17. 12. 2020  Düsseldorf / Německo

Významný pokrok smerom k obehovému hospodárstvu a ochrane klímy

Spoločnosť Henkel uviedla na európsky trh takmer 700 miliónov fliaš vyrobených zo 100 % recyklovaného plastu

Spoločnosť Henkel sa blíži k dosiahnutiu významného míľnika vo svojom úsilí o používanie udržateľných obalov: Doposiaľ už použila takmer 700 miliónov fliaš vyrobených zo 100 % recyklovaného odpadu ako obaly na svoje pracie a čistiace výrobky predávané v Európe – viac než 400 miliónov len v roku 2020. Recyklovaná surovina pochádza z odpadu zo spotrebných tovarov vrátane plastového odpadu Social Plastic®, zhodnocovaného v rámci partnerského projektu spoločnosti Henkel s Plastic Bank. Zvýšením počtu obalov vyrobených z recyklovaných surovín prispieva Henkel nielen k posilňovaniu obehového hospodárstva, ale aj k ochrane klímy: recyklované PET fľaše zanechávajú takmer o 80 % menšiu uhlíkovú stopu než primárne plasty.

„Henkel presadzuje udržateľné obalové riešenia a podporuje obehové hospodárstvo v rámci celého hodnotového reťazca, pretože ako výrobca spotrebného tovaru sme odhodlaní niesť túto zodpovednosť,“ hovorí Abdullah Khan, riaditeľ pre udržateľnosť obalov v divízii Laundry & Home Care spoločnosti Henkel. „Zvyšujeme podiel recyklovaných materiálov v rámci celého nášho portfólia, pričom veľa našich obalov už obsahuje recyklované plasty. Nie vždy je možné dosiahnuť 100 % podiel – aj z dôvodu obmedzenej dostupnosti vysokokvalitnej suroviny. Napriek tomu sa nám podarilo výrazne zvýšiť počet spotrebných produktov balených vo fľašiach vyrobených zo 100 % recyklovaného plastu. Dosiahnutie 700 miliónovej hranice je pre nás veľkým úspechom a zároveň motiváciou, aby sme naše úsilie v tejto oblasti ešte zintenzívnili.“

Udržateľné obaly na spotrebné výrobky

Obaly vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu sa používajú v širokom portfóliu značiek a kategórií produktov spoločnosti Henkel. Väčšina PET fliaš, ktoré používa divízia Laundry & Home Care v Európe, už teraz pochádza zo 100 % recyklovaných surovín. Patria sem obaly na umývacie prostriedky na riad, čistiace prostriedky na tvrdé povrchy, aviváže a pracie prostriedky značiek ako Pril, Mir, Pur, Somat, Bref, Biff, Sidolin, Clin, Silan a Vernel. Napríklad PET fľaše používané v produktovom rade Pro Nature sú vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu, pričom Social Plastic® tvorí 50 % týchto plastov.

Social Plastic®, plast zhodnocovaný v rámci partnerského projektu spoločnosti Henkel s Plastic Bank, má environmentálny aj sociálny prínos: recyklovaný plast sa získava z krajín bez fungujúcej recyklačnej infraštruktúry, kde ľudia žijúci v chudobe zbierajú plastový odpad, skôr než sa stihne dostať do oceánov, jazier a riek.

Pozitívnou zmenou prešlo aj produktové portfólio divízie Beauty Care: len prednedávnom sa naša značka telovej kozmetiky Nature Box stala prvou kozmetickou značkou, ktorá začala používať Social Plastic® ako obalový materiál na celé svoje portfólio výrobkov vo fľaškových obaloch. Všetky fľaše na výrobky značky Nature Box obsahujú 98 % plastov Social Plastic® – a spoločnosť Henkel v súčasnosti pracuje na tom, aby sa aj zvyšné 2 % primárnych plastov, ktoré závisia od farby fľaše, podarilo nahradiť recyklovaným materiálom. Spoločnosť už preto teraz testuje nosič farieb pozostávajúci zo Social Plastic®.

Ciele spoločnosti Henkel v oblasti udržateľných obalov a ochrany klímy

Využívanie recyklovaného plastu zo spotrebných tovarov je dôležitým pilierom cieľov spoločnosti Henkel v oblasti obalov na rok 2025. Spoločnosť pracuje na naplnení svojho ambiciózneho cieľa, ktorým je zníženie množstva primárnych plastov z fosílnych zdrojov v spotrebných výrobkoch o 50 % do roku 2025. Tento cieľ chce Henkel dosiahnuť zvýšením podielu recyklovaných plastov na viac než 30 % do roku 2025, znížením celkového objemu plastov a intenzívnejším využívaním bioplastov. Okrem toho, 100 % obalov spoločnosti Henkel bude recyklovateľných alebo opätovne použiteľných*. Spoločnosť chce tiež pomôcť predchádzať tvorbe a ukladaniu odpadov v životnom prostredí, preto podporuje napríklad iniciatívy v oblasti zberu a recyklácie odpadu.

„Udržateľné obaly nie sú len príspevkom k riešeniu celosvetového problému s plastovými odpadmi, ale prispievajú aj k napĺňaniu našich cieľov v oblasti ochrany klímy. Do roku 2040 sa chce Henkel stať klimaticky pozitívnou spoločnosťou. Využívaním stále väčšieho množstva recyklovaných plastov ďalej znižujeme svoju uhlíkovú stopu a tým prispievame k udržateľnému rozvoju,“ dodáva Abdullah Khan.

Viac informácií o stratégii, cieľoch a aktivitách spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti nájdete na stránke henkel.sk/udrzatelnost.


* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečisťovať tok recyklovaných surovín.

Tlačové správy (188,95 KB)

Spoločnosť Henkel doposiaľ použila takmer 700 miliónov fliaš vyrobených zo 100 % recyklovaného odpadu pre obaly svojich pracích a čistiacich výrobkov predávaných v Európe.

Fľaša umývacieho prostriedku na riad Pur (Prill na iných trhoch) je jedným z mnohých produktov z portfólia Henkel vyrobených zo 100 % recyklovaného plastu.

Fľaše aviváží Silan (Vernel na iných trhoch) sú vyrobené zo 100 % recyklovaných surovín, ktoré spôsobujú žlto – sivý vzhľad fliaš. Práve kvôli tomu sú fľaše obalené tenkou odnímateľnou perforovanou fóliou, ktorá sa dá ľahko od fľaše po spotrebovaní oddeliť a uľahčuje sa tým celý proces recyklácie.

Všetky fľaše vlasovej a telovej kozmetiky Nature Box obsahujú 98 % plastov Social Plastic®.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky