1. 3. 2022  Bratislava

Henkel Slovensko spúšťa štvrtý ročník grantového programu na podporu seniorov

Spoločnosť Henkel Slovensko sa dlhodobo venuje systematickej podpore seniorov nad 65 rokov. V rámci svojho grantového programu Henkel Slovensko seniorom v posledných troch rokoch podporila už vyše 200 projektov z celého Slovenska celkovou sumou 137 000 eur. V spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlasuje tento rok už štvrtý ročník tohto úspešného programu a prerozdelí medzi vybrané projekty ďalších 45 000 €. Prostriedky poputujú na riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, ako aj zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19.

Nadácia Henkel Slovensko má za sebou tri úspešné ročníky grantovej výzvy zameranej na pomoc seniorom. Počas posledných dvoch ročníkov organizátori flexibilne zareagovali na aktuálny vývoj a program prispôsobili situácii spôsobenej koronavírusom. V uplynulom roku program stále reagoval na pandemickú situáciu, zameral sa však skôr na dopady pandémie a dlhodobej sociálnej izolácie na psychické zdravie seniorov. Tohtoročná výzva bude okrem zdravotnej a materiálnej pomoci zameraná na zmiernenie sociálnej izolácie, praktickú pomoc v každodennom živote, ale aj zmysluplné trávenie voľného času a nadobúdanie nových zručností. „Veľmi sa teším, že vďaka nášmu grantovému programu už niekoľko rokov pomáhame konkrétnym ľuďom meniť život k lepšiemu. Pozitívne ohlasy nás motivujú pokračovať v tejto iniciatíve aj naďalej a hľadať nové príležitosti, ako ešte lepšie pomôcť skupine ľudí, ktorá to v tomto náročnom období potrebuje ešte o čosi viac,“ hovorí Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko.Program Henkel Slovensko seniorom sa zameriava na seniorov v sociálnych zariadeniach, ako aj tých, ktorí žijú vo svojich domácnostiach. Vo štvrtom ročníku sa o podporu môžu uchádzať neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie, ale aj štátne organizácie a zariadenia poskytujúce sociálne služby či iní poskytovatelia sociálnej pomoci. Svoje žiadosti môžu posielať aj organizácie a zariadenia, ktoré Nadácia Henkel Slovensko už podporila v predchádzajúcich ročníkoch programu. Uzávierka predkladania žiadostí je 20. apríla 2022 a vybrané organizácie budú známe začiatkom mája.

„Súčasný stav v spoločnosti vnímame veľmi citlivo aj vzhľadom na udalosti na Ukrajine. Cítime, že potrebujeme podať pomocnú ruku organizáciám, ktoré zastrešujú pomoc pre seniorov vo viacerých sférach, ako sú napríklad linky pomoci, a byť organizáciám i seniorom spoľahlivým dlhodobým partnerom. Chceme opäť uľahčiť toto mimoriadne náročné obdobie a prispieť hmatateľnou a praktickou pomocou,“ upresňuje Zuzana Kaňuchová. Žiadosti sa môžu týkať materiálnych, organizačných, ako aj cestovných výdavkov, ktoré s projektami súvisia. Podpora projektov je podmienená ich realizáciou v období od mája do konca septembra 2022.

Nadácia Henkel Slovensko podporila počas uplynulých troch ročníkov grantového programu viac ako 200 projektov po celom Slovensku celkovou sumou 137 000 eur. V uplynulom roku najviac sa najviac projektov zameriavalo na zmysluplné voľnočasové aktivity pre seniorov, ako sú výtvarné a pohybové aktivity, spoločné varenie a pečenie, ale aj vydávanie elektronického časopisu pre seniorov. Druhou najčastejšou oblasťou, ktorej sa projekty venovali, bola úprava exteriéru zariadení, aby mohli seniori tráviť čas vonku. „Z predložených projektov bolo cítiť túžbu vyjsť von a opustiť múry zariadení, ktoré boli počas dlhej izolácie jediným miestom, kde trávili seniori svoj čas. Vďaka finančnej podpore si zariadenia mohli upraviť exteriér, dobudovať záhrady či lavičky na sedenie, aby mohli klienti tráviť viac času vonku a bezpečne sa stretnúť so svojimi blízkymi. Práve takého ‚maličkosti‘ pomáhajú výrazne zlepšiť kvalitu života seniorov,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová. Ďalej sa projekty venovali zabezpečeniu zdravotných a hygienických pomôcok, ale napríklad aj muzikoterapii či dramaterapii, online komunikácii seniorov a v neposlednom rade podporili aj veľmi dôležitú Senior linku pomoci.

Spoločenská zodpovednosť je jedným zo základných pilierov podnikania spoločnosti Henkel Slovensko a jej zamestnanci sa aktívne angažujú v rôznych dobrovoľníckych aktivitách. V rámci strategickej iniciatívy Henkel helps sa primárne venujú aktivitám zameraným na podporu seniorov a odbúravanie a stieranie medzigeneračných priepastí. Pravidelne pripravujú elektronické noviny so zaujímavými inšpiráciami a aktivitami na spestrenie voľného času, v spolupráci s portálom Malina prinášajú cestopisné videá a sami načítavajú pútavé príbehy a úryvky z kníh. Mimo pandemického obdobia sa v programe Henkel helps venujú aj environmentálnej výučbe detí na školách, pravidelne darujú krv či pomáhajú skrášľovať okolie vo svojich komunitách.

Viac informácií o grantovom programe a spôsobe podávania projektov nájdete tu:

Tlačové správy (127,3 KB)

V rámci svojho grantového programu Henkel Slovensko seniorom v posledných troch rokoch podporila už vyše 200 projektov z celého Slovenska celkovou sumou 137 000 eur.