26. 6. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Priekopnícky duch a sila inovácií ako kľúč k úspechu

Henkel oslavuje 100 rokov divízie Adhesive Technologies

Presne pred 100 rokmi začala spoločnosť Henkel predávať svoje prvé lepiace hmoty. Od vývoja lepidiel, ktoré spoločnosť používala pri výrobe obalov svojich pracích prostriedkov, až po dnešné pokročilé riešenia, ktoré našli využitie vo viac než 800 priemyselných odvetviach, špičkové spájacie a lepiace materiály, tmely a funkčné povrchové nátery sú neoddeliteľnou súčasťou nespočetného množstva spotrebných aj priemyselných výrobkov. Divízia spoločnosti Henkel Adhesive Technologies zdieľa víziu svojich zákazníkov a umožňuje im vyvíjať prelomové inovácie v takých oblastiach ako udržateľnosť, mobilita či digitalizácia.

Vďaka svojmu priekopníckemu duchu a inováciám sme sa za posledných 100 rokov stali najväčším svetovým výrobcom lepiacich a spájacích hmôt, tmelov a funkčných povrchových náterov, ktoré využíva viac než 100 000 priemyselných zákazníkov aj milióny bežných spotrebiteľov. Našim ďalším krokom pri budovaní hodnôt v rámci priemyselných odvetví na celom svete je vývoj udržateľných riešení, ktoré sú potrebné na budovanie obehového hospodárstva a znižovanie emisií CO2,“ vysvetľuje Mark Dorn, výkonný viceprezident divízie Adhesive Technologies. „Tak ako predtým, aj teraz spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme výzvy premenili na príležitosti a prinášali inovatívne produkty a riešenia.

Úspešný príbeh divízie Adhesive Technologies sa začal písať pred 100 rokmi, keď spoločnosť Henkel urobila z núdze cnosť. V dôsledku okupácie Porýnia a Porúria po skočení Prvej svetovej vojny hrozil v Düsseldorfe, kde mala spoločnosť Henkel sídlo, nedostatok lepiacich hmôt, ktoré spoločnosť potrebovala pri výrobe obalov na svoje čistiace prostriedky. V roku 1922 preto spoločnosť začala pre vlastnú potrebu vyvíjať a vyrábať lepidlá na papierové a lepenkové obaly. Po dokončení vlastnej továrne na lepidlá, začala spoločnosť Henkel od 26. júna 1923 predávať svoje lepiace výrobky aj susediacim spoločnostiam. Medzi jej prvé výrobky patrili maliarske lepidlo Mala a lepiaca pasta na tapety Tapa, ktoré boli vyrobené na báze zemiakovej múčky.

Storočie plné úspechov

Vďaka svojim patentovaným vynálezom, inováciám a strategickým akvizíciám sa divízia Adhesive Technologies stala svetovým priekopníkom v odvetví lepiacich a spájacích materiálov. V roku 1969 napríklad predstavila prvé tyčinkové lepidlo pod značkou Pritt, inšpirované rúžom, ktoré zrevolucionizovalo papierenský priemysel na viac než 50 rokov. V roku 2001 získal Pritt značku kvality „Space-Proof“ a bol poslaný na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.

V priemyselnom sektore prispeli lepiace a spájacie riešenia od spoločnosti Henkel k transformácii výrobných procesov a vývoja produktov v automobilovom, elektronickom či obalovom priemysle aj v mnohých ďalších odvetviach. Ponúkané technológie prinášajú na mieru šité funkcie, medzi ktoré patria silné spoje, tesnenie, povrchová ochrana, termálna a elektrická vodivosť, recyklovateľnosť a mnohé ďalšie. Vďaka akvizícii Loctite Corporation v roku 1997 divízia Adhesive Technologies úspešne posilnila svoje kapacity a posunula svoje podnikanie na ďalšiu úroveň. Loctite je v súčasnosti najsilnejšou svetovou značkou v odvetví spájacích a lepiacich technológií.

Počas 100 rokov spoločnosť Henkel preukázala výkonnosť a široké uplatnenie svojich riešení mnohými spôsobmi. V roku 1987 boli výrobky značky Ceresit použité napríklad pri renovácii Veľkého čínskeho múru. V roku 2015 spoločnosť vyvinula špeciálne lepidlo na odbornú opravu odlomenej brady svetoznámej posmrtnej masky egyptského faraóna Tutanchamóna.

Na sto rokov úspechov divízie Adhesive Technologies sme veľmi hrdí. Pri pohľade na posledných 100 rokov vidíme impozantný vývoj nášho technologického know-how a trhových znalostí. So svojou minulosťou plnou inovácií a pozoruhodných úspechov, ktoré už máme za sebou, sa tešíme na svetlú budúcnosť, v ktorej bude divízia Adhesive Technologies naďalej písať históriu a vytvárať riešenia pre budúcnosť,“ dodáva Mark Dorn.

Globálny líder s účinnými a udržateľnými riešeniami

Inovácie divízie Adhesive Technologies sa v súčasnosti sústreďujú na vývoj trvalo udržateľných riešení pre jej zákazníkov. Neustále pracuje na vývoji produktov, ktoré umožňujú šetrné a efektívne využívanie zdrojov pri výrobe aj počas celého životného cyklu výrobkov a zároveň využívajú obnoviteľné alebo recyklované suroviny. Okrem toho spoločnosť Henkel ponúka neustále sa rozširujúce portfólio výrobkov, ktoré prispievajú k lepšej recyklovateľnosti obalov či spotrebného tovaru a opraviteľnosti každodenných výrobkov.

Na ďalšie posilnenie inovačných kapacít otvorila divízia Adhesive Technologies v roku 2022 vo svojom sídle nové inovačné centrum Inspiration Center Düsseldorf. V tomto modernom centre s viac než 30 laboratóriami pracuje okolo 650 odborníkov na vývoji vysokoúčinných a udržateľných riešení v oblasti spájacích a lepiacich materiálov, tmelov a funkčných povrchových náterov. Zároveň slúži aj ako globálne zákaznícke centrum, v ktorom divízia Adhesive Technologies prezentuje celé svoje technologické portfólio a rozvíja spoluprácu so svojimi zákazníkmi z viac než 800 priemyselných odvetví. V roku 2023 je plánované postupné otvorenie ďalšieho globálneho inovačného centra v Šanghaji.

Tlačové správy (158,23 KB)

Výstavbou a spustením vlastnej továrne na lepidlá v Düsseldorfe začala spoločnosť Henkel 26. júna 1923 predávať lepidlá.

Medzi prvé výrobky patrilo maliarske lepidlo Mala, ktorého základom bola zemiaková múka.

Mark Dorn, výkonný viceprezident spoločnosti Henkel Adhesive Technologies.

Prittova tyčinka je jedným z najznámejších vynálezov spoločnosti Henkel a v roku 2001 získala pečať kvality "Space-Proof".

Pamätný kameň na Veľkom čínskom múre pripomína použitie výrobkov Ceresit pri renovácii.

V roku 2015 spoločnosť Henkel vyvinula špeciálne lepidlo na profesionálne opätovné pripevnenie odtrhnutých fúzov slávnej Tutanchamónovej posmrtnej masky.

V súčasnosti je hlavným cieľom inovačných aktivít spoločnosti Adhesive Technologies vývoj udržateľných riešení pre jej zákazníkov.

S cieľom posunúť svoje inovačné schopnosti na vyššiu úroveň otvorila spoločnosť Adhesive Technologies v roku 2022 vo svojom domovskom sídle Inspiration Center Düsseldorf.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky