26. 10. 2022  Bratislava

Seniori by nemali žiť iba medzi štyrmi stenami

Nadácia Henkel Slovensko opätovne partnerom festivalu Kým žiješ, tancuj

V prvej polovici septembra v obci Krivosúd-Bodovka opäť otvoril svoje brány 19. ročník folklórneho festivalu Kým žiješ, tancuj. Za roky pôsobenia sa festival stal nielen jedinečnou prehliadkou slovenského seniorského folklórneho hnutia, ale aj významným impulzom pre jeho pozoruhodný rozmach ako jeden z najpôsobivejších príkladov aktívneho starnutia v praxi. Aj preto je v hľadáčiku strategického grantového programu Henkel Slovensko seniorom pod záštitou Nadácie Henkel Slovensko.

Na spoločenskom živote seniorov záleží

Nadácia Henkel Slovensko festival finančne podporila už druhýkrát. Okrem iného prispela aj na dopravu pre seniorov z okolitých obcí a domovov sociálnych služieb. „Nadácia Henkel Slovensko priamo sponzoruje ľudí v seniorskom veku. Je to krásny počin,“ hovorí organizátor festivalu Ján Bolech. „Vďaka nej sem mohli prísť obyvatelia domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce spolu so seniormi z okolitých obcí. Zabezpečená preprava im výrazne uľahčila cestu.“ Mali tak možnosť stráviť deň a svoj voľný čas mimo priestorov zariadení, kde prežili počas pandémie väčšinu času.

Osamelosť a sociálna izolácia sú jednými z hlavných problémov, s ktorými sa stretávajú seniori na Slovensku. Prinášajú so sebou aj horšie zdravotné výsledky, skracujú život a zvyšujú riziko demencie či opätovnej hospitalizácie. Vytvorenie nových sociálnych príležitostí a integrácie je preto pre zdravý život ľudí v pokročilom veku kľúčové. Významne môže ovplyvniť zlepšenie každodenného života seniorov.

„V spoločnosti Henkel Slovensko sme vďační za možnosť podporiť takúto udalosť. Sme presvedčení, že seniori sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Na výmene medzigeneračných skúseností a uchovávaní tradícií nám veľmi záleží a vedieme k tomu aj našich zamestnancov. Preto je pre nás prirodzené podporovať takéto unikátne projekty,“ uvádza správca Nadácie Henkel Slovensko a Legal and Compliance officer Henkel Slovensko Martin Chamko.

Projekty Nadácie Henkel Slovensko

Nadácia Henkel Slovensko už štvrtý rok prispieva k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov. Zo začiatku sa pomoc primárne zameriavala na nákup hygienických a zdravotných pomôcok a úpravu exteriérov sociálnych domovov.

„Zameranie aktivít Nadácie Henkel Slovensko výrazne zmenila pandémia. Vzhľadom na dlhodobú sociálnu izoláciu seniorov a dôsledky na psychické zdravie sme podporili projekty, ktoré prinášajú aj na voľnočasové terapeutické aktivity,“ vysvetľuje Martin Chamko.

Nadácia každoročne venuje približne 45 000 eur na projekty pre seniorov. Vďaka nim sa môžu venovať komunitným športovým podujatiam, arteterapii a muzikoterapii, spoločenským hrám a premietaniu filmov, venčeniu psíkov alebo práci na záhradke. Dostalo sa im tiež podpory v podobe linky dôvery a sprevádzania pri každodenných aktivitách, napríklad nákupoch.

„Dúfame, že naše projekty znížia riziko generačnej priepasti a pomôžu starším občanom udržať si vitalitu a dobré zdravie čo najdlhšie. Sú totiž dôležitou súčasťou spoločnosti a nemali by byť odsunutí na jej okraj,“ uzatvára Martin Chamko.

Hudobné festivaly nie sú výsadou mladých

Kým hudobné festivaly sa zväčša považujú za výsadu mladých, festival Kým žiješ, tancuj búra predsudky a stereotypy. Vytvára priestor pre ľudí, ktorí by inak boli odsunutí na okraj spoločnosti, aby sa aj v pokročilom veku mohli venovať tomu, čo ich baví, stretnúť sa nielen so svojimi rovesníkmi a zmysluplne využiť svoj čas. Aj preto ho Nadácia Henkel Slovensko podporila už druhýkrát. Svojimi aktivitami sa snaží vytvárať pozitívny príklad v oblasti, ktorej sa nie vždy dostáva dosť pozornosti a najmä konkrétnej pomoci.

Prínos festivalu vyzdvihol aj starosta obce Richard Kubáň: „Som veľmi rád, že sa nám túto akciu podarilo usporiadať aj napriek náročným priestorovým, meteorologickým a finančným podmienkam. Návštevníci sa tak mohli zabaviť, porozprávať a zažiť zážitky, ktoré k festivalom patria.“ Ocenil aj umelcov zo súborov, mnohí z nich už tiež v pokročilom veku stále aktívne zabávajú ľudí a šíria slovenskú kultúru. „Je obdivuhodné, že ľudia v takom veku sa stále dokážu stretnúť, baviť sa a žiť folklórom. Je nádherné, že ho stále udržujú, bez nich by folklór nemal na Slovensku taký rozsah, ako má.“

Hoci tento rok festival nemohol ešte prebehnúť v plnom rozsahu, organizátor festivalu Ján Bolech verí, že  na budúci rok ho otvoria vo zvýšenej kapacite. Keďže je podobná akcia organizačne aj finančne náročná, dúfa, že spoločne so sponzormi sa im podarí pripraviť ďalší skvelý ročník, ktorý seniorom opäť prinesie výnimočné zážitky a atmosféru.

Tlačové správy (151,11 KB)

V prvej polovici septembra opäť otvoril svoje brány folklórny festival Kým žiješ, tancuj v obci Krivosúd-Bodovka, ktorý je venovaný primárne seniorom.

Festival Kým žiješ, tancuj je navštevujú najmä seniorské ľudové súbory, každý rok sa na pódiu predstavia aj budúce generácie mladých umelcov, ktorí čerpajú zo skúsenosti starších generácií.

Nadácii Henkel Slovensko na výmene medzigeneračných skúseností a uchovávaní tradícií veľmi záleží, aj preto svoju podporu smeruje na také podujatia, ktoré túto víziu podporujú.

Nadácia Henkel Slovensko má za cieľ podporovať projekty, ktoré znížia riziko generačnej priepasti a pomôžu starším občanom udržať si vitalitu a dobré zdravie čo najdlhšie.

Mnohí z vystupujúcich umelcov aj vo svojom pokročilom veku stále aktívne zabávajú ľudí a udržiavajú tradíciu Slovenského folklóru.

Nadácia spoločnosti Henkel Slovensko spolu s Centrom pre filantropiu už štvrtý rok prispievajú k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov a každoročne na tento účel venuje čiastku približne 45 000 eur.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky