10. 2. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Ocenenie pre výskumníčky: podávanie prihlášok otvorené

Spoločnosť Henkel spúšťa druhý ročník súťaže „Martha Schwarzkopf Award“ zameranej na ženy pôsobiace v oblasti vedy

Henkel po druhýkrát udelí svoju cenu za výskum s názvom „Martha Schwarzkopf Award for Women in Science“ („Cena Marthy Schwarzkopfovej pre ženy pôsobiace v oblasti vedy“), ktorá je zameraná na podporu vedkýň. Okrem hlavnej ceny sa tento rok bude udeľovať aj doplnková cena pre „Emerging Talents“ („Rozvíjajúce sa talenty“). Podávanie prihlášok začína 11. februára – v Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Výskumníčky pôsobiace v prírodných vedách, medicíne či informatike sa do súťaže môžu prihlásiť predstavením svojho prínosu v oblasti výskumu vlasov, prípadne v inej príbuznej oblasti. Majú šancu vyhrať až 10 000 eur v prípade hlavnej ceny a až 5 000 eur za ocenenie v kategórii „Rozvíjajúce sa talenty“.

„Diverzita je v prírodných vedách katalyzátorom pokroku, avšak vo sfére vedeckého výskumu vidíme ženy ešte stále zriedkavejšie ako mužov. Keďže je rodová rovnosť veľkou prioritou celej spoločnosti Henkel, k oslave Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede sa pripájame tým, že práve v tento deň otvárame prihlasovanie do súťaže o Cenu Marthy Schwarzkopfovej v oblasti výskumu vlasov,“ hovorí Frank Meyer, ktorý pracuje v Henkel Consumer Brands ako Senior Vice President Global R&D. Astrid Kleen, ktorá pracuje v Henkel Consumer Brands ako Director of Global Hair R&D, dodáva: „Porozumenie ľudským vlasom je pre naše inovácie absolútnou prioritou. Prostredníctvom ceny Martha Schwarzkopf Award vyjadrujeme poctu všetkým výnimočným výskumníčkam za ich úspechy v oblasti zdravia vlasov a pokožky hlavy.“

Ocenenie je prejavom úcty voči Marthe Schwarzkopfovej, ktorá bola v Nemecku jednou z prvých žien na čele firmy a zároveň zakladateľkou Inštitútu pre výskum vlasov. Dnes je Schwarzkopf jednou z popredných spoločností v spotrebiteľskom odvetví spoločnosti Henkel a najväčšou značkou v segmente starostlivosti o vlasy v rámci Consumer Brands. Všetky technologické inovácie tejto značky stavajú na tradícii Inštitútu Schwarzkopf pre výskum vlasov, ktorý prevádzkuje laboratóriá zamerané na výskum a vývoj, salóny na testovanie vlasov a vlasové akadémie po celom svete. Ocenenie nie je len oslavou Marthinej inovatívnosti a podnikateľského ducha, ale aj empatie, s ktorou viedla svoju firmu a Centrum Schwarzkopf pre výskum vlasov.

„Veľký záujem a vysoká kvalita prihlášok v rámci minuloročného pilotného ročníka ceny Martha Schwarzkopf Award nás príjemne prekvapil. V nadväznosti na spätnú väzbu od uchádzačiek sme sa tento rok rozhodli súťaž rozšíriť o doplnkovú kategóriu „Rozvíjajúce sa talenty“. Týmto krokom chceme dosiahnuť to, aby podporu od nás získali nielen skúsené vedkyne, ale aj nádejné výskumníčky, ktoré sú ešte len na začiatku svojej kariéry,“ hovorí Andrea Sättler, riaditeľka pre výskum a vývoj v rámci Henkel Consumer Brands a predsedníčka odbornej poroty ceny Martha Schwarzkopf Award.

Ako sa prihlásiť do súťaže

Martha Schwarzkopf Award je určená pre výskumníčky z celého sveta, ktoré majú doktorát a dlhodobé skúsenosti v oblasti prírodných vied, medicíny či informatiky a realizujú výskum v oblasti vlasov alebo iných príbuzných oblastiach, kam napríklad patrí výskum textilných a vlnených vlákien, analýza biologických povrchových vrstiev alebo výskum interakcie látok s vlasmi či pokožkou hlavy. Výskumníčky s magisterským/inžinierskym titulom v spomínaných oblastiach sa môžu uchádzať o cenu v kategórii „Rozvíjajúce sa talenty“, aj keď sú ešte len na začiatku svojej vedeckej kariéry.

Prihlášky posúdi porota pozostávajúca z odborníčok – uznávaných vedkýň, ktoré pracujú v rámci Henkel Consumer Brands R&D. Víťazka ceny Martha Schwarzkopf Award získa finančnú odmenu vo výške 10 000 eur a víťazka v doplnkovej kategórii „Rozvíjajúce sa talenty“ bude odmenená sumou 5 000 eur. Slávnostná ceremónia sa bude konať v novembri 2023 v nemeckom Hamburgu. Tohtoročné výherkyne sa budú môcť zapojiť do mentoringového programu v spolupráci s popredným vedcom zo spoločnosti Henkel a budú začlenené aj do odborného networkingu, v ktorom sú aj minuloročné výherkyne.

Prihlášky bude možné podávať do 1. mája 2023. Uchádzačky môžu posielať svoje prihlášky na emailovú adresu RnD.Award@henkel.com v nemčine alebo angličtine.

K prihláške je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty:

  • Motivačný list s uvedením osobných dôvodov, prečo sa kandidátka uchádza o toto ocenenie
  • Krátky životopis zameraný na vedeckú oblasť záujmu, v ktorej uchádzačka pracuje
  • Zoznam najdôležitejších publikácií
  • Stručné zhrnutie verejne dostupnej vedeckovýskumnej činnosti uchádzačky v oblasti výskumu vlasov a pokožky hlavy, technológií týkajúcich sa vlákien, počítačových modelov na skúmanie vlákien vrátane vedeckých metód na analýzu povrchových vrstiev, štruktúru vlákien, syntézu farbív či analýzy biologických procesov vo vlasových korienkoch (akékoľvek vedecké prístupy)
  • Fotografia konkrétnej aplikácie (nepovinné)

Porota rozhodne o víťazkách do 1. augusta 2023, pričom rozhodujúcim faktorom výberu bude nielen relevantnosť práce v oblasti výskumu zameraného na vlasy, ale aj relevantnosť z hľadiska spotrebiteľov a životného prostredia. Ďalšími kritériami sú novátorstvo, originalita, inovačný potenciál, realizovateľnosť výskumných projektov a význam pre sektor vlasovej kozmetiky.

Tlačové správy (158,12 KB)

Henkel po druhýkrát udelí svoju cenu za výskum s názvom „Martha Schwarzkopf Award for Women in Science“.

Výskumníčky pôsobiace v prírodných vedách, medicíne či informatike sa do súťaže môžu prihlásiť predstavením svojho prínosu v oblasti výskumu vlasov, prípadne v inej príbuznej oblasti.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky