21. 6. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Prvé uhlíkovo neutrálne výrobné prevádzky využívajú obnoviteľné zdroje energie na 100 percent

Divízia Adhesive Technologies spoločnosti Henkel na ceste ku klimaticky pozitívnej prevádzke

Spoločnosť Henkel je už desaťročia lídrom v oblasti trvalej udržateľnosti a neustále prináša transformačné zmeny, ktoré vytvárajú hodnoty pre jej akcionárov a partnerov. V minulom roku spoločnosť zvýšila úsilie pri plnení svojej rámcovej stratégie 2030+ Sustainability Ambition Framework, ktorej súčasťou je dosiahnuť do roku 2030 klimaticky pozitívnu prevádzku svojich zariadení. Divízia Adhesive Technologies rozpracovala túto stratégiu do vlastných konkrétnych opatrení pod názvom Sustainability Ambition 2030, pretože chce nielen ísť príkladom, ale svojimi technológiami priamo prispievať k trvalej udržateľnosti.

Divízia Adhesive Technologies prevádzkuje vo svete 124 výrobných miest, teda väčšinu výrobných zariadení spoločnosti Henkel. Na naplnenie svojho cieľa investuje do množstva rozličných projektov na zvýšenie trvalej udržateľnosti svojej výroby. Zameriava sa predovšetkým na využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, zavádzanie moderných špičkových technológií na výrobu tepelnej energie bez použitia fosílnych palív a posilnenie opätovného využívania vody a surovín vo výrobe.

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme; so svojim ambicióznym cieľom dosiahnuť do roku 2030 klimatickú pozitivitu vo svojich prevádzkach je spoločnosť Henkel lídrom v priemyselnej výrobe lepiacich a spájacích materiálov, tmelov a funkčných povrchových náterov,“ hovorí Dimitri Kozak, vedúci pre udržateľnosť a ekologickosť výroby divízie Adhesive Technologies. „Vo všetkých našich výrobných prevádzkach vo svete preto zavádzame holistické opatrenia. Našim prvým míľnikom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo výrobe, ktorý sa nám už podarilo dosiahnuť vo našom španielskom výrobnom závode pre letecký priemysel v Montornès del Valles (Montornès). Tohto roku sa nám podarilo transformovať na uhlíkovo neutrálne ďalšie tri výrobné miesta lepiacich a spájacích materiálov a ďalšie budú nasledovať v blízkej budúcnosti.

Uhlíkovo neutrálna výroba

Na zabezpečenie uhlíkovej neutrality výrobného procesu divízia Adhesive Technologies neustále investuje do technológií, ktoré umožňujú využívať 100 % elektrickej a termálnej energie z miestnych zdrojov. Po inštalácii nových technológií výrobné prevádzky postupne prechádzajú na alternatívne dodávky energie z obnoviteľných zdrojov, akými sú napríklad biomasa alebo bioplyn. Skombinovaním využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov a obstarávania zelenej energie sa výrobný závod pre letecké materiály v Montornès stal ukážkovým projektom divízie Adhesive Technologies. Tohto roku sa uhlíkovo neutrálnu výrobu podarilo dosiahnuť v ďalších troch prevádzkach, a to v indickom Čennai, tureckej Tuzle a v meste Bileća v Bosne a Hercegovine. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť využívaním elektriny z obnoviteľných zdrojov a zavedením energeticky účinných riešení ako LED osvetlenie, inteligentné pohybové senzory a prirodzené svetlo. Všetky zariadenia, ktoré využívali fosílne palivá, napríklad kotle na horúcu vodu a vykurovanie, boli nahradené elektrickými.

Elektrina z obnoviteľných zdrojov

Ku koncu roka 2022 približne 60 % všetkých výrobných prevádzok divízie Adhesive Technologies už využívalo elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Napríklad v Mexiku sú všetky výrobné zariadenia vybavené technológiami, ktoré umožňujú 100 % využívanie elektriny z obnoviteľných zdrojov. V Austrálii smerovali ekologické investície do výrobných zariadení v Seven Hills v štáte Nový Južný Wales a v meste Kilsyth v štáte Viktória, vďaka čomu všetky austrálske výrobné prevádzky divízie Adhesive Technologies využívajú 100 % elektriny pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť Henkel myslí na trvalú udržateľnosť už pri plánovaní výstavby svojich nových výrobných prevádzok. Napríklad kórejský závod v Songdo, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2022, je vybavený množstvom udržateľných technológií vrátane solárnych panelov, systémov na recykláciu dažďovej vody a energeticky účinných zariadení.

Neustála snaha o zvyšovanie energetickej účinnosti

Investície do technológií, ktoré pomáhajú nahradiť fosílne palivá pri výrobe tepelnej energie, sú ďalším dôležitým prvkom, ktorý významne prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy vo výrobe. Vo svojom výrobnom závode v meste Cannon Falls v americkom štáte Minnesota vybudovala divízia Adhesive Technologies spaľovňu s technológiou regeneratívnej termickej oxidácie, ktorá prispieva k vyššej účinnosti a znižuje spotrebu zemného plynu. Namiesto ich vypúšťania do ovzdušia, spaľovňa spracúva prchavé organické zlúčeniny, čím prispieva k zníženiu priamych emisií z výroby a umožňuje v priemere ročne ušetriť viac než 11 000 MWh zemného plynu.

Zvýšenie opätovného využívania vody a odpadu z výroby

Opätovné využívanie vody a odpadových materiálov z výroby je ďalšou z kľúčových priorít divízie Adhesive Technologies. Optimalizáciou procesu čistenia horúcej vody v jednom z výrobných zariadení v nemeckom Düsseldorfe je možné pri každom čistiacom a dezinfekčnom cykle ušetriť až 50 % vody a 50 % energie. Nový chladiaci systém inštalovaný v závode v Cannon Falls, ktorý nahradil individuálne jednotky využívajúce vodu z mestského vodovodu centralizovaným, neprežitým cirkulačným systémom zmesi vody a etylénglykolu, by mal ročne ušetriť 18 000 m3 vody. Vo výrobnom závode v meste Warren v americkom štáte Michigan bol nainštalovaný systém reverznej osmózy, ktorý zvyšuje opätovné využitie vody a znižuje jej spotrebu o 40 % ročne.

Divízia Adhesive Technologies okrem toho neustále zlepšuje nakladanie s odpadom, ktorý vzniká pri výrobe v jej zariadeniach. Už 85 % všetkých jej výrobných prevádzok neprodukuje žiadny skládkový odpad. Závod v argentínskom meste Chivilcoy využíva inovatívny proces spracovania biologického odpadu, pri ktorom dážďovky premieňajú odpad na organickú hmotu. Tento proces umožňuje ročne opätovne využiť približne 2 500 m3 odpadovej vody a zároveň vyprodukuje okolo 50 m3 kompostu pre miestnych farmárov.

Vďaka všetkým uvedeným iniciatívam a projektom divízia Adhesive Technologies neustále napreduje k naplneniu svojich cieľov v oblasti trvalo udržateľnej výroby.

Tlačové správy (158,12 KB)

Spoločnosť Henkel Adhesive Technologies dosiahla uhlíkovú neutralitu vo výrobe svojich prvých výrobných závodov tým, že získala 100 % obnoviteľnej energie.

Letecký výrobný závod v španielskom Montornèse bol pre spoločnosť Adhesive Technologies majákovým projektom.

Miesta v Chennai (obrázok), India, Tuzla, Turecko, Bileca, Bosna a Hercegovina sa stali uhlíkovo neutrálnymi vo výrobe v roku 2023.

Pri budovaní nových závodov spoločnosť Henkel implementuje udržateľnosť už vo fáze návrhu, napríklad v závode Songdo v Kórei, ktorý bol otvorený v roku 2022.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky