24. 7. 2023  Bratislava

Spoločnosť Henkel Slovensko sa opäť zapojila do festivalu Dúhový PRIDE

22. júla sa v uliciach Bratislavy konal už 13. ročník festivalu Dúhový PRIDE a zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko boli už po druhýkrát pri tom. Ambasádori spoločnosti pre tému diverzity a inklúzie pozvali svojich kolegov, aby sa pridali k viac ako 16 000 účastníkom festivalu a vyjadrili tak podporu jedinečnosti a inakosti.

Hlavným bodom festivalu Dúhový PRIDE je každoročne pestrofarebný sprievod mestom s cieľom podporiť viditeľnosť LGBTI+ komunity v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Tento rok sa pochodu zúčastnilo aj viac ako 30 zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko.

V spoločnosti Henkel veríme, že spolupatričnosť znamená, že nikdy nemusíte skrývať svoje skutočné ja a sme odhodlaní vytvárať prostredie, v ktorom všetci zamestnanci cítia, že majú právomoc byť sami sebou. Pevne veríme, že láska je univerzálny jazyk, ktorý prekračuje hranice a spája ľudí. Počas Dúhového PRIDE-u Bratislava sa zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko spojili s priateľmi a rodinou, aby ukázali svoju hrdosť a šírili posolstvo lásky, spojenectva a jednoty, aby pomohli vytvoriť inkluzívnejší svet,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie pre CEE klaster.

Bezpečné miesto a rodovo neutrálne toalety  

Spoločnosť Henkel Slovensko má jasný cieľ byť podporou pre svojich zamestnancov a zamestnankyne bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Pre zamestnancov už v minulosti upravila štruktúru rodinných benefitov, v rámci ktorých poskytuje napríklad extra platené dni voľna a finančné príspevky pri narodení alebo adoptovaní dieťaťa pre všetky rodiny bez rozdielu. Prijala tiež záväzok vytvárať bezpečné pracovné prostredie a byť bezpečným miestom pre každú kolegyňu a každého kolegu, aby sa v pracovnom prostredí cítili komfortne a bez obavy byť samými sebou. Pre zamestnancov tiež zriadila rodovo neutrálne toalety vo všetkých svojich budovách.

Budovanie otvorenej a tolerantnej komunity

V máji spoločnosť Henkel Slovensko usporiadala Týždeň diverzity, aby prostredníctvom pestrého programu vytvorila priestor na objavovanie inakosti, vzájomné porozumenie, empatiu a vcítenie sa do situácie iných. Ambasádori pracovnej skupiny zameranej na diverzitu a inklúziu v Henkel Slovensko celoročne pripravujú pre kolegov dlhodobé kampane a iniciatívy na zvýšenie povedomia o tejto téme. Pravidelne prinášajú kolegom zaujímavé kampane, ako napr. I am a Diversity Fan a prepájajú kolegov rôznych národností so Slovákmi v neformálnom a priateľskom prostredí na sociálnej sieti Yammer.

Henkel Slovensko je aj súčasťou spoločenských zmien a diskusií k téme rovnosti a diverzity. V uplynulom roku sa preto spoločnosť v rámci iniciatívy Ide nám o život pripojila k výzve za zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku. Taktiež sa zúčastňuje kampane Dúhová stužka pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), aby tak vyjadrila svoju solidaritu LGBTI+ kolegyniam a kolegom v Henkel Slovensko, ale aj ľuďom žijúcim v ich okolí. Zároveň patrí medzi ambasádorov Charty diverzity, ktorej súčasťou je aj záväzok vytvárania rovnosti príležitostí bez rozdielu a snaha o rovnoprávnosť. V roku 2022 sa spoločnosť Henkel Slovensko zapojila aj do iniciatívy Index diverzity, ktorý meria úroveň diverzity na pracovisku v slovenských podmienkach. V tomto nezávislom hodnotení získala najvyšší stupeň hodnotenia a zaradila sa tak medzi Šampiónov v oblasti diverzity.

Tlačové správy (2,35 MB)

Ambasádori spoločnosti Henkel Slovensko pre tému diverzity a inklúzie pozvali svojich kolegov, aby sa zúčastnili festivalu Dúhový PRIDE.

Spoločnosť Henkel Slovensko podporuje svojich zamestnancov a zamestnankyne bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu.

Dúhového pochodu sa zúčastnilo viac ako 30 zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko.

Spoločnosť Henkel Slovensko verí, že láska je univerzálny jazyk, ktorý prekračuje hranice a spája