Čo ponúkame: Lákavé benefity pre našich zamestnancov

Máte nadanie a očakávate, že sa vám naskytnú príležitosti. My zasa chceme posilniť náš globálny tím. Ak na nás svojou osobnosťou a nadaním urobíte dojem, dokážeme vám ponúknuť skvelé príležitosti – a to v rámci celého sveta. 

Možno ste dobrí už teraz, no my chceme, aby ste boli ešte lepší. Ak ste výnimočne dobrí, prijmite našu výzvu a staňte sa jednými z najlepších. Nezáleží na tom, či ste študent, absolvent, expert, či profesionál – naša ponuka globálne štandardizovaného vzdelávania a možností rozvoja posilní každú stránku vášho profesionálneho profilu.

V spoločnosti Henkel na vás čaká globálny trh a náš globálny tím – dva faktory, ktoré naštartujú vašu kariéru, a prinesú so sebou hneď trojnásobnú odmenu. Vďaka našej jedinečnej filozofii rotácie pracovníkov s názvom „Dvakrát tri“ získate úžasné podnety vo forme medzinárodných skúseností, rozširovania kultúrnych obzorov a osobnej siete kontaktov.

Počítame s vašimi výkonmi a patrične vás za ne odmeňujeme – naša odmeňovacia politika, možnosti získania akcií a výška dôchodku, ktorý od spoločnosti dostávate, sa odvíjajú od výkonov. Súčasťou balíčka sú aj atraktívne benefity, lebo vaše zdravie je pre nás dôležité. 

Prehľad našich zamestnaneckých benefitov

 • Ďalšie vzdelávanie a rozvoj riadiacich schopností
 • Talent Manažment
 • Medzinárodné príležitosti
 • Odmeňovanie

Rozvoj na každej úrovni

Nielenže neustále optimalizujeme kvalitu našich výrobkov, ale ako celosvetová jednotka sa tiež usilujeme o neustále zlepšovanie. Zamestnanci spoločnosti Henkel majú možnosť využiť širokú škálu odborných školení a ďalšieho vzdelávania s využitím najmodernejších technológií. To, čo ponúkame je omnoho viac než len bežné školenia v učebni. Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie – priamo v práci, prostredníctvom oficiálnych vzdelávacích programov, vašich spolupracovníkov alebo digitálnych vzdelávacích metód.

Henkel Global Academy

Nezáleží na tom, či ste študent, absolvent alebo kvalifikovaný profesionál – náš cieľ je jednoduchý: chceme vám poskytnúť čo najlepšiu možnosť plne rozvíjať vaše schopnosti. Budete môcť navštevovať jazykové a kvalifikačné kurzy od interkultúrneho manažmentu k osobným školeniam. Tak vám a nášmu globálnemu tímu umožníme prístup k prvotriednym vedomostiam.

Vzdelávacie centrum: globálne a praktické

Vzdelávacie centrum je k dispozícii všetkým zamestnancom spoločnosti Henkel – na tomto mieste sa odovzdávajú vedomosti a schopnosti, čo je prospešné pre všetky strany. Náš program školení zahŕňa školenia v oblasti time manažmentu, projektového manažmentu, prezentačných schopností, nástrojov spätnej väzby a ešte omnoho viac.

Navyše vás vyškolíme tak, aby ste dokázali čeliť špecifickým výzvam našich obchodných oblastí a zvládali jednotlivé úlohy. Renomovaní akademici a starší manažéri spoločnosti Henkel sa s vami podelia o svoje skúsenosti prostredníctvom školení šitých na mieru (napr. z oblasti marketingu alebo financií), ktoré sú zamerané maximálne prakticky. Zároveň budete so svojimi zahraničnými kolegami automaticky budovať svoju globálnu sieť.

Leadership Center: na samom špici vzdelávania vedúcich pracovníkov

Pre náš celosvetový okruh lídrov a zamestnancov s veľkým potenciálom ponúka Henkel Global Academy úžasnú a podnetnú koncepciu rozvoja riadiacich schopností. Henkel Global Academy predstavuje našu najlepšiu ponuku pre rozvoj zamestnancov, na ktorej spolupracujú i renomované medzinárodné obchodné vzdelávacie inštitúcie, ako napríklad Thunderbird School of Global Management, IESE Business School či Cranfield University. Naším výkonným manažérom ponúkame kurzy rozvoja riadiacich schopností na známej Harvard Business School v Bostone. Vďaka kombinácii najnovších vedomostí z oblasti manažmentu a osvedčených postupov v rámci celého priemyselného odvetvia vám Henkel Global Academy zaručí, že získate všetky špecifické odborné vedomosti, ktoré pre svoju prácu v spoločnosti Henkel potrebujete. Zároveň prispieva k udržiavaniu dobrých mravov v oblasti manažmentu a riadenia.

Vzdelanie na požiadanie – Henkel "eCademy"

Vysoká dynamika svetových trhov spôsobuje rýchle starnutie informácií. Naším riešením je e-learning, ktorý slúži ako doplnok ku klasickým školeniam a prináša nové know-how kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné.

K dispozícii vždy a všade: e-learningová platforma eCademy je k dispozícii všetkým zamestnancom po celom svete a vstúpiť do nej možno 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom nášho intranetu. K dispozícii máte viac ako 250 kurzov až v 16-tich jazykoch, ktoré majú rôzne formy, ako napríklad kvízy, príručky alebo video školenia. 

My hodnotíme – vy napredujete

Hľadáme tých najlepších: vysoko kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Ľudí, ktorí vnímajú globálne zmeny ako vzrušujúcu príležitosť. Nadaných ľudí, ktorí ešte viac posilnia náš tím. Osobnosti vyznačujúce sa flexibilitou a aktívnou snahou o úspech. Našli ste sa v tejto definícii? Ak áno, dajte nám o sebe vedieť. Nezáleží na tom, či len začínate, alebo ste už skúsený odborník.

 • Pomôžeme vám rozvinúť vaše schopnosti a naplánovať kariéru v dlhodobom horizonte, pričom kladieme rovnaký dôraz na kariéru na manažérskych aj špecializovaných pozíciách.
 • Podporíme vás v zlepšovaní vašich profesionálnych zručností, kde je rotácia pracovných miest veľmi dôležitá.
 • Našim zamestnancom dávame priebežne detailnú a neformálnu spätnú väzbu, ako aj formálnu spätnú väzbu prostredníctvom nášho globálneho a štandardizovaného talent manažmentu.

Talent manažment: Základ vašej kariéry a osobného rozvoja

Náš proces v oblasti talent manažmentu pozostáva zo štyroch krokov, ktoré sú v súlade s globálne štandardizovanými kritériami:

 • Hodnotenie výkonnosti a potenciálu: Manažéri hodnotia zamestnancov na základe ich výkonu a potenciálu na ďalší rozvoj.
 • Za okrúhlym stolom: Manažéri diskutujú o hodnotení výkonnosti svojich zamestnancov a ich potenciáli pre rozvoj nadania.
 • Dialóg na tému výkonnosti a rozvoja: Každý zamestnanec dostane transparentnú spätnú väzbu o svojich výkonoch na dôvernom stretnutí so svojím nadriadeným. Výsledkom tohto stretnutia je zadefinovanie konkrétnych opatrení pre zabezpečenie napredovania.

Opatrenia pre zabezpečenie napredovania: Usilujeme sa zaviesť určité opatrenia, aby sme zabezpečili napredovanie zamestnancov. Od individuálnych školení a príležitostí na špecializované vzdelávanie až k rotácii pracovných miest – s možnosťou vycestovať do zahraničia alebo posunúť sa do inej obchodnej oblasti.

Medzinárodná rotácia pracovných miest

V spoločnosti Henkel majú obchodné aktivity vždy globálny charakter – dokonca aj na centrále v Düsseldorfe, kde viac ako 70 národností vytvára rozmanité tímové pracovné prostredie, ktoré zjednocuje snaha o výnimočnosť. Až 80 % našich viac ako 53 000 zamestnancov pracuje mimo Nemecka.

Spoločnosť Henkel pomáha rozširovať vaše horizonty, pretože práve vďaka ľuďom s medzinárodnými skúsenosťami je náš globálny tím úspešný.

Preto sa držíme svojej filozofie Trikrát dva: Počas svojej kariéry pôsobia zamestnanci s vysokou výkonnosťou minimálne na dvoch pracovných pozíciách, v dvoch rôznych krajinách a v dvoch obchodných divíziách.

Filozofia Trikrát dva. Medzinárodná, rozmanitá a podnetná.

Naša filozofia Trikrát dva predstavuje kľúčový faktor nášho talent manažmentu. Jej sila prináša možnosti budovať nielen medzinárodnú kariéru v rôznych divíziách, ale mnohé ďalšie výnimočné príležitosti pre našich zamestnancov:

 • Budete sa podieľať na rozvoji hodnotnej siete v rámci spoločnosti.
 • Budete mať možnosť vymieňať si skúsenosti a nápady s tvorivými ľuďmi na celom svete.
 • Budete pracovať v medzinárodnom prostredí.
 • Nahliadnete do rozhodovacích procesov na centrále a tiež v jednotlivých krajinách.
 • Budete pripravení na výzvy vyššieho manažmentu, pričom ochota pracovať v zahraničí je v tomto prípade mimoriadne dôležitá.

Vďaka našej filozofii Trikrát dva posilňujeme interkultúrny spôsob spolupráce a zároveň podporujeme váš profesionálny a osobný rozvoj. Pred každým preradením do zahraničia spolupracujeme s rodinami našich zamestnancov, aby sme im pomohli pripraviť sa na ich nový život v zahraničí.  

Rozmanitosť a začlenenie

Pre nás je rozmanitosť hodnotným prínosom ku konkurenčnej výhode spoločnosti Henkel.

Vaša práca sa počíta. A bude tiež odmenená.

Snažíte sa vždy zo seba vydať maximum? Ak ste odpovedali áno, čoskoro zistíte, akým spôsobom spoločnosť Henkel vašu prácu odmení. Odmeňovanie za dobrý výkon je skutočne dôležitá súčasť našej podnikovej kultúry a pre zamestnancov predstavuje motivačný stimul. Radi si stanovujeme odvážne ciele a vieme dobré výkony adekvátne odmeniť. Navyše získate vysokú sociálnu ochranu a lákavé sociálne benefity.

Program „Target Dialog“ a motivačný systém

Manažéri a zamestnanci stanovia objektívne a merateľné ciele. Zároveň výkon celého tímu ovplyvní či sa spoločnosti Henkel podarí dosiahnuť všeobecné ciele celej korporácie. Výhoda, ktorú môžu získať, závisí na dosahovaní cieľov na individuálnej, tímovej a celopodnikovej úrovni.

Program zamestnaneckých akcií

Spoločnosť Henkel umožňuje svojim zamestnancom podieľať sa na úspechu celej spoločnosti. Za každé tri zakúpené akcie dostane zamestnanec jednu zdarma. Tento plán je taký lákavý, že sa doň zapojilo už viac ako 11 000 zamestnancov spoločnosti Henkel v 54 krajinách.

Zamestnanecký dôchodok

Doplnky sociálnych služieb

Ak v rámci spoločnosti Henkel pracujete na mieste, kde nie sú poskytované sociálne služby, snažíme sa vám to nahradiť z vlastnej iniciatívy. V USA majú napríklad takmer všetci zamestnanci súkromné zdravotné poistenie.