10. 9. 2019  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel spúšťa novú digitálnu kampaň ako súčasť dlhodobého budovania značky atraktívneho zamestnávateľa.

„Pre tých, ktorí napredujú.“
Nová kampaň buduje reputáciu spoločnosti Henkel ako zamestnávateľa.

Spoločnosť Henkel spustila novú reputačnú kampaň „For those who step up“ – „Pre tých, ktorí napredujú“. Štart kampane sprevádza webová stránka a komunikačné materiály sústredené na hľadanie talentov spomedzi zamestnancov. Jadrom komunikácie sú príbehy konkrétnych zamestnancov a ich osobná skúsenosť so spoločnosťou Henkel. Charakter kampane vychádza z princípov spoločnosti Henkel, s cieľom správne nastaviť očakávania potencionálnych budúcich zamestnancov. Pomocou chytľavých a veľmi konkrétnych titulkov ako „Napreduj“, „Tímový hráč“, „Buď zvedavý“, „Hľadaj výzvy“, „Zmeň pravidlá“ poukazuje na vnútorné črty spoločnosti Henkel. Za globálnou kampaňou, ktorá sa prihovára zamestnancom v 75 krajinách, a jej spustením na celosvetovej úrovni stojí komunikačná agentúra RCKT so sídlom v Berlíne.

„V dnešnej dobe si potenciálni žiadatelia o zamestnanie hľadajú miesto v spoločnostiach, ktorých hodnoty a ciele sú v súlade s ich vlastnými. Preto je dôležité hovoriť o našich kultúrnych devízach a celkovej kultúre práce, ktorú možno v spoločnosti očakávať,“ informuje Elizabeth Schaumanová, vedúca globálneho tímu pre budovanie hodnoty spoločnosti Henkel ako zamestnávateľa. „Ponúkame tu viac než len prácu. Ponúkame príležitosť na to, aby si človek rozšíril obzory vďaka podpore inovácií a spolupráce s globálnym tímom. Preto nás teší, že sa u nás v spoločnosti Henkel môžeme pochváliť jedinečnými príbehmi našich zamestnancov.“
 
Vďaka osobnej a priamej komunikácii s potenciálnymi žiadateľmi  prostredníctvom digitálnych a sociálnych médií kampaň priťahuje generáciu mileniálov, ktorí predstavujú dôležitú cieľovú skupinu. „Táto generácia nehľadá len prácu. Túži aktívne prispievať k tvorbe a formovaniu kultúry spoločnosti tým, že pracuje na vlastnom osobnom rozvoji a zapája sa do zmysluplných projektov,“ uzatvára Schaumannová.

Predstavenie hodnoty spoločnosti Henkel

„For Those Who Step Up“ je celosvetová kampaň, ktorá vstupuje do dialógu s lídrami zajtrajška a povzbudzuje ich k tomu, aby sa v rámci svojej kariéry neustále vzdelávali a rástli. Sústreďuje sa na hodnotu spoločnosti Henkel ako zamestnávateľa, ktorá stojí na štyroch pilieroch zvyšujúcich jej pružnosť a podporujúcich jej priekopníckeho ducha:  podnikavosť, tímová práca, celoživotné vzdelávanie a túžba formovať budúcnosť. Kampaň ďalej zdôrazňuje spoločné črty spoločnosti Henkel a generácie mileniálov, presnejšie ich pracovné ambície a túžbu po neustálom osobnom rozvoji. To platí aj o spoločnosti Henkel, hoci je tradičným podnikom. Spoločnosť sa už vyše 140 rokov snaží o vlastnú transformáciu a úspešne sa vyvíja ako líder zmien na trhu. Materiály jednoznačne komunikujú správu o tom, že Henkel hľadá kandidátov, ktorých pohľad na svet je rovnaký. Prostredníctvom osobných príbehov hovorí kampaň potenciálnym žiadateľom o zamestnanie, že spoločnosť Henkel je dobrou voľbou pre tých, ktorí sú stále zvedaví, spolupracujú, zapájajú sa do zmysluplných projektov a chcú čosi dokázať v rámci celosvetovej korporácie.

Séria videí MyStory@Henkel odštartovala kampaň tým, že ukázala autentický a nefiltrovaný pohľad na dianie v spoločnosti, ktorý sprostredkúvajú osobné svedectvá aktuálnych zamestnancov. Tí vo videách vysvetľujú svoje každodenné úlohy, ale aj to, čím ich spoločnosť Henkel oslovila. Tieto príbehy sú ďalej šírené prostredníctvom rozličných sociálnych médií ako LinkedIn, Facebook a Instagram. V rámci kampane dostala nový vizuál aj webová lokalita pre kariéru v spoločnosti Henkel, ktorá teraz zobrazuje rozličných zamestnancov, ktorí v spoločnosti Henkel pracujú.


O agentúre RCKT
Agentúra RCKT sprevádza spoločnosti a značky na ceste do digitálnej éry. S tímom vyše 65 zamestnancov a sieťou viac ako dvoch stovák odborníkov je agentúra RCKT zameraná na poskytovanie poradenských služieb a tvorivú implementáciu digitálnych projektov. Medzi jej zákazníkov patria etablované spoločnosti obchodované na nemeckej burze a lídri digitálneho trhu, ale aj stredne veľké spoločnosti a nádejné start-upy. Agentúra RCKT bola založená v roku 2015 spolu so spoločnosťou Rocket Internet SE a riadi ju tím zakladateľov: Nils Seger, Lisa Teicherová a Karolin Heweltová. V roku 2018 bola agentúra RCKT vyhlásená magazínom PR Report za komunikačnú poradenskú agentúru roka. Ďalšie informácie o agentúre RCKT nájdete na adrese rckt.com.