19. 9. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Henkel oznamuje členstvo v združení MedTech Europe s cieľom naďalej prehlbovať svoju podporu smerom k zákazníkom a ekosystému v oblasti zdravotnej starostlivosti

Henkel sa spája so združením MedTech Europe v záujme podpory inovácií v odvetví zdravotníckych technológií

Spoločnosť Henkel, ktorá je popredným celosvetovým dodávateľom lepidiel, tmelov a funkčných náterov, dnes oznámila svoje členstvo v priemyselnom združení MedTech Europe, ktoré zastupuje sektor zdravotníckych technológií v Európe. Cieľom tejto spolupráce je presadzovať inovácie a udržateľný rozvoj v hodnotových reťazcoch, ktoré podporujú odvetvie zdravotníckych technológií.

Spoločnosť Henkel dlhodobo podporuje odvetvie zdravotníckych technológií svojimi pokročilými riešeniami v oblasti lepidiel a povrchových úprav. Vďaka tomu môžu Henkel a MedTech Europe spolupracovať v rámci rôznych iniciatív, ako napr. podpora výskumných a vývojových projektov, myšlienkové vodcovstvo a účasť na priemyselných fórach. Cieľom je zrýchliť využívanie inovatívnych riešení, reagovať na výzvy v oblasti priemyslu a prispieť k rozvoju odvetvia zdravotníckych technológií.

Partnerstvo so združením MedTech Europe je súčasťou širšej stratégie spoločnosti Henkel v záujme posilnenia spolupráce v rámci zdravotníctva a ekosystému zdravotnej starostlivosti. Spoluprácou s priemyselnými združeniami, zdravotníckymi organizáciami a poskytovateľmi technológií sa spoločnosť Henkel snaží podporovať inovácie a vytvárať hodnoty pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov a svojich partnerov v rámci hodnotových reťazcov.

„Spojenie síl so združením MedTech Europe je pre nás veľmi zaujímavým krokom. Spoločne budeme môcť využiť a skombinovať naše odborné znalosti pri vývoji inovatívnych riešení, ktoré sú odpoveďou na neustále sa vyvíjajúce potreby v odvetví zdravotníckych technológií,“ povedal Dr. Philipp Loosen, ktorý v rámci divízie Henkel Adhesive Technologies zastáva funkciu Vice President/Head of Industrials EIMEA and Global Key Accounts Medical. „Združenie MedTech Europe zastupuje odvetvie zdravotníckych technológií v Európe a pokrýva širokú škálu produktov vrátane zdravotníckych pomôcok, diagnostiky, zobrazovacích zariadení, atď.“

Dôležitým aspektom podľa spoločnosti Henkel je dodržiavanie právnych predpisov v chemickom priemysle, pričom MedTech Europe ponúka viacero platforiem, v rámci ktorých možno spolupracovať a prispievať k presadzovaniu takýchto cieľov prostredníctvom pracovných skupín, ktoré sa podrobnejšie zaoberajú jednotlivými aspektmi právnych prepisov v oblasti udržateľnosti, ako aj výroby chemikálií a zdravotníckych pomôcok. „Ide o ďalší míľnik na našej ceste smerom k tomu, aby sme sa pre našich zákazníkov v oblasti zdravotníctva stali kľúčovým hráčom z pohľadu dodržiavania predpisov v chemickom priemysle, čím prispievame k udržateľnosti a ochrane životného prostredia,“ hovorí Senthil Pichandi, Vice President Global Product Safety and Regulatory Affairs (PSRA) z divízie Henkel Adhesive Technologies.

Ak sa chcete dozvedieť viac o inovatívnych riešeniach, ktoré spoločnosť Henkel ponúka v oblasti zdravotníckych pomôcok a zdravotnej starostlivosti, navštívte stránku Medical Electronic Devices – Henkel Adhesives (henkel-adhesives.com)

Tlačové správy (156,22 KB)

Spoločnosť Henkel sa pripojila k MedTech Europe s cieľom urýchliť zavádzanie inovatívnych riešení, riešiť priemyselné výzvy a prispieť k rozvoju sektora zdravotníckych technológií.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky