23. 1. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Spoločnosť Henkel vymenuje nového člena predstavenstva pre divíziu Adhesive Technologies

Novým výkonným viceprezidentom divízie Adhesive Technologies sa stane Mark Dorn

Mark Dorn (49), súčasný senior viceprezident spoločnosti Henkel zodpovedný za divíziu Adhesive Technologies v ázijsko-pacifickom regióne, bude s účinnosťou od 1. februára 2023 vymenovaný za výkonného viceprezidenta a člena predstavenstva so zodpovednosťou za divíziu Adhesive Technologies. Vo funkcii nahradí Jana-Dirka Aurisa, ktorý po takmer 35 rokoch úspešného pôsobenia odíde zo spoločnosti na konci januára 2023.

„Sme radi, že divíziu Adhesive Technologies v budúcnosti povedie Mark Dorn. Má dlhoročné bohaté skúsenosti v medzinárodnom priemyselnom podnikaní a veľmi dobre pozná divíziu Adhesive Technologies, naše podnikanie aj našich zákazníkov. Zároveň prináša skúsenosti z pôsobenia v iných popredných spoločnostiach v chemickom priemysle. Počas svojej profesionálnej kariéry úspešne riadil rôzne priemyselné podniky v Nemecku aj zahraničí a pôsobil na vedúcich pozíciách, napríklad v oblasti marketingu a stratégie. Vďaka tomu má výborné predpoklady, aby naďalej úspešne rozvíjal našu divíziu Adhesive Technologies a posunul ju na vyššiu úroveň. V jeho novej funkcii mu prajeme všetko najlepšie a veľa úspechov,“ povedala  Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov spoločnosti Henkel.

„Vymenovanie Marka Dorna zabezpečí hladký prechod vo vedení divízie Adhesive Technologies v súčasnom náročnom prostredí. Teším sa na spoluprácu s Markom Dornom a som presvedčený, že spolu s globálnym tímom manažérov divízie Adhesive Technologies využije jej vedúce postavenie na svetových trhoch na ďalšie posilnenie jej rastu a zvýšenie ziskovosti v najbližších rokoch,“ dodal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

Mark Dorn začal svoju kariéru v spoločnosti Henkel v roku 1992. V spoločnosti Cognis, ktorá sa koncom roka 1999 odčlenila od chemickej divízie spoločnosti Henkel, pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách vrátane odbytu a dodávateľsko-odberateľských vzťahov, marketingu a stratégie. V roku 2010 sa stal riaditeľom Formulation Additives, strategickej obchodnej divízie spoločnosti BASF, a niekoľko rokov pôsobil v Hongkongu, predtým než sa stal senior viceprezidentom pre interné manažérske poradenstvo v centrále skupiny v Ludwigshafene. Do spoločnosti Henkel sa vrátil v roku 2019 a odvtedy má na starosti pôsobenie obchodnej divízie Adhesive Technologies v rámci celého ázijsko-pacifického regiónu, ako aj segment výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov na globálnej úrovni. Zároveň zastáva funkciu prezidenta spoločnosti Henkel v ázijsko-pacifickom regióne.

Mark Dorn má magisterský titul z barcelonskej IESE Business School. Narodil sa 31. januára 1973, je ženatý a má jedno dieťa.


Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská sa opierajú o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tieto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť, ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk (tak negatívne, ako aj pozitívne). Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančnej pozície spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Tlačové správy (156,46 KB)

Nový výkonný viceprezident divízie Adhesive Technologies Mark Dorn.

Mark Dorn je 1. února 2023 jmenován výkonným viceprezidentem a členem představenstva za divizi Adhesive Technologies.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky