22. 2. 2024  Bratislava

Nadácia Henkel Slovensko vyhlasuje výzvu, v ktorej seniorom prerozdelí 65 tisíc eur

Nadácia Henkel Slovensko už šiesty rok po sebe vyhlasuje grantovú výzvu na pomoc seniorom. Počas 5 ročníkov svojho programu podporila už viac ako 360 projektov v celkovej sume viac ako 230 000 eur a prispela tak k zmierneniu dopadov pandémie a posilneniu psychického zdravia seniorov. Tento rok seniorom nad 65 rokov prerozdelí sumu 60 000 eur a piatim projektom navyše udelí špeciálnu Cenu za inovatívnosť v celkovej hodnote 5 000 eur.

Nadácia Henkel Slovensko spúšťa spolu s Centrom pre filantropiu prihlasovanie projektov do 6. ročníka grantového programu Henkel Slovensko seniorom. Oproti minulému ročníku navyšuje rozpočet na 60 000 eur s maximálnou požadovanou sumou na jeden projekt v hodnote 1 500 eur. Cieľom programu je zvýšenie kvality života seniorov v zariadeniach a v domácej starostlivosti, ale aj podpora voľnočasových aktivít, vzdelávania a stretávania sa aktívnych seniorov. Podobne ako v predošlých ročníkoch, aj tentokrát rieši aktuálne problémy seniorov, akými sú odstraňovanie medzigeneračných bariér a sociálnej izolácie či zabezpečenie pocitu užitočnosti pre spoločnosť. Dôraz kladie aj na psychické zdravie seniorov, zmysluplné trávenie voľného času a rozvoj pozitívneho prístupu k starnutiu.

„Téma kvality života seniorov sa často ocitá na pokraji spoločenského záujmu. Počas 5 ročníkov našej grantovej výzvy sme však mali možnosť vidieť, ako naša podpora reálne pomáha meniť životy seniorov k lepšiemu. Aj preto sme sa tento rok rozhodli celkovú čiastku navýšiť až na 60 000 eur. Dobrú skúsenosť tiež máme s cenou inovatívnosti, ktorú sme minulý rok udelili po prvýkrát. Jej ambíciou je motivovať organizácie k tomu, aby prinášali inovatívny prístup aj v zdanlivo sterotypných aktivitách. Preto aj tento rok opäť oceníme mimoriadnou čiastkou v celkovej hodnote 5 000 eur päť projektov, ktoré vynikajú svojou nápaditosťou, prinášajú nové prístupy a podporujú kreativitu seniorov,“ uviedla Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság. Nominácie za inovatívnosť navrhne odborná komisia, pričom o finálnom výbere piatich ocenených rozhodnú hlasovaním zamestnankyne a zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko.

Do grantového programu sa môžu prihlásiť mimovládne organizácie, organizácie verejného sektora poskytujúce sociálne služby, ale aj iné subjekty zamerané na sociálnu pomoc. Predložené projekty bude hodnotiť odborná komisia, ktorá posúdi ich aktuálnosť, inovatívnosť, verejný dopad, ale aj relevantnosť k aktuálnym potrebám seniorov. Víťazné projekty získajú príspevok do výšky 1 500 eur na jeden prihlásený projekt, pričom tieto finančné prostriedky môžu byť použité na materiálne náklady, organizačné výdavky či cestovné náklady. Prekladanie projektov je možné výhradne elektronicky prostredníctvom vyplneného formulára na stránke nadaciacpf.egrant.sk do 26. 3. 2024 do 23:59 hod.

Všetky podrobnosti a celé znenie výzvy je k dispozícii v dokumente Henkel Slovensko seniorom 2024.

Podporu získalo počas piatich rokov už viac ako 360 projektov

Nadácia Henkel Slovensko sa aktívne zaujíma o kvalitu života seniorov už od roku 2019. Počas piatich rokov grantového programu nadácia podporila viac ako 360 projektov z celého Slovenska v celkovej sume viac ako 230 000 eur. V minulom roku získalo finančný príspevok 80 subjektov, ktoré Nadácia Henkel Slovensko podporila sumou 49 500 eur. Tento rok celkovú sumu príspevku navyšuje až na 65 000 eur, pričom finančné prostriedky na Cenu za inovatívnosť poskytne spoločnosť Henkel Slovensko z charitatívneho výťažku získaného počas celofiremných podujatí spoločnosti. Päť ocenených projektov Cena inovatívnosti získa navýšenie finančného príspevku do výšky 1000 eur.

Medzi podporenými projektmi boli v roku 2023 aktivity zamerané na odstraňovanie medzigeneračných bariér, pohybové a rekreačné činnosti, kultúrne podujatia pre seniorov, terapeutické aktivity, ale rovnako aj činnosti na pomoc seniorom v každodennom živote. „Teším sa, že naša nadácia seniorom pomáha zmysluplne tráviť voľný čas, zlepšovať ich zdravotný stav, ale v neposlednom rade sa obracia aj na tých, ktorí ostali sami – a aj každodenné činnosti, ako je nákup potravín či venčenie psa, by pre nich mohli predstavovať problém. Pomáhať seniorom, jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, je naša dlhodobá vízia a určite v nej plánujeme pokračovať aj naďalej,“ dodáva Zuzana Kaňuchová.

Konzultácie a kontakt pre grantovú výzvu

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov Vám poskytne koordinátorka programu z Centra pre filantropiu, Tatiana Lastivka, na tel. č.: 0917 770 956 alebo na e-mailovej adrese: lastivka@cpf.sk.


Tlačové správy (1,28 MB)

Nadácia Henkel Slovensko spúšťa 6. ročník grantového programu Henkel Slovensko seniorom.

Príspevky Nadácie Henkel Slovensko pomáhajú seniorom zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Seniori sa v rámci programu Henkel Slovensko seniorom zúčastnili v roku 2023 rôznych kreatívnych aktivít a rekreačných činností.

Grantový program Henkel Slovensko seniorom pomáha odstraňovať medzigeneračné bariéry.