4. 5. 2021  Bratislava

Henkel Slovensko rozdelí 47-tisíc eur na podporu seniorov počas pandémie

V treťom ročníku grantového programu „Henkel Slovensko seniorom“ nadácia podporí takmer 70 projektov, ktorým rozdelí sumu 47 000 eur. Nadácia Henkel Slovensko sa aj v tomto ročníku rozhodla podporiť projekty, ktoré majú za cieľ zmierniť dopad situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19 v najzraniteľnejšej skupine obyvateľov.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Henkel Slovensko, Centra pre filantropiu a odborníkov zo sociálnej oblasti sa nakoniec rozhodla podporiť 69 zo 105 prihlásených projektov. „Aj v tomto ročníku sme sa ako komisia zhodli, že chceme podporiť čo najviac projektov, aj keď nižšou sumou. Napriek tomu, že po pandemickom roku plnom ťažkostí sú už všetci unavení, sme radi, že stále pokračujú v snahe o zlepšenie situácie a vznikajú aj nové projekty na pomoc seniorom. Teší nás nielen fakt, že vyvážene podporíme projekty naprieč celým Slovenskom, ale najmä to, že pomoc bude mať impakt na viac ako 22-tisíc seniorov,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko.

Do komisie tretieho ročníka organizátori prizvali aj externých hodnotiteľov a odborníkov na oblasť sociálnych vecí, ktorí pomohli vyhodnotiť užitočnosť projektov. Pri výbere projektov prihliadali nielen na akútnosť problému a realizovateľnosť aktivít, ale aj efektívnosť rozpočtu. Výšku príspevku odstupňovali s prihliadnutím na počet klientov, ktorí vďaka nemu získajú podporu. „Aj tento rok pokračujeme s podporou projektov, ktoré majú jasnú predstavu, reálny plán, ako byť seniorom nápomocný, a vedia byť realizované v období od mája do septembra 2021,“ vysvetlila cieľ programu pri jeho vyhlásení Zuzana Kaňuchová,

Projekty, ktoré tento rok získajú finančnú podporu, pomôžu seniorom naprieč celým Slovenskom a ich zameranie je veľmi široké: od podpory zmysluplného trávenia voľného času cez úpravu exteriéru zariadení na spoločné stretávanie a aktivity, nákup záhradníckych pomôcok, záhradnú terapiu, terapeutické aktivity až po odborné poradenstvo, komunikáciu a zvýšenie informovanosti. O príspevky na dezinfekčné a zdravotnícke potreby pre ošetrujúci personál a pre klientov zariadení (rúška, rukavice, žiariče, dezinfekcia) prejavili aj v tomto roku žiadatelia stále veľký záujem.

Špeciálnu pozornosť porota venovala projektu prevádzkovania linky dôvery pre seniorov Fórum pre pomoc starším – národná sieť, ktorá má celoslovenské pokrytie a pomáha ročne viac ako 12 tisícom seniorov.

“Nesmierne nás teší, že môžeme podporiť zmysluplné projekty, akým je nepochybne Fórum pre pomoc starším – národná sieť. Jeho projektovým zámerom je pomôcť preklenúť seniorom pandemické obdobie, ktoré zle vplýva nielen na ich psychicky stav, ale aj celkový psychický stav v rodine, z čoho mnohokrát vznikajú rodinné konflikty ústiace do týrania seniorov. Poradenské centrum a Senior linka pomáhajú práve tejto najohrozenejšej skupine, či už radou, priamou pomocou, alebo nasmerovaním, ako svoj problém riešiť. Len za minulý rok ich služby využilo 12 646 seniorov,“ uzatvára Zuzana Kaňuchová.

Grantovú výzvu s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, ale najmä znižovať riziko generačnej priepasti vyhlásila spoločnosť Henkel Slovensko pod záštitou Nadácie Fritza Henkla už tretí rok po sebe. Aj do tohto ročníka sa mohli prihlásiť neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ako aj organizácie verejného sektora a zariadenia poskytujúce sociálne služby či iní poskytovatelia sociálnej pomoci. Žiadosti mohli byť zamerané na získanie prostriedkov na zabezpečenie materiálnych a chemických prostriedkov, organizačných alebo podporných aktivít, ktoré riešia aktuálne potreby seniorov alebo zmierňujú šírenie ochorenia COVID-19. Zoznam podporených projektov nájdete na: cpf.sk/sk/nadacia-henkel

Tlačové správy (1,67 MB)

Nadácia Henkel Slovensko od svojho strategického zamerania vyhlásila už tri ročníky grantových výziev, prostredníctvom ktorých pomohla viac ako 210 organizáciám po celom Slovensku sumou vo výške viac ako 120 tisíc Eur.