22. 11. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Predstavujeme tohtoročné víťazky ocenenia Martha Schwarzkopf Award

Spoločnosť Henkel udelila cenu Marthy Schwarzkopf úspešným vedkyniam

Spoločnosť Henkel už po druhýkrát ocenila úspešné vedkyne na poli výskumu ľudského vlasu cenou Marthy Schwarzkopf pre ženy vo vede. Ocenenie Martha Schwarzkopf Award for Women in Science udelili v Düsseldorfe trom vedkyniam, ktoré zároveň získali finančnú odmenu a možnosť vedeckej spolupráce pri svojom výskume s podporou odborníkov spoločnosti Henkel.

Rovnosť príležitostí a rodová rovnosť sú neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry v spoločnosti Henkel, ktorá podporuje ženy v mnohých oblastiach v rámci vlastného podnikania aj mimo neho. Ženy majú vo výskume stále pomerne nízke zastúpenie, preto spoločnosť Henkel minulý rok po prvýkrát udelila cenu Martha Schwarzkopf Award for Women in Science ako formu podpory pre ženy, ktoré pôsobia v oblasti vedeckého výskumu. Týmto ocenením chce podporiť talentované vedkyne a ich výskumné projekty. „Veľmi nás teší, že môžeme ďalej posilniť náš vedecký výskum v oblasti vlasov v spolupráci s tohtoročnými víťazkami ocenenia Martha Schwarzkopf Award for Women in Science. Zároveň podporujeme výnimočné vedkyne, ktoré ďalej posúvajú výskum vlasov a vlasových folikulov a umožňujú nám získať nové vedecké informácie na ďalšie zlepšovanie života našich zákazníkov,“ hovorí Frank Meyer, vedúci výskumu a vývoja obchodnej divízie Consumer Brands.

Cena Martha Schwarzkopf Award sa udeľuje vedkyniam, ktoré sa venujú výskumu v oblasti prírodných, fyzikálnych, lekárskych aj počítačových vied. Tohtoročné víťazky sa špecializujú na výskum ľudského vlasu a súvisiace oblasti, ako sú výskum textilných a vlnených vlákien, analýza biologických povrchov a interakcie látok s vlasmi a pokožkou hlavy. Nadväzujú tak na tradíciu výskumných laboratórií, ktoré založila Martha Schwarzkopf a zaoberali sa výskumom ľudského vlasu už v 20. storočí.

Ako uznanie svojich vedeckých úspechov získajú víťazky finančnú odmenu aj príležitosť spolupracovať pri svojom výskume s odborníkmi spoločnosti Henkel. Všetky prihlášky posudzovala odborná komisia zložená z vedeckých pracovníkov výskumu a vývoja obchodnej divízie Consumer Brands a víťazky boli vyhlásené 11. novembra na slávnostnom odovzdávaní cien v Düsseldorfe. „Sme veľmi radi, že sme dostali tak veľa kvalifikovaných prihlášok a mohli sme opäť oceniť tri výnimočné vedkyne. Osobitne nás teší, že sa nám podarilo splniť cieľ, ktorým bolo tento rok ešte viac posilniť medzinárodný rozmer tohto ocenenia,“ dodáva Andrea Sättler, riaditeľka výskumu a vývoja divízie Consumer Brands a predsedníčka odbornej poroty Martha Schwarzkopf Award.

O víťazkách

Víťazky tento rok presvedčili odbornú porotu svojou výnimočnou inovatívnosťou, priekopníckym duchom a vysokou relevantnosťou svojho výskumu. Andrea Sättler podčiarkla, že ich rozdielne životné cesty, skúsenosti a zameranie výskumu dokonale vystihujú rozmanitosť výskumu ľudského vlasu.

Prvé miesto a finančnú odmenu vo výške 10 000 eur získala Dr. Claire Higgins z londýnskej Imperial College, prezidentka European Hair Research Society, ktorá sa už viac než 20 rokov venuje výskumu ľudských vlasových folikulov a pokožky. Je medzinárodne uznávanou odborníčkou na starnutie vlasov a verí, že v budúcnosti podobný vedecký výskum ako jej prispeje k vývoju účinných technológií a patentovaných produktov, ktoré môžu pomôcť ľuďom trpiacim starnutím vlasov.

Na druhom mieste s finančnou odmenou 5 000 eur skončila Prof. Dr. Yan Zhang zo šanghajskej univerzity Jiao Tong. Ako členka rôznych čínskych a ázijských vedeckých spoločností sa v rámci svojej viac než tridsaťročnej kariéry venuje výskumu glykobiologických vzťahov v medicíne a imunológii. Ako prvá systematicky popísala súvislosť medzi fyziologickými podmienkami hostiteľa, demografiou, mikrobiotou hosťa a hostiteľa a tvorbou lupín.

Cena pre najsľubnejší „vychádzajúci talent“ je tiež dotovaná sumou 5 000 eur a získala ju Dr. Yan Huang z Icahn School of Medicine v Mount Sinai v New Yorku. Vo svojej dizertačnej práci, ktorú dokončila začiatkom tohto roka na Fudanskej univerzite v Šanghaji, sa Dr. Huang zaoberá patogenézou a liečbou androgenetickej alopécie areata. Jej cieľom je preniesť výsledky svojho výskumu do klinických aplikácií, ktoré dokážu pomôcť pacientom.

Viac informácií o ocenení Martha Schwarzkopf Award for Women in Science: Henkel presents Martha Schwarzkopf Award for Women in Science

Tlačové správy (157,48 KB)

Spoločnosť Henkel už po druhýkrát udelila cenu „Martha Schwarzkopf Award for Women in Science“ na podporu a ocenenie vynikajúcich vedkýň v oblasti výskumu vlasov.

Frank Meyer, vedúci výskumu a vývoja spoločnosti Henkel Consumer Brands.

Dr. Claire Higgins (vpravo) získala prvé miesto a Prof. Dr. Yan Zhang (vľavo) druhé miesto v tohtoročnej súťaži Martha Schwarzkopf Award.

Dr. Yan Huang získala ocenenie "Emerging Talent Award".

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky