13. 12. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Recyklovaný papier tvorí 90 % inovatívnych obalov určených pre elektronický obchod

Pritt a Loctite zavádzajú pri doručovaní online nákupov obálky s technológiou EPIX

Spotrebiteľom, ktorí si kúpia lepidlá Pritt a Loctite online, budú výrobky doručované v udržateľnejších obaloch. Pri týchto obľúbených značkách budú nové obálky s výplňou využívať inovatívnu technológiu EPIX od spoločnosti Henkel, ktorá ochráni výrobky až do momentu ich doručenia zákazníkom, ktorí nakupujú v elektronickom obchode. Obaly pozostávajú najmä z recyklovaného papiera, ktorý tvorí 90 %, pričom sú certifikované inštitútom Institut cyclos-HTP ako recyklovateľné materiály a zároveň ponúkajú širokú škálu ďalších výhod v porovnaní s tradičnými obalmi.

Online nakupovanie umožňuje zaobstarať si lepidlá značiek Pritt a Loctite pre rôzne remeselné projekty jednoduchšie než kedykoľvek predtým. S tým prichádza aj zlepšenie udržateľnosti, pretože výrobky týchto značiek sú prostredníctvom niektorých kanálov elektronického obchodu doručované zákazníkom v obálkach s patentovanou technológiou EPIX spoločnosti Henkel. Táto technológia rozširuje možnosti papiera a pomáha redukovať množstvo plastov používaných na balenie produktov.

Nové obálky vyžadujú menej materiálu než štandardné obaly, pretože sú špeciálne navrhnuté pre produkty, ktoré ponúkajú spoločnosti Pritt a Loctite v rámci elektronického obchodu. Pri týchto produktoch sa eliminujú aj sekundárne obaly, čím sa znižuje spotreba kartónových a plastových obalov, pričom produkty možno začať používať hneď po doručení kuriérom. Okrem toho sa rýchlejšie a jednoduchšie otvárajú a zároveň disponujú prvkami na ochranu proti neoprávnenej manipulácii. Ich ďalšou prednosťou je pružnosť.

Výrobky sú chránené počas celého procesu prepravy až k spotrebiteľovi, pretože technológia EPIX poskytuje lepšiu odolnosť voči nárazom než štandardné typy obálok vrátane bublinkových verzií či iných papierových alternatív. To znamená, že ich možno bezpečne odoslať aj bez ďalšieho obalu, čo zjednodušuje manipuláciu s výrobkom pri balení, ako aj jeho prepravu do miesta dodania.

Prechod na tieto inovatívne obálky s výplňou s technológiu EPIX je ďalším dôležitým míľnikom v rámci nášho pevného záväzku dosiahnuť udržateľnosť v oblasti elektronického obchodu,“ hovorí Melis Topoyan, ktorá zastáva funkciu Global E-Commerce Portfolio and Innovation Manager v divízii Henkel Consumer Adhesives. „90 % materiálu tvorí recyklovaný papier, pričom obal samotný je recyklovateľný v rozsahu 92 %, takže spotrebitelia môžu obálku jednoducho hodiť do kontajnera na papier. Touto cestou podporujeme prechod na obehové hospodárstvo, v ktorom materiály zostávajú čo najdlhšie súčasťou ekonomických cyklov a odpad bude už len vecou minulosti.

Takéto udržateľnejšie obálky s výplňou poskytujú množstvo výhod našim značkám, zákazníkom a našej planéte,“ povedala Natalia Greiss, Packaging Manager v rámci Henkel Adhesive Technologies Operations Europe. „Vždy sa snažíme nájsť spôsob, ako zredukovať environmentálnu stopu našich obalov, pričom tieto inovatívne obálky sú dôležitým krokom vpred.

Pri online nákupoch budú obálky s technológiou EPIX chrániť jednak produkty značiek Pritt a Loctite, ako aj životné prostredie. Do roku 2025 by mali byť všetky obalové riešenia spoločnosti Henkel navrhnuté tak, aby sa dali optimálne recyklovať alebo opätovne použiť. Spoločnosť úzko spolupracuje s celosvetovými iniciatívami v oblasti zberu a recyklácie odpadu s cieľom zabezpečiť, aby bol všetok odpad z obalov správne zlikvidovaný a recyklovaný. Henkel takisto investuje do inovatívnych riešení a technológií na budovanie lepšej infraštruktúry a posilňovanie spotrebiteľského povedomia o recyklácii.

Tlačové správy (156,76 KB)

Spotrebitelia elektronického obchodu teraz dostávajú výrobky Pritt a Loctite v určitých online kanáloch vo vypolstrovaných poštových obaloch EPIX, ktoré sú vyrobené z 90 % recyklovaného papiera a sú z 92 % recyklovateľné, čo prináša niekoľko ďalších výhod.

Spotrebitelia elektronického obchodu teraz dostávajú výrobky Pritt a Loctite v určitých online kanáloch vo vypolstrovaných poštových obaloch EPIX, ktoré sú vyrobené z 90 % recyklovaného papiera a sú z 92 % recyklovateľné, čo prináša niekoľko ďalších výhod.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky