Udržateľné balenie

Chránia  produkty, ktoré máme radi, a poskytujú informácie o tom, ako ich bezpečne a zodpovedne používať preto je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby sa aj obaly stali súčasťou cirkulárnej ekonomiky.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Naša stratégia pre obalové materiály: jasná priorita, ambiciózne ciele

V spoločnosti Henkel si uvedomujeme zodpovednosť, ktorá nám vo vzťahu k obalovým materiálom leží na pleciach. Zaviazali sme k podpore udržateľnosti a tento záväzok uvádzame do života vďaka súboru ambicióznych cieľov. Naša stratégia stojí na koncepcii cirkulárnej ekonomiky a sústreďuje sa na to, aby vďaka využívaniu udržateľných materiálov a inteligentnému dizajnu uzatvorila kruh spotreby, na úžitok ľudí i  celej planéty.

Ciele spoločnosti Henkel v oblasti recyklácie

Na ceste k obehovému hospodárstvu

 
 
  •  

Zobrazenia:

Ambitious packaging targets

Henkel is stepping up its commitment for sustainability and has set further ambitious packaging targets for 2025 to promote a circular economy.

0:20 min.

1047188

Prehľad našich cieľov v oblasti obalových materiálov do roku 2025

  • 100 % obalov, ktoré Henkel používa, bude recyklovateľných alebo opätovne použiteľných.
  • Naším cieľom je znížiť množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov v našich spotrebných výrobkoch o 50 %. Tento cieľ dosiahneme zvýšením podielu recyklovaných plastov na viac než 30 %, znížením objemu plastov a intenzívnejším využívaním bioplastov.
  • Chceme pomôcť predchádzať tvorbe a ukladaniu odpadov v životnom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa podporujeme iniciatívy v oblasti zberu a recyklácie odpadu. Investujeme do inovatívnych riešení a technológií, ktoré podporujú uzavretý cyklus recyklácie odpadu; naším cieľom je tiež osloviť viac než 2 miliardy spotrebiteľov ročne formou cielených informácií o recyklovaní.

Okrem toho chceme 100 % papierových a lepenkových obalov  vyrábať z recyklovaných surovín, prípadne, ak sú na ich výrobu potrebné primárne suroviny, z čerstvých vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľného lesného hospodárstva.

Partnerstvá v rámci hodnotového reťazca: spolu sme silnejší

Naše snahy o dosiahnutie týchto cieľov nadobúdajú reálne kontúry aj vďaka intenzívnej spolupráci s partnermi z rôznych odvetví s cieľom priniesť inovácie do oblasti vývoja obalových materiálov. Sme napríklad súčasťou iniciatívy New Plastics Economy (Nová ekonomika plastov), ktorá spája kľúčových hráčov v snahe zmeniť pohľad na budúcnosť plastov a podnietiť posun smerom ku kruhovej ekonomike. Od januára 2019 je spoločnosť Henkel aj zakladajúcim členom novej celosvetovej Aliancie na boj proti plastovému odpadu (Alliance to End Plastic Waste). Zároveň bude presadzovať riešenia na nakladanie s použitými plastmi s cieľom prispieť k rozvoju obehového hospodárstva.

Popritom nadväzujeme partnerstvá z rôznymi organizáciami, ktoré pracujú na zlepšení recyklačnej infraštruktúry, a to najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, kde vhodné systémy na recykláciu obalových materiálov často ani nejestvujú. V tomto kontexte sme sa stali prvou celosvetovou firmou v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru, ktorá v roku 2017 nadviazala partnerstvo s Plastovou bankou (Plastic Bank): ide o sociálny podnik, ktorý si kladie za cieľ skoncovať s hromadením plastových odpadov v oceáne a poskytnúť ľuďom, ktorí trpia chudobou, príležitosť zabezpečiť si príjem alebo služby tým, že budú odstraňovať plasty zo životného prostredia.

Do konca roka 2019 sa na Haiti podarilo vyzbierať viac než 200 metrických ton plastového odpadu. Tento odpad bol následne vytriedený a opätovne vrátený do recyklačného reťazca ako „sociálny plast“ – Social Plastic®. Ide o materiál, pri ktorom Plastic Bank potvrdila, že za zber plastového odpadu bola vyplatená vyššia než trhová cena. Recyklovaný „sociálny plast“  Social Plastic® je možné použiť na ďalšiu výrobu produktov a obalov, čím dochádza k uzavretiu materiálového cyklu.

V roku 2019 spoločnosť Henkel predĺžila svoju partnerskú spoluprácu s Plastic Bank o ďalších päť rokov. Vzhľadom na úspech tejto spolupráce, ktorá začala v roku 2017, Henkel plánuje podporiť prebiehajúce projekty na Haiti, Filipínach a v Indonézii. Spoločnosť významnou mierou prispeje k vybudovaniu infraštruktúry s viac než 400 zbernými miestami pre plastový odpad v Egypte. Cieľom tejto spolupráce je zvýšiť dostupnosť plastov Social Plastic® ako vstupnej suroviny na výrobu obalov. Vybudovanie infraštruktúry na zber plastového odpadu v Egypte prispeje k vzniku dodatočných kapacít až do výšky 5 000 metrických ton ročne, čo predstavuje jednu miliardu plastových fliaš za obdobie piatich rokov. Len v roku 2020 spoločnosť Henkel použije viac než 600 metrických ton plastov Social Plastic® pri výrobe obalov na svoje produkty. Od začiatku partnerstva otvorila Plastic Bank na Haiti ďalšie zberné miesta. Okrem toho spoločnosť Henkel pomohla tomuto sociálnemu podniku vybudovať dodávateľský reťazec, ktorý umožňuje vyzbieraný plastový odpad spracúvať a recyklovať, aby mohol byť opätovne vrátený do obehu.

SK_Infographic-PlasticBank_1960px

Čo nás čaká: cesta k väčšej udržateľnosti

Obalové materiály sa neustále menia, čo podnecuje inovatívny a nový dizajn a zmeny očakávaní spotrebiteľov. Táto neustála transformácia otvára vzrušujúce príležitosti na to, aby sme minimalizovali negatívny environmentálny vplyv obalových materiálov. Naši odborníci sa venujú skúmaniu možností vytvárania udržateľnejších obalových materiálov. Tie budú chrániť produkty, ktoré máme tak radi, a zároveň ponúknu riešenie, ktoré je šetrnejšie voči planéte.