Careers-professional-stage

Profesionáli

Podporujeme svojich ľudí a ich kariérny rast. Ponúkame medzinárodné pracovné prostredie plné výziev a príležitostí. Pridajte sa k nám. Rozvíjajte sa a prekračujte svoje hranice s nami.

Profesionálom ponúkame širokú škálu príležitostí na zamestnanie a rozvoj – v neposlednom rade aj vďaka jedinečnej rozmanitosti našich troch obchodných divízií i našej celosvetovej pôsobnosti. Podmienky v spoločnosti Henkel vám umožňujú plne sa sústrediť na svoju prácu. Podporujeme vás v prostredí, v ktorom sa ráta výkonnosť, a nie len samotná prítomnosť.

Čo očakávame? Vynikajúce vzdelanie, dobrú prax vo vašom odbore a pripravenosť na celoživotné vzdelávanie. Hľadáme ľudí, ktorých inšpiruje naša vízia, hodnoty a podniková kultúra zameraná na výkonnosť. Skrátka: zamestnancov s potenciálom a ochotou posúvať veci vpred.  

Pracovné miesta pre profesionálov

Hľadanie práce

Vaše možnosti

  • Ponúkame lákavé pracovné príležitosti pre profesionálov v rámci rôznych obchodných divízií, pozícií a krajín.
  • Systematicky posúvame vašu kariéru vpred: pomocou vášho know-how, našej systematickej spätnej väzby a prispôsobenému programu rozvoja, môžete onedlho urobiť ďalší kariéry krok vpred.
  • Vaša odmena závisí od vašich výkonov. Ak boli dosiahnuté vopred stanovené ciele, k svojmu základnému platu dostanete atraktívny bonus. Celkový balík výhod uzatvárajú komplexné sociálne výhody

Samozrejmosťou pre zamestnancov spoločnosti Henkel je snaha o čo najlepší výkon

  • Naša filozofia Trikrát dva propaguje udržateľnosť v rámci rôznych obchodných divízií, pozícií a krajín.
  • Každý rok prechádzate naším cyklom Talent Management Cycle: dostanete transparentnú spätnú väzbu od svojho nadriadeného a spoločne si zadefinujete konkrétny plán rozvoja.
  • Naša Henkel Global Academy ponúka stovky školení – od odborných školení po tréning v oblasti riadenia pre profesionálov.

Náš cieľ: silný manažérsky tím

Všetci manažéri spoločnosti Henkel s personálnou zodpovednosťou sa zúčastňujú na programe Leadership Development. Takýmto spôsobom podporujeme vás – rovnako ako aj vášho nadriadeného – od prvej manažérskej úlohy po strategicky významné otázky súvisiace s vašou pozíciou vedúceho pracovníka.

Exceed: podpora veľkého potenciálu na rozvíjajúcich sa trhoch

„Profesionáli pomáhajú v rozvoji profesionálom“ – to je motto deväťmesačného podporného programu s názvom „Exceed“. Cieľom je rozvíjať vedomosti skvelých manažérov na rozvíjajúcich sa trhoch a v regiónoch, v ktorých spoločnosť Henkel zaznamenáva rast. Tieto poznatky z organizácie workshopov a e-learninových školení prehlbujeme tréningom a praktickými skúsenosťami v špecifických projektoch zameraných na obchod. V rámci programu „Exceed“ vám ponúkame príležitosť zriadiť si perspektívnu sieť kontaktov v rámci našich obchodných divízií medzi jednotlivými kultúrami. Pokiaľ ide o vrcholový manažment, zároveň získate výhody súvisiace s vysokou viditeľnosťou jednotlivých účastníkov. 

V centre pozornosti: rozvíjajúce sa regióny

Láka vás Ázia, Východná Európa, Afrika/Stredný Východ alebo Latinská Amerika? Výborne – pretože tieto rozvíjajúce sa trhy majú pre spoločnosť Henkel veľký potenciál. Aby sme sa chopili tejto príležitosti, podporujeme vás prostredníctvom cielených opatrení, ktoré vás majú pripraviť na prácu v prostredí rozvíjajúcich sa trhov.