Funkčné oblasti

Príležitosti na rozvoj v rámci spoločnosti Henkel sú rovnako rozmanité ako naše výrobky a technológie.

Nech je to výskum a vývoj alebo Brand management, Latinská Amerika alebo Ázia, tovar určený spotrebiteľom alebo priemyselným podnikom – Henkel vám ponúka výnimočne rozmanité pracovné prostredie. Pôsobíme na celosvetovej úrovni v rámci rôznych krajín, trhov a odvetví. Vďaka tomu vám môžeme ponúknuť mnohé príležitosti na to, aby ste v priebehu svojej kariéry spoznali a zodpovedali za rôzne úlohy a oblasti.

Čo spája zamestnancov spoločnosti Henkel: Snaha podať čo najlepší výkon – či už ide o výrobky a technológie, ktoré zákazníkom ponúkame, alebo vnútropodnikové postupy a úlohy.

Naše obchodné divízie

Naše inovatívne značky ako Persil, Schwarzkopf alebo Pattex sú každému dobre známe. To, čo ale možno mnohí nevedia je, že najväčšia časť obratu spoločnosti Henkel pochádza z obchodnej divízie Adhesive Technologies – tie sa napríklad používajú pri výrobe automobilov, vzdušných turbín, lietadiel či mobilných telefónov. Postupne sa z nich stali kľúčové technológie, ktoré sú teraz už neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života: nábytok, plienky, tapety, obaly i celý rad iných vecí, ktoré by bez týchto technológií nefungovali. Zároveň tieto technológie významným spôsobom prispievajú k výrobných procesom šetrným k životnému prostrediu, a preto sú tiež súčasťou našej stratégie udržateľnosti.

 • Adhesive Technologies 
 • Beauty Care 
 • Laundry & Home Care 

Pokrokové výrobky používané pri výrobe lietadiel alebo výrobky značky Pritt určené na použitie v školách: Spoločnosť Henkel je svetovým lídrom v oblasti výroby lepidiel, tmelov a funkčných náterov. Tento úspech stojí na zamestnancoch tejto obchodnej divízie, technológiách a pevnom odhodlaní napredovať prostredníctvom inovácií.

Schwarzkopf, Fa, Syoss: Výrobky divízie Beauty Care sú dostupné v 150-tich krajinách sveta. Táto divízia predstavuje inšpirujúce pracovné prostredie, ktoré je charakteristické svojou dynamikou a silou inovácií.

Pre spotrebiteľov vo viac ako 100 krajinách sa naše značky stali neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života. Stojí za nimi výkon svetového tímu, ktorý neustále prehodnocuje svoje prace a čistiace postupy – a spotreba vody a energie pri používaní našich výrobkov stále klesá!

Naše funkčné oblasti

Či už ide o marketing, predaj, reguláciu, nákup, výskum a vývoj alebo audit, možnosti vývoja v rámci spoločnosti Henkel sú také rozmanité ako samotné značky a technológie našej spoločnosti. Ak máte záujem každé dva-tri roky zmeniť svoju sféru kopetencií, či dokonca priemyselné odvetvie, v ktorom sa pohybujete, spoločnosť Henkel vám túto možnosť ponúka. Všetko je to možné vďaka jej veľkosti a rozmanitosti, základom ktorej je stratégia udržateľnosti a dôraz na inovácie.

Tu vám predstavíme mnohé z našich funkčných oblastí. Je však za tým aj niečo viac: medzi našimi 53-timi tisíckami zamestnancov sa nájdu dokonca aj odborníci na parfumy, šéfkuchári, lekári, hasiči a mnohí iní.

 • Financie a kontroling
 • Finančné operácie
 • Ľudské zdroje
 • Integrované obchodné riešenia
 • Korporátny Audit
 • Logistika a Supply Chain Manažment
 • Marketing (Brand Management)
 • Predaj
 • Nákup
 • Výskum a vývoj
 • Rozvoj Produktov
 • Packaging
 • Firemná komunikácia a Verejné záležitosti
 • Výroba a technika
 • Stratégia a Business Development

Oddelenie Finance & Controlling riadi, reguluje a dohliada na všetky činnosti v rámci finančného hodnotového reťazca a zabezpečuje, aby postupy v rámci oddelenia Finančných služieb boli i naďalej „najlepšie vo svojej triede“: likvidita, riadenie rizík, daňová optimalizácia, menový manažment, manažment záujmov, štvrťročné a výročné správy, vzťahy s investormi.

Pomôžte nám v našom úsilí - prispejte k trvalému úspechu spoločnosti Henkel!

Úlohy, ktoré zahŕňa oddelenie Finance & Controlling sú rôznorodé, presne ako naša spoločnosť. Máte možnosť:

 • spolupracovať s nami na projektoch zameraných na zlepšenie nášho medzinárodného cash flow alebo optimalizáciu finančnej štruktúry našich sesterských spoločností a spoločných podnikov.
 • využiť svoje analytické zručnosti v procese akvizícií, vytvárania spin-off podnikov a reštrukturalizácie spoločnosti.
 • pracovať na našom cenovom systéme na prepravu materiálu a výrobkov, vnútropodnikových službách a licenciách.
 • dokonca sa podieľať na zaisťovaní toho, aby sa naše firemné účtovné normy používali tak, aby to viedlo k čo najlepším výsledkom v rámci našich dcérskych spoločností.

Ako začať: Finance & Controlling

Vyberte si podľa svojho gusta – u nás nájdete vzrušujúce projekty, výzvy, ktoré vám môže ponúknuť len medzinárodná spoločnosť so širokou škálou výrobkov, značiek a trhov. Ak máte dobrý teoretický základ a veríte, že prišiel Váš čas na to, aby ste ukázali svoj know-how, spoločnosť Henkel je tým správnym miestom na naštartovanie kariéry v ktorejkoľvek finančnej disciplíne.

Nezáleží na tom, či chcete svoju kariéru začať v našej spoločnosti ako nováčik vo svojom odbore, alebo máte v úmysle vydať sa novým smerom ako skúsený profesionál. V každom prípade vás okamžite aktívne zapojíme do vzrušujúcich projektov s ľuďmi v rámci celého sveta. Prostredníctvom výziev, s ktorými sa stretnete a školení, ktoré od nás dostanete, bude váš rast veľmi rýchly. Avšak viac ako čokoľvek iné sa u nás naučíte, že okrem pozície špecialistov sa tiež považujeme za strategických poradcov v oblasti riadenia podniku, ktorí nielen ponúkajú prvotriedny finančný reporting pre vrcholový manažment, ale aj aktívne prispievajú k rozhodovaciemu procesu, a tak pomáhajú zabezpečiť budúce úspechy spoločnosti Henkel.

Oddelenie Finančných operácií poskytuje účtovnícke služby približne 200 spoločnostiam vo viac ako 65 krajinách. Našou úlohou je byť silným miestnym alebo regionálnym obchodným partnerom schopným vykonávať všetky druhy finančného reportingu v kombinácii s reguláciou a dohľadom. Zachovávaním vysokej kvality a uplatňovaním prvotriednych postupov od začiatku do konca, dokážeme prichádzať s optimálnymi komplexnými riešeniami, ktoré spĺňajú náročné kvalitatívne a časové požiadavky spoločnosti Henkel.

Pridajte sa k nám na tejto ceste a presvedčte sa, čo znamená prijať výzvu svetového hráča so širokým spektrom výrobkov, značiek a trhov.

Máte možnosť

 • zapojiť sa do prípravy štvrťročných a výročných správ v súlade s miestnymi alebo medzinárodnými účtovnými zásadami.
 • podávať informácie určené pre obchodný manažment alebo hodnotenie cieľov
 • venovať svoju energiu riadeniu rizík, zásadám zverejňovania informácií a dodržiavaniu požiadaviek.
 • zvládnuť celý proces, počnúc objednávkou a končiac dokladom o úhrade.
 • prevziať zodpovednosť za zadávanie, kontrolu a platbu faktúr externých spoločností.

Pomôžeme vám s intenzívnou prípravou a školením, ktoré vám zaručí úspech a rýchly štart v mnohých zaujímavých oblastiach. Ak ste čerstvý absolvent strednej alebo vysokej školy, váš úspešný začiatok podporíme rovnako intenzívne a zaistíme vám rýchle napredovanie v procese zaúčania sa.

S naším globálnym a vysoko motivovaným tímom môžeme spoločne prispieť k úspešnému zavedeniu našej stratégie, a to najmä prostredníctvom našich troch kľúčových oblastí: „Silné vedenie“, „Dôraz na talent a výkonnosť“ a „Rozmanitosť tímov“. Pomocou nášho globálneho operačného modelu orientovaného na obchodovanie sme dokázali vytvoriť silnú, aktívnu a udržateľné riadenie ľudských zdrojov.

 • Employer Branding & Nábor nových zamestnancov
 • Kľúčom ku globálnej a hospodárskej úspešnosti spoločnosti je nájsť talentovaných a ambicióznych zamestnancov. Hľadáme špecialistov so záujmom o dlhodobú spoluprácu.
 • Talent Management Cycle (DRT): Postup vedenia talentov má celosvetový charakter. Zahŕňa rôzne vývojové nástroje riadenia, aby sme našim zamestnancom zabezpečili dobre štrukturované hodnotenie a rozvoj.
 • Leadership & People Development: Aby sme podporili stratégiu našej firmy, Learning Management spoločnosti Henkel vyvinul prvotriednu vzdelávaciu koncepciu. Takto podporujeme našich zamestnancov v dosahovaní svojho potenciálu, čo im umožňuje podávať výnimočné výsledky.
 • Rozmanitosť a začlenenie: Rozmanitosť je dôležitým prvkom úspechu spoločnosti. Sme presvedčení o tom, že množstvo kultúr a schopností našich zamestnancov je práve to, čo nám pomáha lepšie porozumieť našim trhom. Rozmanitosť prispieva k našej tvorivosti, inovácii a hospodárskej sile.
 • Odmeňovanie a benefity: Naša politika odmeňovania je v súlade s našimi strategickými prioritami, čím posilňuje našu „víťaznú kultúru“. Zamestnanci môžu byť povýšení a odmenení za dobré výkony. Vďaka tomu sme organizáciou, v ktorej podávajú zamestnanci vysoké výkony.
 • Korporátna príslušnosť: Sme si vedomí toho, že udržateľnosť naberá na dôležitosti, práve preto chceme k tejto téme určitým spôsobom prispieť aj my. V rámci hodnotového reťazca sme dokázali identifikovať relevantné ekologické a spoločenské problémy a rozdelili sme ich do piatich prioritných skupín.
 • Global HR Governance: Vďaka HR Governance môžeme dosiahnuť svoje strategické a operačné ciele v rámci HR. Ide tu o štyri základné oblasti: Centrum zdieľaných služieb, Nástroje a systémy oddelenia HR, Postupy oddelenia HR, a tiež jasná definícia jednotlivých úloh a zodpovedností.

Oddelenie integrovaných obchodných riešení (IBS alebo Integrated Business Solutions) je jednou z hlavných funkčných oblastí spoločnosti Henkel. Je výsledkom splynutia našich divízií Informačné technológie a Centrum zdieľaných služieb. Naším cieľom je spájať vedomosti z oblasti systémov, postupov a technológií pri realizácii a podpore platforiem s potenciálom v rámci spoločnosti Henkel. Náš cieľ sa snažíme realizovať neustálym vývojom súborných noriem, zlepšovaním našej efektivity a používaním metód profesionálneho riadenia projektov a programov. Prostredníctvom nášho programu riadenia strategických dodávateľov môžeme ponúknuť najlepšie riešenia v oblasti IT služieb a outsourcingu podnikateľských procesov.

Pomôžte nám využiť naše technologické kapacity čo najlepšie a vytvoriť hodnotný potenciál pre synergickú spoluprácu prostredníctvom nášho globálneho Centra zdieľaných služieb.

Nech už túžite dosiahnuť čokoľvek, my pre vás máme tú správnu výzvu – či už máte záujem ukázať svoje schopnosti v oblasti strategického riadenia poskytovateľských služieb, alebo získať skúsenosti pri optimalizácii interných postupov v oblasti zdieľaných služieb.

Ako začať: Integrated Business Solutions

Zaručujeme vám, že: u nás začnete s intenzívnou odbornou prípravou, budete zapojení do podnetných projektov a hneď na začiatku vám zveríme množstvo zodpovedných úloh. V rámci Integrated Business Solutions (IBS) vám ponúkame množstvo príležitostí a výziev prostredníctvom našich štyroch strategických pilierov IBS:

 • Vďaka nášmu transformačnému pilieru máte príležitosť byť súčasťou strategického smerovania IBS. Rozšírite si svoje technické vedomosti a získate širokú škálu zručností v oblasti riadenia projektov pri riešení komplexných úloh. Od samého začiatku môžete úzko spolupracovať na globálnych projektoch, na našej koncepcii bezpečnosti dát alebo projektoch v oblasti riadenia dodávateľských služieb.
 • V oblasti Enterprise Process Leaders a IT Consulting budete úzko spolupracovať s internými obchodnými partnermi a od začiatku až do konca zabezpečovať konzistentnú a efektívnu optimalizáciu procesov v rámci celej spoločnosti Henkel. Budete mať možnosť navrhovať, vyvíjať a zavádzať tie najlepšie postupy a IT riešenia vo svojej triede.
 • Operations & Delivery Management spája v sebe silu Informačných technológií a Centra zdieľaných služieb, vďaka ktorej dokážeme zabezpečiť tie najlepšie postupy a inovatívne riešenia vo svojej triede. Tu sa môžete presvedčiť o tom, čo znamená zabezpečovať postupy a riešenia pre svetových hráčov na medzinárodnej scéne a pracovať ako súčasť medzinárodného, vysoko kvalifikovaného tímu v úzkej spolupráci s miestnymi obchodnými jednotkami.
 • Na pozícii Key Account Manager IBS budete rozvíjať stratégie a riešenia určené na neustálu optimalizáciu pracovných postupov a zjednodušenie práce vašich interných obchodných partnerov. Budete článkom medzi organizáciou IBS a jej protistranami.

Korporátny audit je multinadaný, rôznorodý a kultúrne zmiešaný tím. Vykonávame systematické audity s cieľom hodnotiť a zlepšovať účinnosť procesov riadenia rizík, vnútornej kontroly a riadenia spoločnosti Henkel. Spolupracujeme so všetkými obchodnými divíziami a funkčnými oblasťami spoločnosti Henkel na celom svete v duchu nezávislej spolupráce založenej na faktoch. Svojou audítorskou činnosťou prispievame k zlepšovaniu fungovania celej organizácie. Aktívne pomáhame v kariérnom rozvoji a raste našich zamestnancov.

Ako začať: Korporátny Audit

Môžete byť zaradení do jednej zo štyroch oblastí, ktorým sa korporátny audit venuje: marketing, predaj a nákup; financie a účtovníctvo; IT a ľudské zdroje; dodávateľský reťazec, prevádzka a SHE.

Od prvého dňa

 • budete pevnou súčasťou audítorských procesov a s nimi súvisiacich výziev, ktoré pokrývajú celú organizáciu spoločnosti Henkel;  
 • získate prístup k širokým a kontinuálnym možnostiam vzdelávania v zamestnaní aj mimo neho, ktoré posilnia vaše technické aj medziľudské zručnosti; 
 • budete spolupracovať s kolegami z celého sveta, ktorí pochádzajú z rôznorodého profesionálneho a kultúrneho prostredia. 

Pri práci na auditoch budete mať príležitosť budovať si vlastnú globálnu sieť spolupracovníkov v rámci všetkých obchodných divízií a funkčných oblastí spoločnosti Henkel. Dôverne a zblízka spoznáte organizáciu a procesy spoločnosti Henkel priamo z prvej ruky a tieto skúsenosti sa stanú cenným stavebným kameňom vášho budúceho kariérneho rastu. 

Zamestnanci pôsobiaci v oblasti logistiky sú zodpovední za organizáciu dodávateľských služieb. Vaša pôsobnosť bude zahŕňať celý dodávateľských reťazec – od plánovania dopytu až po distribúciu tovaru k zákazníkovi.

Supply Chain Management v spoločnosti Henkel prekračuje tradične stanovené hranice.

 • Niektorým zákazníkom ponúkame Vendor-Managed-Inventory (VMI), teda možnosť riadenia zásob dodávateľom.
 • Na optimalizáciu postupov v rámci dodávateľských reťazcov používame Supplier-Managed-Inventory (SMI). Preto nám dodávatelia poskytujú prístup k svojim údajom o stave zásob.

Ako začať: Supply Chain Management

V spoločnosti Henkel pracujú mladší zamestnanci na rôznych projektoch v rámci Supply Chain Managementu (SCM), napríklad v týchto oblastiach:

 • Zavádzanie postupov s externými
 • Tvorba štúdií na tému „vyrob alebo kúp“
 • Všeobecná optimalizácia výkonu a sledovania
 • Plánovanie dopytu
 • Zákaznícky servis

Úlohou zamestnancov v oblasti riadenia dodávateľského reťazca je každodenné riešenie problémov a optimalizácia dodávateľského reťazca a súvisiacich nástrojov. Tím SCM funguje ako križovatka v oblasti nákupu, výroby, logistiky a medzinárodného marketingu. 

Marketing je v rámci spoločnosti Henkel zameraný všestranne:

B2C-Marketing: V prípade obchodných divízií Laundry & Home a Beauty Care sú hlavnou cieľovou skupinou spotrebitelia. Je to dynamické prostredie so silnou konkurenciou, v ktorom hrá hlavnú úlohu inovácia. V roku 2016 viac ako 45 % našich výnosov v segmente Beauty Care tvorili výrobky, ktoré sú na trhu menej ako tri roky. Kým v divízii Laundry & Home to bolo 43 %. Naše značky sú na popredných miestach a výrazne sa podieľajú na zložení trhovej ponuky.

B2B-Marketing: Obchodná divízia Adhesive Technologies úzko spolupracuje so spoločnosťami z oblasti priemyslu – technologického prostredia, v ktorom naši marketingoví odborníci udržiavajú neustály kontakt s oddelením Výskumu a vývoja.

Naši priemyselní zákazníci tvoria veľkú časť celkového počtu zákazníkov: od renomovaných automobiliek, cez výrobcov lietadiel a elektroniky, až po dômyselné riešenia v oblasti obalov. Vďaka nášmu know-how sme dôležitým partnerom v procese vývoja automobilov a veterných turbín budúcnosti.

Podľa vašich skúseností a preferencií vám pri vašom vstupe do sveta marketingu v spoločnosti Henkel ponúkame rôzne možnosti:

 • International Marketing je dynamický a strategický. Vymýšľame tu medzinárodné marketingové stratégie, navrhujeme inovácie výrobkov a pripravujeme reklamné kampane a uvádzanie výrobkov na trh. Táto práca sa vyznačuje vzrušujúcim spojením analytického myslenia, koncepčného prístupu a kreativity. Ste zodpovední za fungovanie interdisciplinárnych projektových tímov a úzko spolupracujete na prieskume trhu a s externými agentúrami. Vašou prácou je určovať trendy na trhu a prostredníctvom marketingového mixu vytvárať základ pre úspech vašich kolegov v rámci národného marketingu.
 • National Marketing zodpovedá za medzinárodnú marketingovú stratégiu a jej realizáciu na miestnom trhu. Na základe konkurenčných analýz a údajov o trhu vyvíjate v spolupráci s oddelením predaja reklamnú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť podiel na trhu a aktívne ho formovať prostredníctvom šikovných komunikačných koncepcií. Pracujete v tíme ľudí zastávajúcich rôzne pozície. Vašimi najdôležitejšími partnermi sú oddelenia Supply Chain, Packaging Management, Sales alebo Market Research - a, samozrejme, aj naši vývojári. Riadite spoluprácu s kreatívnymi a mediálnymi agentúrami i optimálne využitie vášho rozpočtu na mediálnu komunikáciu.
 • Digital Marketing v sebe spája odborné vedomosti o všetkých otázkach digitálneho a online Brand Manažmentu. Od aplikácií, cez koncepcie virálnych videí až po inteligentné začlenenie internetových kampaní do 360 stupňových komunikačných koncepcií – tvorivosť v tomto prípade azda ani nemá hranice.
 • Shopper Marketing a Marked Research v sebe zahŕňajú komplexné funkcie značky. Zamestnanci analyzujú údaje získané zo štúdií, spotrebiteľské správanie a typy zákazníkov. Následne pripravia panelové výsledky a sústredia svoju pozornosť napríklad na správanie spotrebiteľov a typy zákazníkov. Prostredníctvom spracovania komplexných informácií o trendoch a zákazníckych preferenciách hrajú títo odborníci kľúčovú úlohu pri vývoji komunikačných a výrobných koncepcií, čím nám pomáhajú posilňovať našu poprednú pozíciu na trhu.

Oddelenie predaja zodpovedá za naše distribučné kanály a riadenie vzťahov so zákazníkmi

 • Služby pre zákazníkov spájajú v sebe jasné ciele a veľký priestor na realizáciu. Z pozície podnikateľa v rámci spoločnosti ste zodpovední za jasne vymedzenú oblasť – navyše môžete pracovať z domu formou „home office“ a organizovať si svoj vlastný čas.
 • Vďaka našim úspešným značkám máte priamy kontakt so zákazníkom a môžete realizovať kampane v spolupráci s manažérmi obchodných spoločností. Dostávate priamu spätnú väzbu na svoju činnosť a na vlastnej koži cítite úspech, ktorý vám prináša vaša práca a naše stabilné značky.
 • Zamestnanci v rámci oddelenia Key Account Management dohliadajú na naše kľúčové hodnoty. Špecialita oddelenia: zodpovednosť za masívne objemy – naprieč všetkými hranicami. V segmente B2B v oblasti Adhesive Technologies sa to často spája s úzkou spoluprácou s vývojármi na strane našich zákazníkov.
 • Category Management slúži ako podpora pre Marketing spoločnosti Henkel a našich externých obchodných partnerov. Z pozície zamestnanca vyvíjate stratégie na umiestnenie, propagáciu a tvorbu portfólia rôznych obchodných tovarov v supermarketoch. Počas toho sa snažíte nájsť a využiť súčinnosť rôznych značiek spoločnosti Henkel.  

Našou kľúčovou úlohou je zabezpečiť najlepšie možné výsledky v procese obstarávania v celosvetovom meradle zosúladením najlepších riešení v oblasti obstarávania zdrojov s ekonomickými a strategickými cieľmi spoločnosti Henkel. Okrem podmienok nákupu tu hrá kľúčovú úlohu aj kvalita a spoľahlivosť našich obchodných partnerov.

Pomôžte nám splniť náš cieľ a vychutnajte si výzvy, ktoré vám môže ponúknuť len svetový hráč a líder na zrelých aj rozvíjajúcich sa trhoch v B2B aj B2C sektore. Nech už sa rozhodnete uplatniť sa v rámci našej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom, my pre vás máme tú správnu výzvu. Ponuka úloh, ktoré plníme nie je o nič menšia ako samotná naša spoločnosť. Nájdete tu oblasti ako:

 • Nákup surovín, obalových materiálov, obchodovateľných tovarov alebo výrobky na objednávku
 • Obstarávanie nepriamych materiálov ako sú IT služby, technické zásobovanie a iné
 • Budovanie kľúčových strategických vzťahov s dodávateľmi za účelom optimalizácie celosvetových obstarávacích procesov
 • Zladenie sourcingových stratégií s potrebami našich obchodných divízií prostredníctvom Key Account Managementu.

Ako začať: Purchasing

Bez ohľadu na vašu predchádzajúcu odbornú prax sa vďaka intenzívnej odbornej príprave môžete okamžite aktívne zapojiť do jednej z našich aktivít. Počnúc prvým dňom prevezmete zodpovednosť za konkrétne úlohy, budete pracovať v tíme s kolegami a dodávateľmi z celého sveta a získate rozsiahle vedomosti o fungovaní našich obchodných divízií a oblastí.

Svojou snahou o optimalizáciu obstarávacích postupov a nákupných cien prispejete nielen k nášmu hlavnému poslaniu, ale budete tiež prichádzať do kontaktu s kolegami z každého segmentu nášho hodnotového reťazca. Budete budovať unikátnu sieť, ktorá sa rozprestiera po celom svete. Presne takú, aká vám pri budovaní vašej kariéry dokáže ponúknuť množstvo príležitostí doma i v zahraničí – a my vám na tejto ceste budeme pomáhať.  

Vedci a inžinieri v oblasti výskumu a vývoja budujú základ pre náš obchodný úspech a realizujú výskumné aktivity v rôznych oblastiach.

 • Prichádzajú s novými nápadmi, prinášajú odpovede na potreby zákazníkov budúcnosti, aby zlepšili úroveň našich výrobkov a technológií na celom svete. Tým vytvárajú východisko pre celosvetový úspech našich značiek a technológií.
 • Pracujete v interdisciplinárnom projektovom tíme na virtuálnych experimentoch s použitím počítačových simulácií.
 • Vyvíjate inovatívnu kozmetiku za pomoci biotechnológií.
 • Tvoríte návrhy nových pilotných prevádzok, ktoré znižujú emisie relevantných polymérových materiálov a nahrádzajú ich bielou biotechnológiou. Cieľom je zabezpečiť vysokú čistiacu silu našich pracích a čistiacich prostriedkov aj pri nízkych teplotách vody.

Ako začať: Výskum a vývoj

Mladší zamestnanci v spoločnosti Henkel sú zapájaní do výskumných projektov od samého začiatku. Počas toho získajú odborné vedomosti potrebné pre ich ďalšiu prácu v laboratóriu, kde budú organizovať, riadiť a sledovať vlastné projekty. Udržujú krok s najnovšími vedeckými postupmi, aby dokázali používať a prispôsobovať príslušné technológie potrebám spoločnosti Henkel. Vďaka odbornej príprave budú dostatočne pripravení prevziať vedúcu pozíciu projektových manažérov.

Ako Product Developer budete pracovať v tíme, ktorý sa zaoberá určitým medzinárodným výrobkom, napr. farbou na vlasy. Vyvíjate nové výrobky a zavádzate ich na vybraných trhoch. Navyše je vašou úlohou zaručovať výhody súčasných výrobkov. Práve preto je dôležité správne porozumieť základným receptúram, vlastnostiam surovín a metódam merania.

V medzinárodnom interdisciplinárnom tíme je kľúčový výrazný komunikačný talent, ktorý je dôležitý na zabezpečenie úspešnej spolupráce s kolegami z rôznych krajín a oblastí odborných znalostí, napr. s oddelením Marketing, Production, Sales alebo Packaging Management. 

Inžinieri spoločnosti Henkel pracujúci v oblasti obalov sú súčasťou medzinárodnej skupiny. Navrhujú a vyvíjajú nové obalové materiály pre produkty a zavádzajú ich na vybrané trhy. Sú navyše zodpovední za zabezpečovanie a optimalizáciu zložiek, ktoré sa používajú v súčasnosti na výrobu obalov. Podmienkou práce na tejto pozícii sú dôkladné vedomosti o spracovaní plastov. Technici v oblasti obalov musia držať krok s novými trendmi, aby dokázali udržať našu poprednú pozíciu v dizajne obalov.

Pevná dôvera v našu spoločnosť je základom nášho podnikateľského úspechu, partnerstiev a vzťahov so zákazníkmi. Oddelenie Firemnej komunikácie sa zaoberá internou a externou komunikáciou spoločnosti. Máme za cieľ budovať a chrániť dobré meno spoločnosti Henkel v očiach verejnosti a i pred konkrétnymi partnermi, vrátane novinárov a ľudí, ktorí formujú verejnú mienku. V rámci internej komunikácie poskytujeme svojim zamestnancom a vedeniu všetky dôležité informácie s ohľadom na našu firemnú stratégiu a činnosti.

Našou úlohou je byť strategickým partnerom a poradcom pre top manažérov, obchodné oblasti a pozície a poskytovať im podporu v navrhovaní a implementácii profesionálnej komunikácie.

Oddelenie Corporate Communications má celosvetový dosah, pričom riadi komunikáciu vo väčšine dôležitých oblastí a na väčšine trhov na celom svete.

V rámci centrály v nemeckom Düsseldorfe je táto divízia rozčlenená do šiestich hlavných tímov, ktoré sú zodpovedné za globálne úlohy:

 • Externá komunikácia zodpovedá za komunikáciu spoločnosti s tlačou a médiami, ako aj s inými zainteresovanými stranami, medzi ktoré patria rôzne spoločnosti a združenia. Navyše je zodpovedná za firemný branding a sponzorskú činnosť spoločnosti.
 • Interná komunikácia má za úlohu informovať a spájať všetkých zamestnancov a vedenie prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov. Ich úlohou je zabezpečiť, aby zdieľané témy a obsah boli v súlade s cieľmi spoločnosti. Jej úlohou je zastávať úlohu strategického konzultanta pre odbornú komunikáciu v rámci spoločnosti
 • Digitálna komunikácia formuje digitálnu komunikáciu značiek, ktoré Henkel zastrešuje, prostredníctvom internetu a intranetu. To zahŕňa správu firemného obsahu na našich internetových stránkach, portáloch a sociálnych sieťach, ako aj podporu pre externé a interné komunikačné opatrenia v rámci zodpovedajúcich online služieb.
 • Komunikácia pre divíziu Adhesive Technologies zodpovedá za internú a externú komunikáciu v rámci našej najväčšej obchodnej divízie. Spadá sem podpora projektov súvisiacich so strategickou komunikáciou, vzťahy s tlačou a médiami a tiež konzultácia a riadenie internej komunikácie v rámci tejto oblasti.
 • Tím Manažmentu udržateľnosti usmerňuje vývoj koncepcií, pozícii a nástrojov súvisiacich so stratégiou udržateľnosti na skupinovej úrovni. Toto oddelenie sústreďuje najdôležitejšie témy týkajúce sa udržateľnosti a predstavuje ich externým a interným zainteresovaným stranám.
 • Oddelenie Vládnych vzťahov a verejných záležitostí je medzičlánkom medzi ekonomikou, politikou a spoločnosťou. Slúži ako podpora pre obchodné oblasti a funkcie a spolupracuje s vládnymi agentúrami, verejnými úradmi, ako aj verejne dôležitými zainteresovanými stranami.

Na centrále v Düsseldorfe absolventom ponúkame dvojročnú stáž na oddelení Firemnej komunikácie.  

Inžinier zaoberajúci sa technickými metódami je súčasťou medzinárodnej skupiny. V rámci tejto skupiny ste zodpovední za štandardizáciu postupov a strojov v súvislosti s najmodernejšími technológiami v oblasti technológií plniacich zariadení. Staráte sa o zlepšenie výkonov a kvality i zavádzanie nových druhov obalov. Optimalizácia súčasných postupov a efektívnejšia práca sú „tajomstvom“ mnohých úspešných podnikov. Ide o čoraz dôležitejší faktor udržateľnosti a úspechu riadenia podniku v budúcnosti.

Ako zamestnanec v oblasti Strategy & Business Development ste podporou vrcholového manažmentu v procese optimalizácie budúceho obchodného portfólia, určujete oblasti rozvoja a trhového potenciálu – je to vzrušujúca oblasť, v rámci ktorej pracujete na strategickom smerovaní spoločnosti Henkel.

 • Vykonávate analýzu situácie spoločnosti z ekonomického pohľadu, aby ste rozvíjali obchodnú stratégiu spoločnosti.
 • Skúmate nové trhy a hľadáte možnosti vstupu, skúmate potenciálnych kandidátov na akvizíciu
 • Analyzujete a pozorujete rôzne cieľové skupiny.
 • Riadite a tvoríte koncepciu pre projekty zamerané na optimalizáciu prevádzkovej výnimočnosti.

Ako začať: Strategy & Business Development

Okrem ambicióznej a energickej osobnosti musí mať zamestnanec v odbore Strategy & Business Development výnimočné analytické a koncepčné schopnosti. Tiež by mal byť mobilný, nakoľko hlavnou myšlienkou jeho obchodnej činnosti je rozšírenie našej pôsobnosti na rozvíjajúcich sa trhoch ako sú Ázia/Tichomorie, Stredný Východ/Afrika, Východná Európa a Latinská Amerika.