17. 1. 2024  Düsseldorf / Nemecko

Podpora rovnosti v rodičovstve a starostlivosti o deti

Spoločnosť Henkel zavádza pre svojich zamestnancov na celom svete platenú rodičovskú dovolenku bez ohľadu na ich pohlavie

Spoločnosť Henkel zavedie od roku 2024 pre svojich približne 50 000 zamestnancov na celom svete nové pravidlá rodičovskej dovolenky bez ohľadu na ich pohlavie. Spoločnosť ponúkne rodičom až osem týždňov rodičovskej dovolenky, ktorá bude v plnej výške platená, na základe starostlivosti o dieťa bez ohľadu na ich pohlavie alebo skutočnosť, či sú biologickými rodičmi dieťaťa. Nové pravidlá odzrkadľujú pevné odhodlanie spoločnosti presadzovať rovnosť a podporovať rodičovstvo a starostlivosť o deti pre všetkých rodičov vrátane adoptívnych a náhradných rodičov, pestúnov a osôb z LGBTQ+ komunity.

„Henkel sa stane prvou spoločnosťou z nemeckého akciového indexu DAX40, ktorá svojim zamestnancom na celom svete poskytne osem týždňov plne hradenej rodičovskej dovolenky,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. „Táto iniciatíva vysiela silný signál všetkým našim zamestnancom a zdôrazňuje naše neochvejné odhodlanie podporovať inkluzívnejšiu firemnú kultúru a rodovú rovnosť.“

Sylvie Nicol, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje, infraštruktúru a udržateľnosť, k tejto téme dodáva: „Prostredníctvom tejto iniciatívy chceme podporiť rodičov a nabúrať tradičné rodové stereotypy, aby sme každému dali rovnakú príležitosť podieľať sa na starostlivosti o deti. Riešenie nerovností v tejto oblasti však nie je jediným cieľom, ktoré naše nové globálne pravidlá sledujú. Zároveň si tak vytvárame lepšiu pozíciu, aby sme dokázali plniť očakávania zamestnancov v budúcnosti.“

Nový globálny štandard

Nové globálne pravidlá by sa mali považovať za minimálny štandard, ktorý dopĺňa už existujúcu miestnu prax a predpisy. Mali by byť kľúčovým základom na podporu rodinného života a posilnenie rodovej rovnosti, a to najmä v krajinách, v ktorých v súčasnosti neexistuje možnosť čerpať rodičovskú dovolenku. Okrem toho mnohé z existujúcich sociálnych systémov nezohľadňujú niektoré špecifické typy rodín, napríklad rodiny s jedným rodičom, adoptívne či náhradné rodiny. V tejto súvislosti spoločnosť Henkel preto identifikovala potrebu zaviesť univerzálny štandard, ktorý bude platiť pre všetky osoby, ktoré sa starajú o deti.

Po zavedení nových pravidiel v roku 2024 budú mať zamestnanci spoločnosti Henkel približne v 80 krajinách možnosť vziať si platené pracovné voľno, aby sa mohli starať o svoje nové dieťa a vybudovať si s ním rodičovské väzby. Týmto novým prístupom spoločnosť demonštruje pevné odhodlanie presadzovať svoje ciele v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie prostredníctvom hmatateľných opatrení na dôslednú podporu rovnakých príležitostí pre svojich zamestnancov na celom svete.

Tlačové správy (156,09 KB)

Spoločnosť Henkel zavádza nový rodovo neutrálny štandard rodičovskej dovolenky.

Spoločnosť ponúka až 8 týždňov plne platenej dovolenky.

Globálny minimálny štandard je založený na úlohe opatrovateľa.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky