12. 12. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Široká diskusia o opatreniach zameraných na zrýchlené dosiahnutie nulových čistých emisií, odstránenie fosílnych palív z dodávateľských surovinových reťazcov a spoluprácu v rámci celého priemyslu.

Henkel a Schneider Electric sa podelili o perspektívy a pokrok v dekarbonizácii dodávateľského reťazca počas konferencie COP28

V rámci konferencie OSN o zmene klímy (COP28) sa spoločnosť Henkel na základe pozvania od svojho dlhoročného partnera Schneider Electric zúčastnila panelovej diskusie, ktorú zorganizovala organizácia UN Global Compact French Network. Diskusia sa konala 5. decembra v modrej zóne francúzskeho pavilónu pod názvom „Beyond Carbon – Decarbonizing the Supply Chain for a Greener Tomorrow” (Koniec emisiám uhlíka – dekarbonizácia dodávateľských reťazcov pre zelenší zajtrajšok). Dr. Philipp Loosen, ktorý v rámci divízie Henkel Adhesive Technologies zastáva funkciu Vice-President/Head of Industrials for EIMEA, sa podelil o názory svojej spoločnosti v súvislosti s umožnením prechodu na čisté nulové emisie, vrátane príspevku spoločnosti Henkel k projektu zameranému na dosiahnutie nulovej uhlíkovej bilancie (tzv. Zero Carbon Project), ktorý realizuje Schneider Electric.

Zásadný pokrok v oblasti zmeny klímy vrátane plnenia záväzkov Parížskej klimatickej dohody si vyžaduje odvážne kroky a angažovanosť v rámci súkromného sektora a celého dodávateľského reťazca,“ vysvetlil Loosen. Spoločnosť Henkel pristupuje ku klimatickej kríze cieľavedomým spôsobom, a to stanovením ambicióznych, no dosiahnuteľných cieľov prostredníctvom jednoznačne definovanej cestovnej mapy, zavádzaním postupov na sledovanie údajov a nadväzovaním spolupráce s dodávateľmi a zákazníkmi.

Pri analýze svojej činnosti spoločnosť Henkel zistila, že výroba predstavuje 2 % z celkových emisií, pričom uhlíková stopa divízie Henkel Adhesive Technologies pochádza z väčšej časti zo surovín. Popri znižovaní emisií z vlastných činností kladie Henkel silný dôraz na svoj dodávateľský reťazec a podporuje dodávateľov v prechode na obnoviteľné zdroje energie a alternatívne vstupné suroviny.

Od roku 2010 spoločnosť Henkel znížila emisie CO2 na tonu výrobku o viac než 50 % a snaží sa dosiahnuť klimatickú pozitivitu v kategóriách Scope 1 a 2 do roku 2030. V prípade kategórie Scope 3 sa spoločnosť zamerala na zníženie emisií na tonu výrobku o 30 % do roku 2030 (v porovnaní s východiskovým rokom 2017) a prechádza na trajektóriu smerom k čistým nulovým emisiám. Keďže Henkel je dodávateľom lepidiel, zariadení a termoregulačných materiálov pre Schneider Electric, znižovaním svojej vlastnej uhlíkovej stopy prispieva aj k znižovaniu emisií v kategórii Scope 3, čím pomáha aj projektu nulovej uhlíkovej bilancie Zero Carbon Project spoločnosti Schneider Electric a jej iniciatívam v oblasti dekarbonizácie. Spoločnosti takisto spolupracujú aj na niekoľkých ďalších projektoch zameraných na vplyvy klimatických zmien, vrátane programov v oblasti nákupu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a metodík pre výmenu údajov o emisiách v kategórii Scope 3 v rámci pilotného projektu Pathfinder prostredníctvom Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj.  

Pokiaľ ide o panelovú diskusiu, Loosen sa s ďalšími účastníkmi zhodli na tom, že zmena nebude závisieť len od vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi.

Je potrebná spolupráca v rámci celého priemyslu, pokiaľ ide o podporu výmeny údajov a stanovovanie noriem,“ povedal Loosen. „Transparentnosť je rozhodujúca pre tvorbu usmernení, ktoré umožnia rýchlejšie riešenie výziev v budúcnosti. K tomu patrí aj diskusia medzi konkurentmi za jedným stolom, pretože už nie je čas na individuálne riešenia a v oblasti klímy sú potrebné urgentné kroky. Henkel ďakuje spoločnosti Schneider Electric za pozvanie do tejto diskusie a oceňuje, že Schneider Electric je príkladom zapájania kľúčových aktérov do zmysluplných partnerstiev. Keď každý účastník ekosystému pozitívne prispeje k jednotlivým pilierom v oblasti znižovania emisií CO2, niet pochýb, že dosiahneme naše ciele.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosti Henkel a Schneider Electric spolupracujú v rámci iniciatív zameraných na dekarbonizáciu, prečítajte si tento článok.

Tlačové správy (157,61 KB)

Dr. Philipp Loosen (sediaci, druhý zľava) sa na panelovom podujatí počas konferencie OSN o zmene klímy (COP28) podelil o pohľad spoločnosti Henkel a jej pokrok v oblasti dekarbonizácie dodávateľského reťazca.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky