22. 7. 2020  Düsseldorf / Německo

Spolupráca s partnerom v oblasti obalov Albéa na podporu obehového hospodárstva

Tuby v rámci celého portfólia Oral Care spoločnosti Henkel budú plne recyklovateľné začiatkom roka 2021

Aj keď tuby na zubnú pastu používajú milióny spotrebiteľov každý deň, len málo z nich vie, že súčasné klasické tuby sa zatiaľ nedajú recyklovať – ich viacvrstvové zloženie predstavuje pre recyklačné zariadenia problém. Táto situácia sa však čoskoro zmení: spoločnosť Henkel v súlade so svojimi cieľmi v oblasti obalov a so svojím záväzkom zabraňovať tvorbe plastového odpadu prechádza s celým portfóliom Oral Care na plne recyklovateľné tuby, ktoré vyrába jej dodávateľ obalov Albéa. Prvými produktmi, ktoré prejdú plánovanou zmenou pre všetky značky Oral Care začiatkom budúceho roka, budú zubné pasty Licor del Polo zo Španielska.

S cieľom zlepšiť prvky udržateľnosti v prípade túb na zubné pasty používa Henkel proprietárnu technológiu Greenleaf spoločnosti Albéa, ktorá umožňuje plnú recyklovateľnosť obalov pri akomkoľvek systéme zberu. Tuby vyrábané technológiou Greenleaf považuje Asociácia recyklátorov plastov (USA) a Suez.Circpack (Európa) za technicky recyklovateľné prostredníctvom existujúcich účinných recyklačných tokov, ktoré sa používajú v prípade fliaš z HDPE. Okrem toho pri tejto unikátnej technológii výroby túb prebieha proces vyfukovania filmu v jednom kroku, čo výrazne znižuje uhlíkovú stopu produktu.

Podpora obehového hospodárstva

„Chceme podporiť obehové hospodárstvo a plniť ambiciózne ciele v oblasti obalov. Spoločný vývoj je pre nás dôležitým krokom smerom k zlepšeniu recyklovateľnosti nášho portfólia obalov a výrazne prispieva k nášmu cieľu dosiahnuť 100 % recyklovateľnosť do roku 2025,“ povedal Philippe Blank, ktorý zodpovedá za oblasť udržateľnosti obalov v divízii Henkel Beauty Care. „Zavedením technológie Greenleaf spoločnosti Albéa presunieme viac než 700 ton obalových materiálov ročne do kategórie, ktorú možno využiť a zhodnotiť prostredníctvom existujúcich tokov recyklovania odpadu.“

Zoran Joksic, obchodný riaditeľ v Albéa, dodal: „So spoločnosťou Henkel ukazujeme, že popredné firmy so známymi značkami, ako napr. Licor del Polo, stoja v prvej línii pri riešení výziev spojených s udržateľným rozvojom. Rozdiel je v tom, ako firmy tento cieľ vnímajú – a presne v tomto ohľade Albéa zdieľa rovnaké hodnoty so spoločnosťou Henkel.“

Pripravujú sa aj ďalšie kroky

Okrem uvedenia recyklovateľného obalového riešenia obe spoločnosti spolupracujú na ďalšom zlepšovaní a zosúlaďovaní všetkých samostatných komponentov túb. „Sledujeme jasný cieľ: v roku 2021 chceme spoločne predstaviť prvú tubu na svete, ktorá bude vyrobená len z HDPE a jej súčasťou bude v tom čase aj uzáver,“ povedal Philippe Blank.

Ambiciózne ciele v oblasti obalových riešení

V rámci svojho úsilia v oblasti udržateľnosti si spoločnosť Henkel stanovila ambiciózne ciele pre obaly do roku 2025 s cieľom podporiť obehové hospodárstvo. Do uvedeného roku bude 100 % obalov, ktoré Henkel používa, recyklovateľných alebo opätovne použiteľných*, pričom spoločnosť zároveň zníži množstvo primárnych plastov z fosílnych surovín, ktoré používa na balenie svojich spotrebiteľských produktov, o 50 percent. Okrem toho chce Henkel prispieť k predchádzaniu ukladania plastového odpadu v životnom prostredí.

V súvislosti s plnením týchto cieľov už spoločnosť Henkel dosiahla významný pokrok. Spoločnosť napríklad zvýšila podiel recyklovaných plastov, ktoré používa vo svojich obaloch, pričom mnohé jej obaly už obsahujú 100 % recyklovaných materiálov. Ďalším príkladom je spolupráca s medzinárodnou organizáciou Plastic Bank, s ktorou sa Henkel snaží o zastavenie znečisťovania svetových oceánov plastmi a vytváranie príležitostí pre ľudí žijúcich v chudobe.

Viac informácií o iniciatívach spoločnosti Henkel v oblasti udržateľných obalov nájdete na henkel.com/plastic.


* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov

O spoločnosti Albéa

Vyvíjame a vyrábame obaly zodpovedné voči životnému prostrediu – tuby, rúže na pery, maskary, vrchnáky na parfumy, nádoby na výrobky starostlivosti o pleť a ďalšie riešenia na kľúč – pre trhy s kozmetickými produktmi, výrobkami pre osobnú hygienu a zdravie. Podľa nášho názoru však bez zodpovednej spoločnosti nemôžu vzniknúť ani obaly zodpovedné k životnému prostrediu. Preto sa snažíme podporiť reputáciu našich dynamických a prestížnych zákazníkov; svojou činnosťou prispievame k ochrane životného prostredia; podporujeme naše spoločenstvá; investujeme do odborných znalostí a prvotriedneho vybavenia v 32 moderných zariadeniach, ktoré máme po celom svete; a staráme sa o našich 12 000 talentovaných pracovníkov. V Albéa chránime Krásu.  
albea-group.com

Spoločnosť Henkel spolu so svojím obalovým partnerom, Albéa, začiatkom roku 2021, premení celé portfólio Oral Care túb na plne recyklovateľné.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky