Udržateľné balenie

Chránia  produkty, ktoré máme radi, a poskytujú informácie o tom, ako ich bezpečne a zodpovedne používať preto je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby sa aj obaly stali súčasťou cirkulárnej ekonomiky.

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

Naša stratégia pre obalové materiály: jasná priorita, ambiciózne ciele

V spoločnosti Henkel si uvedomujeme zodpovednosť, ktorá nám vo vzťahu k obalovým materiálom leží na pleciach. Zaviazali sme k podpore udržateľnosti a tento záväzok uvádzame do života vďaka súboru ambicióznych cieľov. Naša stratégia stojí na koncepcii cirkulárnej ekonomiky a sústreďuje sa na to, aby vďaka využívaniu udržateľných materiálov a inteligentnému dizajnu uzatvorila kruh spotreby, na úžitok ľudí i  celej planéty.

Ciele spoločnosti Henkel v oblasti recyklácie

Na ceste k obehovému hospodárstvu

Prehľad našich cieľov v oblasti obalových materiálov

  • Do roku 2025* bude 100 % obalov, ktoré Henkel používa, recyklovateľných, opätovne použiteľných alebo kompostovateľných.
  • Plasty: Do roku 2025 chceme zvýšiť podiel recyklovaných plastov v spotrebnom tovare predávanom v Európe na 35 %.
  • Kovy: Do roku 2020 chceme zvýšiť využitie recyklovaného hliníka v Európe na 9 %. 
  • Papier/celulóza: 100 % papierových a lepenkových obalov sa bude vyrábať z recyklovaných surovín, prípadne z čerstvých vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
  • Chceme odstrániť a vyhnúť sa používaniu PVC a ďalších potenciálne škodlivých látok.
  • Prostredníctvom cielených informácií o recyklovaní chceme osloviť viac než 1 miliardu spotrebiteľov.

* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Posun smerom k cirkulárnej ekonomike: Nový strategický rámec spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnejších obalov odráža tri kľúčové fázy obehového hodnotového reťazca.

Partnerstvá v rámci hodnotového reťazca: spolu sme silnejší

Naše snahy o dosiahnutie týchto cieľov nadobúdajú reálne kontúry aj vďaka intenzívnej spolupráci s partnermi z rôznych odvetví s cieľom priniesť inovácie do oblasti vývoja obalových materiálov. Sme napríklad súčasťou iniciatívy New Plastics Economy (Nová ekonomika plastov), ktorá spája kľúčových hráčov v snahe zmeniť pohľad na budúcnosť plastov a podnietiť posun smerom ku kruhovej ekonomike. Od januára 2019 je spoločnosť Henkel aj zakladajúcim členom novej celosvetovej Aliancie na boj proti plastovému odpadu (Alliance to End Plastic Waste). Aliancia sa bude starať o vývin a škálovanie riešení, ktoré umožnia minimalizáciu tvorby plastového odpadu a pomôžu pri nakladaní s týmto odpadom. Okrem toho bude podporovať riešenia na využitie odpadových plastov, ktoré umožnia vytváranie kruhovej ekonomiky.

Popritom nadväzujeme partnerstvá z rôznymi organizáciami, ktoré pracujú na zlepšení recyklačnej infraštruktúry, a to najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, kde vhodné systémy na recykláciu obalových materiálov často ani nejestvujú. V tomto kontexte sme sa stali prvou celosvetovou firmou v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru, ktorá v roku 2017 nadviazala partnerstvo s Plastovou bankou (Plastic Bank): ide o sociálny podnik, ktorý si kladie za cieľ skoncovať s hromadením plastových odpadov v oceáne a poskytnúť ľuďom, ktorí trpia chudobou, príležitosť zabezpečiť si príjem alebo služby tým, že budú odstraňovať plasty zo životného prostredia. V rámci tohto partnerstva sa do konca roku 2018 podarilo vyzbierať celkom 63 ton plastu, ktorý sa následne roztriedil a opäť  zapojil do recyklačného výrobného reťazca pod značkou Social Plastic®: Overenie materiálu, ktoré zabezpečuje Plastová banka, potvrdzuje, že zbierajúci pracovníci za plastový odpad dostali vyššiu než trhovú cenu. Tento plast sme úspešne použili pri výrobe 25 000 fliaš určených na naše pracie a čistiace prostriedky, pričom je naším cieľom využiť ho ešte viac v ďalšej výrobe obalových materiálov.

SK_Infographic-PlasticBank_1960px

Čo nás čaká: cesta k väčšej udržateľnosti

Obalové materiály sa neustále menia, čo podnecuje inovatívny a nový dizajn a zmeny očakávaní spotrebiteľov. Táto neustála transformácia otvára vzrušujúce príležitosti na to, aby sme minimalizovali negatívny environmentálny vplyv obalových materiálov. Naši odborníci sa venujú skúmaniu možností vytvárania udržateľnejších obalových materiálov. Tie budú chrániť produkty, ktoré máme tak radi, a zároveň ponúknu riešenie, ktoré je šetrnejšie voči planéte.