1. 2. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Henkel načrtáva kľúčové trendy, ktoré formujú udržateľnú budúcnosť obalov v roku 2022

Zvyšovanie udržateľnosti na trhoch s flexibilnými obalmi a papierom v roku 2022

V roku 2022 sa v obalovom priemysle bude naďalej uplatňovať prístup „udržateľnosť na prvom mieste“, no k úspechu bude potrebná väčšia medziodvetvová spolupráca a transparentnosť, predpovedá divízia Henkel Adhesive Technologies. Spoločnosť Henkel skúmala na konci roku 2021 výzvy na nasledujúci rok spolu s výrobcami a ďalšími odborníkmi z celého dodávateľského reťazca obalov a spotrebných tovarov počas druhého ročníka podujatia Henkel Sustainability Days (Dni udržateľnosti). Na tejto prelomovej virtuálnej konferencii sa spoločne stretli zástupcovia z viac než 900 spoločností z 90 krajín vrátane odborníkov a profesionálov z celého odvetvia. Medzi účastníkmi boli dodávatelia surovín, spracovatelia a OEM výrobcovia, združenia, ako aj maloobchodné a recyklačné spoločnosti, aby mohli diskutovať o príležitostiach a výzvach v oblasti zvyšovania udržateľnosti. 

„Ako jedinečné fórum pre celé odvetvie pomohli naše Dni udržateľnosti upriamiť pozornosť na niektoré kľúčové témy, ktoré sa očakávajú v roku 2022, ako aj  stanoviť program, ktorý nám ako odvetviu umožní vzájomne spolupracovať na formovaní skutočnej zmeny,“ vysvetlila Brandi Schuster, riaditeľka pre trhy a aktiváciu zákazníkov v oblasti obalových lepidiel spoločnosti Henkel.

Nový normál prichádza

V roku 2022 už žijeme v novom svete: celosvetovo sa zvyšuje legislatívny tlak a mnoho maloobchodných spoločností mení svoje obchodné stratégie tak, aby do nich mohli začleniť svoje vlastné recyklačné prevádzky, pričom sa  snažia nájsť rovnováhu medzi potrebou väčšej udržateľnosti a rastúcim dopytom po obaloch. Ako vysvetlil globálny riaditeľ pre oblasť obalových lepidiel v spoločnosti Henkel Tilo Quink, tieto trendy predstavujú zmenu paradigmy: „Naše Dni udržateľnosti ukázali, že ‚nový normál‘ v oblasti obalov je už tu. Našou zodpovednosťou ako popredných aktérov v hodnotovom reťazci je nielen pochopiť súčasné výzvy pre obalové hospodárstvo, ale aj prinášať udržateľné riešenia, ktoré umožnia všetkým ďalším aktérom v reťazci – nielen našim priamym zákazníkom – zostať konkurencieschopnými aj v budúcnosti.“

Komplexný prístup ako prevencia tunelového videnia

V roku 2022 musí odvetvie prijať komplexnú perspektívu. Dôraz na obehové hospodárstvo a riešenia umožňujúce recykláciu sa musia odteraz považovať za „bežný štandard“. Rovnako dôležité sú aj aspekty, ktoré sa zameriavajú na znižovanie CO2 a dematerializáciu. Quink podobne vystríha pred prílišným dôrazom len na jednu oblasť: „V celom obalovom priemysle vidíme obrovskú energiu smerom k dosiahnutiu udržateľnosti, je však dôležité zabrániť tunelovému videniu, ktoré v konečnom dôsledku považuje za jediné riešenie len určitý konkrétny spôsob. Napríklad európsky trh sa zameriava najmä na opätovné použitie, zatiaľ čo v USA sa kladie väčší dôraz na kompostovateľnosť a biologickú odbúrateľnosť. Ani v jednom prípade však nejde o plošné riešenie, no zároveň sa ani vzájomne nevylučujú. Rozhodujúce bude vyhodnocovanie všetkých spôsobov a ich relatívnych environmentálnych dôsledkov na základe faktov.“

Transparentnosť je na prvom mieste

Aby sa dala dosiahnuť skutočná udržateľnosť, je potrebná transparentnosť v certifikácii a skúšobných metódach. Arne Jost, senior manažér pre posudzovanie obehovosti a validáciu v oblasti obalových lepidiel v spoločnosti Henkel, vysvetľuje: „Pre odvetvie je dôležité prejsť na otvorenejšie a transparentnejšie postupy. Keď zlyhá jedna časť hodnotového reťazca, zlyháme všetci – no kľúčom k úspechu je spoločné úsilie. Transparentnosť znamená aj transparentnosť pre zákazníka a jednoznačnosť v tom, ako sa majú rôzne druhy obalov po ich použití správne zlikvidovať.”

Dodávatelia musia prísť s udržateľnejšími riešeniami

Značky a výrobcovia obalov, ktorí sa snažia ďalej znižovať vplyv svojich výrobkov na životné prostredie, by mali očakávať rovnaký prístup aj od svojich dodávateľov. „Ako popredný dodávateľ a partner pre obalové odvetvie veríme, že môžeme zohrať kľúčovú úlohu v podporovaní našich zákazníkov, aby sa týchto výziev chopili, pričom sa aj sami zaväzujeme zvyšovať udržateľnosť našej výroby a našich procesov,” povedal Quink. „V roku 2022 by značky a výrobcovia obalov mohli a mali očakávať od svojich vlastných dodávateľských reťazcov, aby túto perspektívu prijali.“ V spoločnosti Henkel priniesol dlhodobý strategický záväzok k udržateľnosti vysoko účinné riešenia s menším vplyvom na životné prostredie. Medzi ne patria technológie vytvrdzovania pomocou UV žiarenia s nižšou spotrebou energie, ktoré sa stali ešte dostupnejšie vďaka zvýšeniu výrobnej kapacity v Európe, pričom nové výrobné zariadenia v USA by mali byť sprevádzkované v roku 2022. Spoločnosť Henkel takisto pracuje na znižovaní využívania zdrojov a produkovania odpadov prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napr. dodávky tekutých lepidiel vo veľkých objemoch v cisternových vozidlách, ktoré eliminujú používanie obalov.


Všetky prezentácie z podujatia Dni udržateľnosti spoločnosti Henkel sú k dispozícii na vyžiadanie tu.

Tlačové správy (149,84 KB)

Riaditeľ pre oblasť obalových lepidiel v spoločnosti Henkel, Tilo Quink

Brandi Schuster, riaditeľka pre trhy a aktiváciu zákazníkov v oblasti obalových lepidiel spoločnosti Henkel

Arne Jost, senior manažér pre posudzovanie obehovosti a validáciu v oblasti obalových lepidiel v spoločnosti Henkel

Druhý ročník Henkel Sustainability Days zaznamenal 2500 registrácií reprezentujúcich zástupcov z viac než 900 spoločností z 90 krajín vrátane odborníkov a profesionálov z celého odvetvia. Počas troch dní bolo na virtuálnej konferencii odprezentovaných 40 prezentácií od 28 spoločností z celého spektra hodnotového reťazca obalov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky