeme vyhýbať plastovým obalom a zredukujeme ich množstvo, že budeme zvyšovať recyklačné kvóty a podporovať používanie recyklovaného materiálu. Aby sme tento záväzok splnili, je dôležité umožniť fungovanie súčasným systémom pre obehové hospodárstvo a uistiť sa, že obaly produktov môžu byť po použití spotrebiteľmi opätovne úplne zrecyklované. Nástroj EasyD4R od spoločnosti Henkel k tomu výrazne prispel,” povedal Sebastian Bayer, hovorca Rezyklat-Forum a výkonný riaditeľ pre marketing a obstarávanie v dm-drogerie markt.

Posúdenie recyklovateľnosti na dotyk tlačidla

Softvér posudzuje recyklovateľnosť balenia na základe jeho zloženia a individuálnych hmotnostných proporcií súvisiacich komponentov, akými sú napríklad základný materiál, uzáver, etikety alebo farby. Pre všetky súvisiace materiály ukladá nástroj informácie o ich identifikovateľnosti počas triedenia a pre spracovanie počas recyklácie. Na základe toho EasyD4R ukazuje jasné výsledky zobrazené na semaforovom hodnotiacom systéme. Ponúka informácie o recyklovateľnosti jednotlivých dizajnov v percentách a tiež ukazuje kombinácie materiálov, ktoré možno optimalizovať za účelom recyklácie. Týmto spôsobom podporuje vývoj udržateľných baliacich riešení.

Záväzok voči udržateľnému baleniu

Henkel si vo svojej baliacej stratégii vytýčil za cieľ vyrábať do roku 2025 iba také balenia, ktoré sú recyklovateľné, dajú sa znova použiť, alebo sú kompostovateľné*. Pomer recyklovaného plastu použitého na balenie spotrebného tovaru by mal v Európe narásť na 35 percent.

„Ako výrobca, ktorý používa plast ako dôležitý baliaci materiál, sme si vedomí našej zodpovednosti. Výrazne sme pokročili, no zároveň nás čaká ešte veľa práce,” dodal Dr. Thorsten Leopold. „A preto sa okrem implementácie našej baliacej stratégie zapájame do mnohých národných iniciatív v rámci priemyslu a nadväzujeme spolupráce v oblasti podpory nových riešení.”

Stiahnutie EasyD4R zadarmo

Odteraz si v prípade záujmu môžu spoločnosti, organizácie a odborníci zadarmo stiahnuť nástroj na posúdenie recyklovateľnosti, EasyD4R, na internetovej stránke www.henkel.com/easyd4r.
Viac informácií o záväzku spoločnosti Henkel produkovať udržateľné balenie nájdete na henkel.com/plastic.


* S výnimkou lepiacich produktov, kde by usadeniny mohli ovplyvniť recyklovateľnosť alebo znečistiť recyklačný tok

Vďaka špeciálne vyvinutému softvérovému nástroju EasyD4R vedia vývojári obalových riešení spoločnosti Henkel rýchlo a presne určiť recyklovateľnosť nového balenia.

Softvérový nástroj EasyD4R je založený na verejných a uznaných katalógoch kritérií, ako napríklad od Plastics Recyclers Europe.

Recyklovateľné balenie je predpokladom funkčnej obehovej ekonomiky. Henkel pre urýchlenie a spoľahlivé určenie recyklovateľnosti nového balenia používa svoj špeciálne vyvinutý softvérový nástroj, EasyD4R.