21. 5. 2024  Bratislava

Dobrovoľníci z Henkel Slovensko prispeli k vytvoreniu krajšieho miesta pre život

Zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko strávili počas mája a júna tohto roka takmer 700 hodín aktivitami na úpravu viacerých miest po celom Slovensku. Zapojili sa do podujatí Naše mesto a Týždeň dobrovoľníctva a pokračujú tak v tradícií dobrovoľníctva z minulých rokov, ktorú spoločnosť podporuje aj strategickým dobrovoľníckym programom Henkel helps.

Viac než 140 zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko na chvíľu opustilo kancelárie a vymenilo ich za dobrovoľnícke práce v teréne. V rámci podujatí Naše mesto a Týždeň dobrovoľníctva sa pustili do úprav interiéru a exteriéru materského centra, umývania okien v škôlkach, školách a seniorských domoch či úprav vyvýšených záhonov a odstraňovania náletových drevín. Vyskúšali si tiež výrobu hand-made zápisníkov, maľovanie obrazov na stene budovy materskej školy či prácu vo vinohradoch. Dobrovoľníckym aktivitám venovali v uplynulých dňoch takmer 700 hodín.

Podujatie Naše mesto je najväčšou akciou firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Na Slovensku ho organizuje Nadácia Pontis, ktorá už viac ako 25 rokov vytvára silné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom. Osemnásty ročník podujatia sa uskutočnil 7. júna 2024 a tisícky dobrovoľníkov prispeli k vyčisteniu, skrášleniu a zlepšeniu miest, v ktorých žijeme. Krátkodobou zmenou aktivít tak pomohli nielen sebe, ale aj celej spoločnosti. Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo zapája do podujatia a motivuje tak svojich zamestnancov k dobrovoľníckej činnosti.

Rôznorodé aktivity pomáhajú k budovaniu komunít

Nezištnú pomoc má spoločnosť Henkel Slovensko zakorenenú v DNA značky, čo dokazuje pravidelnými aktivitami, do ktorých zapája aj svojich zamestnancov. Patria k nim sociálne projekty, pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva vrátane seniorov a menšín či udržateľné aktivity zamerané na ochranu planéty. „Veľmi si ceníme, že naši zamestnanci dobrovoľne venujú svoj čas i úsilie dobrej veci a nad rámec svojich pracovných povinností pomáhajú budovať komunity a skrášľovať prostredie, v ktorom žijeme. Ako firma to máme zakorenené vo firemnej kultúre, vytvárame na to priestor, napríklad poskytnutím dní voľna navyše, ako aj možnosťou zapájať sa do rôznych dobrovoľníckych aktivít v rámci zamestnaneckej skupiny dobrovoľníkov Henkel helps. Pomáha to nielen nášmu okoliu, ale vedie aj utužovaniu vzťahov medzi zamestnancami, vytváraniu hodnôt a toho, že spoločný čas sa dá využiť efektívne.“ uviedla Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország. 

Veľký význam má pomoc seniorom, ktorú spoločnosť realizuje dobrovoľníckym programom Henkel helps. Ten seniorov podporuje v zmysluplnom trávení voľného času, budovaní pozitívneho prístupu k starnutiu alebo odbúravaní medzigeneračných priepastí. Zamestnanci spoločnosti venujú svoj voľný čas rôznorodým aktivitám so seniormi v oblasti umenia, jazykových kurzov, cestovateľských klubov, prechádzok, manuálnej pomoci či návšteve seniorských domovov. Počas pandémie navyše dobrovoľníci čítali seniorom prostredníctvom videonahrávok vybrané literárne diele a vytvárali online newslettre. Iba za prvých šesť mesiacov tohto roka strávili dobrovoľníci so seniormi 255 hodín.

Dobrovoľníctvo podporujú aj globálne

V rámci globálneho programu „Make an Impact on Tomorrow“ (Poďme zmeniť zajtrajšok) spoločnosť Henkel po celom svete podporuje súčasných aj zamestnancov na dôchodku v rôznych dobrovoľníckych aktivitách. Každý zamestnanec, dokonca aj ten, čo je už na dôchodku, sa môže uchádzať o dotáciu na financovanie neziskového projektu, ktorý napomáha k rozvoji vzdelávania, vedy a umenia, podporuje sociálne slabších či podnecuje ochranu zdravia a životného prostredia. Počas 26 rokov trvania programu získalo finančnú alebo materiálnu pomoc už viac než 17 tisíc projektov vo viac ako 100 krajinách sveta, čím spoločnosť len potvrdzuje svoju korporátnu zodpovednosť za komunity, v ktorých pôsobí.

Tlačové správy (940,12 KB)

Zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko sa pravidelne zapájajú do podujatia Naše mesto.

Dobrovoľnícke aktivity realizovali zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko vo viacerých mestách Slovenska.