20. 6. 2023  Bratislava

Spoločnosť Henkel Slovensko poskytla materiálnu pomoc najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva – seniorom

Podpora seniorov a zraniteľných skupín obyvateľstva je pre spoločnosť Henkel Slovensko mimoriadne dôležitá. Pravidelne pomáha organizáciám a podporuje projekty, ktoré seniorom prinášajú lepší a kvalitnejší život. Tentokrát poskytla produktovú pomoc Evanjelickej diakonii ECAV v Bratislave a Fóru pre pomoc starším v Prievidzi.

Evanjelická diakonia ECAV poskytuje služby rôznym cieľovým skupinám, predovšetkým seniorom. Dar v podobe dezinfekčných gélov bol odovzdaný jej stredisku v Bratislave, odkiaľ ho preberú ďalšie pracoviská na Slovensku. „V dare v podobe dezinfekčných gélov od spoločnosti Henkel Slovensko vidíme viaceré prepojenia s našou prácou, keďže symbolika rúk ako podania pomoci sa spája s naším poslaním. Spoločnosť Henkel Slovensko môže byť hrdá na svoje produkty, ktoré skvalitňujú život mnohým ľuďom a my sa rovnako snažíme poskytovať kvalitné služby na uľahčenie života ľudí v seniorskom veku,“ komentovala Ľubica Szabóová Vysocká, riaditeľka ED ECAV na Slovensku.

Máme za sebou náročné obdobie pandémie, kedy sa hygiena rúk ukázala ako účinná cesta k znižovaniu rizika nákazy. Čistote rúk nás popri mnohých iných užitočných veciach učili práve naši rodičia a starí rodičia, ktorí si za to zaslúžia naše uznanie. V Henkel Slovensko si uvedomujeme dôležitosť podpory seniorov ako jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktorá je často prehliadaná. Aj tým, že pomáhame organizáciám zameraným na seniorov, chceme prejaviť úctu a rešpekt staršej generácii,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság.

Druhou organizáciou, ktorej spoločnosť Henkel Slovensko darovala produktovú pomoc v podobe dezinfekčných gélov, je Fórum pre pomoc starším so sídlom v Prievidzi. Organizácia sa už vyše 20 rokov venuje ochrane práv seniorov a pomáha tým, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii alebo sú dokonca obeťami násilia, zneužívania či zanedbanej starostlivosti. Pomoc poskytne vybraným združeniam a jednotlivcom v regiónoch, ktorí získajú nielen materiálnu podporu, ale aj pocit, že na nich niekto myslí a ich osud nie je ľuďom ľahostajný.

Spoločnosť Henkel Slovensko sa už od roku 2019 vo svojej komunitnej pomoci a lokálnej stratégii spoločenskej zodpovednosti zameriava na podporu seniorov, zlepšenie starostlivosti o starších a znižovanie rizika generačnej priepasti. Seniorom pomáha prostredníctvom Nadácie Henkel Slovensko, dobrovoľníckeho programu zamestnancov spoločnosti Henkel helps, ako aj materiálne. Len prostredníctvom Nadácie Henkel Slovensko a jej grantových výziev spoločnosť prerozdelila za posledných päť rokov až 232 000 eur a podporila 361 projektov po celom Slovensku.

V uplynulom roku spoločnosť podala pomocnú ruku aj obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa ocitli v náročnej situácii, zapojila sa do viacerých humanitárnych iniciatív a poskytla materiálnu aj finančnú pomoc. Zamestnanci spoločnosti pomáhali počas piatich dní voľna, ktoré im špeciálne na tento účel poskytla firma, ale aj vo svojom voľnom čase. Všetci dobrovoľníci, ktorí pomáhali Ukrajine v týchto náročných časoch, získali za svoje úsilie ocenenie Biela vrana.

Spoločnosť Henkel Slovensko taktiež nedávno poskytla materiálnu pomoc aj dobročinným organizáciám ADRA Slovensko a ČERVENÝ NOS darovaním pracích a čistiacich prostriedkov. Spoločnosť sa pravidelne snaží podporovať organizácie, ktoré popri senioroch pomáhajú aj ďalším zraniteľným skupinám či pracujú s utečencami z Ukrajiny. V organizácii ADRA Slovensko pôsobia ako dobrovoľníci aj niektorí zamestnanci, čo je pridaná hodnota popri dobrovoľníckej pomoci.


O Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je neštátna cirkevná organizácia, ktorú zriadila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. V rámci svojej činnosti a pôsobnosti sa zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, prevenciou pre rôzne sociálne skupiny a vzdelávaním v týchto oblastiach. Uvedené činnosti vykonáva buď priamo cez ústredie a strediská evanjelickej diakonie, alebo v súčinnosti so zborovými diakoniami, alebo na báze spolupráce s pridruženými organizáciami.

Tlačové správy (1,18 MB)

Spoločnosť Henkel Slovensko podporila Evanjelickú diakoniu ECAV produktovou pomocou.

Spoločnosť Henkel Slovensko v rámci lokálnej stratégie spoločenskej zodpovednosti dlhodobo pomáha materiálne aj dobrovoľnícky.