10. 11. 2021  Bratislava

Spoločnosť Henkel Slovensko po tretíkrát získala ocenenie Senior Friendly

Upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom na Slovensku žilo lepšie, kvalitnejšie, pomáhajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom a usilujú sa nájsť možnosti medzigeneračnej spolupráce, je mottom súťaže Senior Friendly. Spoločnosť Henkel Slovensko sa už po tretíkrát stala držiteľkou ocenenia Senior Friendly v kategórii Veľké spoločnosti a podniky a môže sa pýšiť prívlastkom „firma priateľská k seniorom“.

„Každý vek má svoje čaro a svoje prednosti. Ak sa spoja generácie a dokážu si navzájom pomôcť, znamená to, že ľudstvo vie byť solidárne,“ uviedol počas oceňovania Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov a prezident OZ Bagar.

Súťaž každoročne organizujú Občianske združenie Bagar a Klub Luna Senior Friendly. Nad tohtoročným, šiestym ročníkom súťaže o ocenenie Senior Friendly prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.  O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorá ocenenie udelila v štyroch kategóriách – Veľké spoločnosti a podniky, Stredné spoločnosti a podniky, Regionálne a miestne samosprávy, Neziskové organizácie a Médiá.

V šiestom ročníku si spoločnosť Henkel Slovensko ocenenie odniesla  podľa slov poroty „za pokračujúcu podporu a pomoc seniorom na Slovensku. Táto pomoc spočívala v zaslaní produktov spoločnosti Henkel Slovensko pre vyše 118 tisíc seniorov do rôznych častí Slovenska. Nadačný fond  spoločnosti zameraný na pomoc seniorom finančne  pomohol  70 organizáciám a v rámci zmierňovania dopadu pandémie ochorenia COVID-19 podporil 69 projektov. V dlhodobých strategických plánoch a v dobrovoľníckom programe je prioritou spoločnosti materiálna pomoc seniorom, búranie medzigeneračných bariér a  podpora medzigeneračného dialógu.“

„Medzigeneračná spolupráca a zameranie sa na pomoc seniorom je základom lokálnych aktivít spoločenskej zodpovednosti Henkel Slovensko. Aj napriek pandémii sa snažíme hľadať a vykonávať aktivity pomáhajúce práve najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva, a preto sme potešení, že naše úsilie vidí aj odborná porota ocenenia Senior Friendly. Je to forma poďakovania predovšetkým pre všetkých našich zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí nám v tejto stratégii pomáhajú a prikladajú ruku k dielu. Sme na nich nesmierne hrdí a porote, ako aj verejnosti za podporu ďakujeme,“ uviedol Christian Schulz, Prezident Henkel Slovensko.

Ocenenie Senior Friendly 2021 v Zichyho paláci v Bratislave na konci októbra odovzdali zástupcovia Klubu Luna Senior Friendly a Občianskeho združenie Bagar za ústretovosť a pomoc seniorom v najrôznejších formách. Cenu si odniesli Trnavský samosprávny kraj, mesto Šamorín a mestská časť Bratislava – Ružinov, spoločnosti Slovnaft, Ares, Hartmann - Rico a Škoda Auto Slovensko, občianske združenie Vagus, Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV a denník Pravda. Čestné uznania porota udelila  Kardioklubu SK Košice a neformálnej skupine pri SOS/Bird Life.

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na seniorfriendly.sk.

Prezident spoločnosti Henkel Slovensko, Christian Schulz, preberá ocenenie Senior Friendly z rúk spolu-organizátora súťaže Miloša Nemečka.

Prezident spoločnosti Henkel Slovensko, Christian Schulz pri preberaní ocenenia Senior Friendly s organizátormi súťaže, Líviou Osvaldovou Matulovou riaditeľkou Klubu Luna Senior Friendly a Milošom Nemečkom z Občianskeho združenia Bagar.

Ocenenenie Senior Friendly 2021 získala spoločnosť Henkel Slovensko po tretí krát za mimoriadne aktivity pre seniorov. Plaketu navrhol architekt Ján Gallo.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky