31. 7. 2020  Düsseldorf / Německo

Posúdenie recyklovateľnosti obalov nástrojom EasyD4R

Henkel pridáva nové obalové materiály do svojho nástroja „Design for Recycling“

Spoločnosť Henkel rozšírila svoj softvérový nástroj EasyD4R®: okrem posúdenia recyklovateľnosti plastových obalov teraz umožňuje rýchlo a presne posúdiť aj recyklovateľnosť obalov vyrobených z papiera/lepenky, skla, hliníka a plechu. Tento nástroj, ktorý môžu ostatné firmy a organizácie využívať bezplatne, prispieva k vývoju udržateľných obalových riešení a zároveň k prechodu na obehové hospodárstvo.

„Sme odhodlaní podporovať a rozvíjať obehové hospodárstvo, pre ktoré sú recyklovateľné obaly nevyhnutným predpokladom. Nástroj EasyD4R nám pomohol pri vývoji nových udržateľných riešení v oblasti obalov, ktoré prispievajú k napĺňaniu našich cieľov na rok 2025. Zároveň sú naň aj veľmi priaznivé odozvy zvonka. EasyD4R má doteraz viac než 2 500 stiahnutí a sme nadšení, že spoločnosť Henkel bola za tento softvérový nástroj nominovaná na finalistu ceny európskeho obalového priemyslu Packaging Europe’s ‘Best Practice’ Sustainability Award 2020”, hovorí Colin Zenger, ktorý je v divízii Laundry & Home Care zodpovedný za vývoj udržateľných obalových riešení. „Vďaka inováciám sme ho posunuli na ďalšiu úroveň: okrem plastových obalov EasyD4R teraz dokáže zhodnotiť recyklovateľnosť obalov vyrobených aj z ostatných bežne používaných materiálov.“

Komplexné posúdenie rôznych obalových materiálov

Najnovšia verzia nástroja umožňuje dizajnérom obalov analyzovať obaly vyrobené z papiera/lepenky, skla, hliníka alebo plechu. Na tento účel boli do nástroja zapracované usmernenia vypracované viedenskou univerzitou aplikovaných vied University of Applied Science Campus Vienna, ako aj nemecký minimálny štandard pre obaly. Technologický inštitút Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT vo svojom nezávislom hodnotení potvrdil, že rozšírený nástroj spoľahlivo hodnotí recyklovateľnosť rôznych obalových riešení.

„Sme radi, že spoločnosť Henkel neustálym rozširovaním nástroja EasyD4R ďalej posilňuje svoj záväzok vyvíjať udržateľné riešenia v oblasti obalov a tento nástroj bude aj naďalej zdieľať s ostatnými spoločnosťami,“ hovorí Dr.-Ing. Markus Hiebel, vedúci katedry pre udržateľnosť a nakladanie so zdrojmi fraunhoferského inštitútu UMSICHT. „Možnosť posúdiť recyklovateľnosť obalov je významným krokom na urýchlenie prechodu na trhové hospodárstvo.“

Posúďte recyklovateľnosť stlačením tlačidla

Softvér posudzuje recyklovateľnosť obalov na základe verejne uznávaných katalógov kritérií. Analyzuje zloženie a hmotnostné pomery jednotlivých zložiek obalu – napríklad základné materiály, uzatváracie systémy, štítky alebo farby. Informácie o možnosti triediť a recyklovať všetky zložky sa ukladajú do databázy. Použitím hodnotenia na základe semaforu EasyD4R zobrazuje jasné výsledky: ukazuje, ktorý dizajn a do akej miery je recyklovateľný, a upozorňuje na potenciálne možnosti na zlepšenie. Tým podporuje vývoj udržateľných obalových riešení.

Spoločnosť Henkel využíva softvérový nástroj EasyD4R už dlhšie a sprístupnila ho na stiahnutie na svojej webovej stránke na adrese henkel.com/easyd4r.

Záväzok k obehovému hospodárstvu

Rozšírenie nástroja EasyD4R je ďalším príkladom aktivít a pokroku spoločnosti Henkel v oblasti udržateľných obalov. Spoločnosť chce v tejto oblasti dosiahnuť do roku 2025 ambiciózny cieľ: 100 % obalov používaných spoločnosťou Henkel bude recyklovateľných alebo opätovné použiteľných* a množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov používaných na výrobu obalov spotrebných výrobkov klesne o 50 %. Spoločnosť Henkel chce tiež predchádzať ukladaniu odpadov v životnom prostredí. Spoločnosť sa preto zapája do rôznych partnerstiev v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca a zúčastňuje sa mnohých medziodvetvových iniciatív. Henkel je napríklad partnerom medzinárodnej organizácie Plastic Bank a zakladajúcim členom celosvetovej aliancie Alliance to End Plastic Waste (AEPW).

O iniciatívach spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti obalov sa dozviete viac na henkel.com/plastic.


* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Vďaka nástroju EasyD4R® dokážu obaloví vývojári rýchlo a spoľahlivo určiť recyklovateľnosť obalov.

Softvérový nástroj EasyD4R® okrem posúdenia recyklovateľnosti plastových obalov teraz umožňuje rýchlo a presne posúdiť aj recyklovateľnosť obalov vyrobených z papiera/lepenky, skla, hliníka a plechu.

Rozšírenie nástroja EasyD4R je ďalším príkladom aktivít a pokroku spoločnosti Henkel v oblasti udržateľných obalov a prispievaniu k cirkulárnej ekonomike.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky