23. 6. 2022  Düsseldorf, Berlin / Nemecko

#ChallengeAccepted na štvrtom Xathone

Fáza podávania prihlášok začína: podnikateľský hackathon spoločnosti Henkel podporuje zakladateľky v biznise

Xathon je podnikateľským hackathonom pre zakladateľky v raných štádiách zakladania biznisu, ktorý iniciuje a organizuje Henkel dx Ventures. Od 1. do 3. septembra 2022 sa v Berlíne uskutoční už 4. ročník Xathonu. Jeho zmyslom je sústrediť 100 zakladateliek a prepojiť ich nielen navzájom, ale aj s inými expertmi či mentormi s cieľom poskytnúť im potrebné know-how a nástroje na úspešnú realizáciu ich podnikateľských zámerov. Okrem toho majú účastníčky šancu vyhrať aj finančný obnos vo výške 25 000 eur. Prihlasovanie je otvorené až do 31. júla 2022 prostredníctvom stránky henkel.com/xathon.

Platforma Henkel dx Ventures prvýkrát spustila Xathon pred štyrmi rokmi s úmyslom podporovať novú generáciu podnikateliek prostredníctvom zdieľania know-how a odborných skúseností, aby spoločne aktívne využívali príležitosti na rozvoj, čerpali inšpiráciu a navzájom sa prepájali. V rámci Xathonu sa Henkel prioritne zaujíma o zakladateľky a rodovo zmiešané tímy spoluzakladateľov podnikov v raných štádiách predovšetkým v oblasti udržateľných inovácií a podnikových technológií, napríklad v oblasti elektronického obchodu, umelej inteligencie, klímy, zdravia či vzdelania.

Spoluorganizátorom Xathonu 2022 je spoločnosť Global Digital Women, ktorú založila známa nemecká podnikateľka, moderátorka a autorka Tijen Onaran. Ďalšími partnermi podujatia sú spoločnosti Microsoft, Orrick, Unicorn Berlin, Encourage Ventures, Auxxo a Bryck.

Zvyšovanie povedomia s cieľom podporiť postavenie žien

„Diverzita, rovnosť a inklúzia sú pre Henkel strategicky dôležité. Som hrdá na to, že nezostáva len pri slovách, no naopak jasne zdôrazňujeme náš záväzok implementovaním konkrétneho akčného plánu. Len nedávno sme oznámili naše veľké ambície týkajúce sa rodovej rovnosti. Prostredníctvom štvrtého ročníka Xathonu už určujeme jasný kurz tým, že podporujeme ženy v tom, aby realizovali svoje biznis plány a využili naplno svoj potenciál,“ hovorí Sylvie Nicol, riaditeľka pre ľudské zdroje v spoločnosti Henkel.

Štúdia Female Founder Monitor 2021 opäť naznačila, že cielená podpora zakladateliek v biznise je ešte stále potrebná: zo všetkých zakladateľov podnikov v Nemecku predstavujú ženy len 16 percent. „Inovácia je postavená na diverzite – o tom som skalopevne presvedčená. Hoci je toto číslo jasným dôkazom, že máme čo doháňať, sme si vedomí, že diverzita a posilňovanie postavenia žien sú kľúčovými rovinami úspešného biznisu zameraného na technológie a zároveň katalyzátorom rozvoja v odvetviach priemyslu, v ktorých pôsobíme. Práve preto sa musíme snažiť o väčšiu mieru rovnosti pohlaví. Cieľom nášho Xathonu je vytvoriť rovnaké príležitosti pre zakladateľky v biznise a podporiť ich v tom, aby sa stali úspešnými podnikateľkami,“ hovorí Michael Nilles, ktorý pracuje v spoločnosti Henkel ako Chief Digital and Information Officer.

Podujatie Xathon: #ChallengeAccepted

V rámci Xathonu Henkel vytvára talentovaným ženám príležitosti na to, aby sa navzájom spoznali, získali nové skúsenosti, rozvinuli svoje nápady a prepojili sa so stakeholdermi v priemysle, čo v konečnom dôsledku vytvára pevné základy na ich ďalší rozvoj. Tento rok je Xathon nastavený tak, aby bol akčným podujatím, a koná sa v duchu motta #ChallengeAccepted. Je zameraný na ľudí s ambíciami, entuziazmom a odhodlaním, pričom každej účastníčke bude priradený popredný podnikateľ z relevantného sektora, na ktorý sa chystajú zaútočiť – odborník so skúsenosťami a zručnosťami, ktorý dokáže poskytnúť podporu, viesť i poradiť. Xathon v roku 2022 bude zameraný na rýchlejšie rozbehnutie biznis plánov účastníčok prostredníctvom individuálnych a skupinových workshopov v kombinácii s cieleným mentoringom a odbornými konzultáciami. Účastníčky budú môcť prezentovať svoje podnikateľské zámery za prítomnosti niekoľkých z najúspešnejších súkromných európskych investičných podnikateľov a anjelských investorov. Počas slávnostnej ceremónie budú po prezentáciách pred porotou a obecenstvom vyhlásené výherkyne – tie okrem iného získajú aj finančnú odmenu, ktorá je určená na doladenie a dotiahnutie ich podnikateľských nápadov do úspešného konca.

Ako sa zapojiť?

Prihlášky do Xathonu môžu až do 31. júla 2022 posielať zakladateľky, prípadne rodovo zmiešané tímy spoluzakladateľov, ktorí chcú preraziť vo svojom sektore a sú v ranom štádiu rozbiehania svojho startupu. Účasť je bezplatná. Účastníčky budú vybrané na základe inovačného potenciálu, ambicióznosti a rastového potenciálu ich podnikateľského modelu, hodnoty ich podniku, schopnosti samotnej účastníčky stať sa podnikateľkou a dôvodov, pre ktoré sa zúčastňujú na podujatí Xathon. Účastníčky budú informované o postupe najneskôr 5. augusta 2022.


* Podujatie sa uskutoční v prezenčnej forme v súlade so všeobecnými nariadeniami súvisiacimi s ochorením COVID-19 platnými v priebehu septembrových dní, počas ktorých sa bude konať podujatie.Tlačové správy (192,44 KB)

Po štvrtýkrát spoločnosť Henkel uskutočnila Xathon, ktorý podporuje podnikateľky a propaguje diverzitu v technologickom priemysle.

Xathon spája zakladateľky rôznych firiem, aby ich inšpiroval, rozširoval ich siete kontaktov a ďalej rozširoval ich podnikateľské nápady.

Na intenzívnych individuálnych i skupinových workshopoch, ako aj workshopoch s expertmi a mentormi, majú uchádzačky možnosť rozvíjať svoje nápady a podnikateľské schopnosti.

DR. Salima Douven, Head Open Innovation & Incubation v Henkel dx Ventures s Michaelom Nilesom, Chief Digital and Information Officer pre spoločnosť Henkel, moderuje jeden z workshopov počas Xathon 2021 v Berlíne.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky