5. 7. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Záväzky týkajúce sa dekarbonizácie, pokroky v pozitívnom dopade na klímu a príkladné výsledky v oblasti udržateľnosti priniesli spoločnosti Henkel významné ocenenie

Henkel víťazom ceny za udržateľnosť Schneider Electric Sustainability Award

Počas Európskeho dňa dodávateľov odovzdali zástupcovia Schneider Electric spoločnosti Henkel prestížnu cenu Sustainability Award. Táto pocta je uznaním príkladnej práce, ktorú odviedol Henkel v oblasti boja s klimatickými zmenami, a ocenením za spoluprácu v projekte ZERO CARBON PROJECT, ktorého zámerom je do roku 2025 zredukovať celkové emisie CO2 dodávateľov pre spoločnosť Schneider Electric na polovicu.

Maija Kirveennummi, ktorá pracuje pre divíziu Adhesive Technologies ako Sustainability Manager, prevzala cenu v mene spoločnosti Henkel. Počas rozhovoru s Esther Finidori, viceprezidentkou Schneider Electric pre životné prostredie, stratégiu a udržateľnosť, priblížila, že Henkel presadzuje myšlienku udržateľnosti sústredene, cieľavedome a rýchlo.  

„Výzvam spojeným s klímou sa dá čeliť jedine tak, že sa zameriame na kľúčové oblasti, v ktorých vieme dosiahnuť hmatateľné výsledky,“ povedala Maija Kirveennummi. „Vďaka materiálovému a vedeckému know-how vyvíja Henkel produkty, ktoré nahrávajú myšlienke cirkulárnej ekonomiky aj redukcii objemu emisií, čo vytvára priestor pre našich zákazníkov, aby splnili svoje ciele v oblasti udržateľnosti. Okrem toho kladieme aj veľký dôraz na dekarbonizáciu našich prevádzok – nielen prostredníctvom investícií do energetickej účinnosti, ale aj do palív a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Už teraz sa nám za posledných desať rokov podarilo zredukovať emisie CO2 na tonu produktov o 50 percent – a najneskôr v roku 2030 chceme mať na klímu už len pozitívny vplyv.“

Esther Finidori dodala, že partnerstvá a otvorenosť sú pre udržateľnosť zásadné: „Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou toho, o čo Schneider Electric usiluje, a veríme, že partnerstvá so spoločnosťami ako Henkel sú zásadné pre náš spoločný úspech. Tím spoločnosti Henkel zdieľa svoje zaužívané praktiky a vyvíja skvelé iniciatívy zamerané na udržateľnosť, ktoré odzrkadľujú ambície spoločnosti Schneider Electric. S veľkým entuziazmom podporuje aj naše programy ako zákazník i dodávateľ, a práve preto si toto ocenenie Henkel bezpochyby zaslúži.“

Vo video vstupe vyjadrila v mene spoločnosti Henkel vďaku aj Ulla Hüppe, ktorá pracuje v divízii Adhesive Technologies ako Director Sustainability: „Silný dôraz spoločnosti Henkel na udržateľnosť má tri kľúčové roviny: zabezpečiť regeneráciu zdrojov na planéte, podporovať rozvoj komunít a byť dôveryhodným partnerom. Náš tretí pilier je základom všetkého, čo môžeme dosiahnuť. Naše partnerstvo so Schneider Electric je kľúčové a na našich úspechoch vo sfére udržateľnosti chceme spoločne stavať aj v budúcnosti. Celý náš tím je vďačný za ocenenie, ktorým nás spoločnosť Schneider Electric poctila.”

Nasledujúce zdroje obsahujú podrobnejšie informácie o programoch udržateľnosti oboch spoločností:

Spoločnosť Henkel získala prestížne ocenenie Schneider Electric Sustainability Award.

Tlačové správy (190,75 KB)

Henkel získal prestížnu cenu Schneider Electric Sustainability Award.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky

Ďalšie informácie