12. 4. 2023  Bratislava

Nadácia Henkel Slovensko v piatom ročníku grantového programu venuje seniorom až 50 000 eur

Nadácia Henkel Slovensko už piaty rok pokračuje v aktivitách na podporu seniorov. Vďaka svojmu programu spoločenskej zodpovednosti v spolupráci s Centrom pre filantropiu v tomto ročníku podporí až 81 projektov celkovou sumou 45 000 eur. Tohtoročnou novinkou je špeciálna Cena za inovatívnosť, vďaka ktorej 5 výnimočných projektov získa mimoriadny grant vo výške 1 000 eur.

Do piateho ročníka grantovej výzvy Henkel Slovensko seniorom bolo predložených rekordných 200 projektov, čo je zatiaľ najvyšší počet projektov v histórii programu. 12-členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov a zástupkýň spoločnosti Henkel Slovensko a odborníkov zo sociálnej oblasti sa v tomto ročníku rozhodla podporiť 81 projektov celkovou sumou 45 000 eur. Každý z projektov mal možnosť získať podporu až do výšky 1 000 eur.

Do popredia sa dostali medzigeneračné aktivity

Členovia komisie ocenili najmä vysoký počet medzigeneračných aktivít, v ktorých vidia veľký zmysel. Do programu sa prihlasovali projekty zamerané predovšetkým na pohybové aktivity v podobe workoutových ihrísk pre seniorov, cvičebných pomôcok, ale aj športových súťaží. Ďalšie sa týkali spomínaných medzigeneračných aktivít, tvorivých dielní a rôznych terapií, ako napríklad bábikoterapia, ktorá sa stala novým trendom. Nechýbali projekty zamerané na podporu zelene, výstavby záhrad, vyvýšených záhonov a kultúrne projekty, exkurzie či výlety.

„Tento rok sme sa pri hodnotení zamerali na inovatívnosť a tiež sme zohľadňovali medzigeneračný rozmer projektov. Budovanie medzigeneračného presahu je veľmi dôležité, pretože rôzne generácie sa často nechápu a ani nemajú príležitosť sa prepojiť. Práve podpora takýchto projektov je cesta, ako to zmeniť a zároveň ľudí vzdelávať v tejto oblasti,“ hodnotí Martin Chamko, správca Nadácie Henkel Slovensko.

Porota odmenila inovatívnosť a nápaditosť projektov

Pozitívnym posunom oproti minulým ročníkom je špeciálna Cena za inovatívnosť, ktorú môžu získať projekty, ktoré vynikajú svojou nápaditosťou a inovatívnosťou. Hodnotiaca komisia nominovala 11 projektov, z ktorých zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko vyberú svojím hlasovaním 5 najlepších. „Organizáciám, ktoré žiadajú o grant, často chýba základné materiálne vybavenie. Od začiatku grantovej výzvy v roku 2019 Nadácia Henkel Slovensko podporila už 280 projektov. Tento rok sme však chceli organizácie povzbudiť, aby prišli s niečím novým a nápaditým. Aj starší ľudia potrebujú v živote niečo nové, čo im pomôže prelomiť každodenný stereotyp. Preto sme tento rok vyhlásili Cenu za inovatívnosť, vďaka ktorej môžu vybrané projekty získať mimoriadny grant vo výške 1 000 eur. Verím, že aj týmto spôsobom sa nám podarí ešte viac podporiť kvalitu života seniorov,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság.

Najviac projektov, 36, bolo predložených v Bratislavskom kraji, 32 žiadostí nadácia prijala z Trnavského kraja a 31 zo Žilinského. Najmenej žiadostí bolo zaznamenaných z Košického a Prešovského kraja. Až 87 organizácií sa zapojilo do programu opakovane, kým 113 žiadalo o grant po prvýkrát. Zoznam podporených projektov je dostupný na stránke: cpf.sk/sk/nadacia-henkel.

Nadácia Henkel Slovensko aktívne pomáha seniorom už piaty rok

Počas 5 rokov Nadácia Henkel Slovensko podporila už 280 projektov v celkovej sume 182 000 eur. Nadácia Henkel Slovensko sa dlhodobo zameriava na podporu zmysluplných projektov pre jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva – seniorov. V priebehu rokov svojho fungovania prešiel program Henkel Slovensko seniorom výrazným vývojom. Vznikol v roku 2019 s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať vytváranie podmienok na zmysluplné trávenie ich voľného času a pomáhať znižovať riziko generačnej priepasti. Po úspešnom prvom ročníku v roku 2020 zasiahla pandémia COVID-19 celý svet a Nadácia Henkel Slovensko musela promptne reagovať na vzniknutú situáciu a v tomto náročnom období poskytnúť organizáciám najmä materiálnu podporu. Postpandemické obdobie prinieslo potrebu zmierniť sociálne dopady pandémie a dlhodobej sociálnej izolácie na psychické zdravie seniorov, umožniť im spájať sa a napĺňať voľný čas zmysluplnými aktivitami. Aj preto sa podporené projekty zameriavali najmä na pohyb a činnosti ako ergoterapia, tanec seniorov, budovanie mobilných záhrad, umelecké workshopy či spoločné varenie.

Tlačové správy (1,29 MB)

Nadácia Henkel Slovensko v tomto ročníku grantovej výzvy podporí až 81 projektov celkovou sumou 50 000 eur.

V tohtoročnej grantovej výzve porota podporila projekty zamerané najmä na medzigeneračné aktivity, ale aj pohybové aktivity, rôzne terapie či kultúrne podujatia.

Počas 5 rokov Nadácia Henkel Slovensko podporila už 280 projektov v celkovej sume 182 000 eur.