22. 4. 2024  Bratislava

Spoločnosť Henkel Slovensko sa zapojila do projektu Stromy prianí na podporu duševného zdravia na Slovensku

Spoločnosť Henkel Slovensko sa ako prvá z radov zamestnávateľov zapojila do unikátneho projektu Stromy prianí. Podpora duševného zdravia je pre spoločnosť jednou z dlhodobých kľúčových priorít. V spolupráci s poprednými odborníkmi, firmami, univerzitami a ďalšími zamestnávateľmi chce aj takto bojovať proti stigmatizácii duševných ochorení a zvyšovať povedomie o tejto dôležitej téme. Projekt na verejné priestranstvá, školy a pracoviská prináša pozitívnu energiu, ľudskosť a vzájomné povzbudenie. Prvý strom vyrástol v bratislavskom nákupnom centre Nivy.

6 z 10 Slovákov sa v uplynulých týždňoch cítilo smutne alebo skľúčene.* Problémy s duševným zdravím sa týkajú minimálne pätiny obyvateľov Slovenska**, mnohí z nich však odbornú pomoc nevyhľadajú. Dôvodom je pretrvávajúca stigmatizácia duševných ochorení, nedostatok prevencie výskytu duševných ochorení, ale aj nedostatočné povedomie o tejto téme.

Vyčerpanie, stres, smútok, či pocity skľúčenosti a osamelosti v spoločnosti nie sú ojedinelé. Najnovšie dáta z prieskumu Ako sa máte, Slovensko? ukazujú, že až 63,4 % opýtaných v poslednom období prežívalo pocity smútku alebo skľúčenia. Tieto pocity sú vo vekovej vzorke 18 – 29 rokov vnímané ešte častejšie ako u starších dospelých – tvrdenie platilo až pre 72,9 % opýtaných mladých ľudí*. Slovenskí odborníci na duševné zdravie v spolupráci s ďalšími partnermi preto prichádzajú s unikátnym projektom, ktorý do každodenného života vracia pozitívnu energiu, ľudskosť, spolupatričnosť a vzájomné povzbudenie.

Keď obyčajné slová dokážu pomôcť

V roku 2022 bol na viaceré slovenské psychiatrické kliniky zavedený medzinárodný model bezpečnej psychiatrickej starostlivosti. „Stromy odkazov pre pacientov vychádzajú z vedecky overenej metodiky Safewards, ktorá je určená primárne pre psychiatrické oddelenia. Jej cieľom je vytvorenie bezpečného, pokojného a pozitívneho prostredia pre pacientov. Model bol dodnes zavedený na desiatkach kliník po celom Slovensku a neustále sa pridávajú ďalšie. Stromy odkazov pomáhajú k zvýšeniu spokojnosti pacientov, k zníženiu stigmatizácie a celkovej humanizácii odboru psychiatrie,” hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., prednostka Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu a spoluzakladateľka OZ Cesta k mentálnemu zdraviu, ktoré je iniciátorom projektu.

Projekt teraz prekračuje hranice psychiatrických kliník a túto osvedčenú metódu prináša bližšie k bežnej populácii. Stromy prianí vyrastú na viacerých verejných priestranstvách, univerzitách či vo firmách. Budú miestami, kde môžu návštevníci, študenti aj zamestnanci zanechávať svoje odkazy, pozitívne priania a povzbudzujúce myšlienky pre ostatných. „Každý z nás má občas zlý deň. Pritom často stačí len pár milých slov a svet je hneď krajší a farebnejší. Strom prianí je určený pre každého, kto potrebuje zlepšiť deň a rovnako aj pre každého, kto niekomu ten deň chce zlepšiť milým odkazom,” približuje doc. Izáková. Niekedy však len pekné slová nestačia a nutná je odborná pomoc. Na stromoch prianí preto zároveň budú uvedené aj linky pomoci pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Prvý Strom prianí na Slovensku vyrastie v bratislavskom nákupnom centre

Nákupné centrum Nivy denne navštívia desiatky tisíc ľudí. Mnohí z nich však Nivami v každodennom zhone len rýchlo preletia v snahe nakúpiť to najpotrebnejšie, či stihnúť autobus. „Pre našich návštevníkov sa snažíme vytvárať prostredie, v ktorom nájdu všetko, čo potrebujú, a zároveň sa v ňom cítia príjemne. Integrálnou súčasťou Nív je napríklad zelená strecha, ktorá ponúka oázu pokoja uprostred mestského zhonu. Vítame a podporujeme preto každú iniciatívu, ktorá vyzdvihuje dôležitosť každodennej starostlivosti o duševnú pohodu,” hovorí Beáta Móriová, šéfka marketingu nákupného centra Nivy.

Návštevníci nájdu Strom prianí na prízemí nákupného centra od 19. apríla do 10. mája. „Strom sa pýta jednoduchú otázku: Čo povzbudivé by ste odkázali niekomu, kto má dnes zlý deň? Všetci okoloidúci budú mať možnosť na strome zanechať pekný odkaz a ukázať tak, že im na ostatných ľuďoch záleží a že sme v tom všetci spolu,” vysvetľuje Móriová. 

Každý strom potrebuje svojich záhradníkov a výnimkou nie je ani Strom prianí na Nivách. Hlavnou úlohou dobrovoľníkov bude starostlivo sa o strom starať, archivovať odkazy, zbierať a vyhodnocovať cenné dáta prostredníctvom zúčastneného pozorovania a poskytovať návštevníkom nákupného centra informácie o možnostiach zapojenia.

Pridávajú sa zamestnávatelia aj univerzity

Projekt sa rozhodla ako prvá z radu zamestnávateľov podporiť spoločnosť Henkel Slovensko, pre ktorú je téma duševného zdravia jednou z dlhodobých kľúčových priorít.

Spokojní a zdraví zamestnanci sú základom úspechu každej firmy. V Henkel Slovensko veríme, že otázka duševného zdravia musí byť pravidelne diskutovaná aj v pracovnom prostredí, kde trávime väčšinu času. Zamestnávatelia hrajú kľúčovú úlohu v odstraňovaní stigmy okolo tejto témy a vytváraní bezpečného prostredia, ktoré sa následne odráža a premieta aj do domácností zamestnancov. V spoločnosti Henkel Slovensko sa preto dlhodobo venujeme starostlivosti o duševné zdravie. Od roku 2020  napríklad každý mesiac organizujeme Dni duševného zdravia, počas ktorých prebiehajú rozhovory naživo s odborníkmi na mentálne zdravie. Formát sa teší nesmiernej obľube. Zamestnancom poskytujeme aj nepretržitý, anonymný prístup k psychológovi a iným odborníkom prostredníctvom telefonátov, emailov alebo chatu 24/7.  S nadšením preto vítame aj iniciatívu Stromy prianí, ktorá poskytuje ďalšiu možnosť pre vyjadrenie podpory, porozumenia a vytváranie bezpečného pracovného prostredia a búranie stigiem spojených s mentálnym zdravím," hovorí Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.

Stromy prianí vyrastú aj na viacerých fakultách Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé stromy univerzita zavedie na Filozofickej fakulte, Pedagogickej fakulte, Lekárskej fakulte a na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. „Každý si so sebou nesieme rôzne problémy a trápenia súvisiace so štúdiom, prácou či súkromným životom. Žijeme v neľahkej dobe, hlavne mladí ľudia nemajú veľa istôt, o ktoré sa môžu oprieť, čo má negatívny dopad na ich psychické zdravie. Je nevyhnutné, aby sme aj na pôde univerzity vytvárali bezpečné priestory, kde si študenti a zamestnanci univerzity môžu zanechávať pozitívne odkazy. Podporí sa tým duševná pohoda, psychická odolnosť a motivácia jednotlivcov, ako aj pocit solidarity,” dopĺňa doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., psychológ a prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského. 

Veríme, že projekt bude inšpirovať zamestnávateľov zo súkromnej i verejnej sféry, univerzity, školy, obchody a podniky, aby u seba zasadili Stromy prianí a pre svojich zamestnancov, študentov či návštevníkov tak vytvorili priestor na šírenie spolupatričnosti a nádeje,” uzatvára doc. Izáková.

V prípade záujmu o svoj vlastný Strom prianí môže verejnosť navštíviť web cestakmentalnemuzdraviu.sk. Záujemcovia o dobrovoľnícku prácu záhradníkov môžu pre viac informácií kontaktovať koordinátora projektu agentúru Seesame na beganova@seesame.com.

Miesta pomoci

  • Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
  • Linka pomoci pre deti a mládež: 116 111
  • Linka pomoci pre obete a svedkov trestných činov: 0850 111 321
  • IPčko: ipčko.sk

 

*Prieskum Ako sa máte, Slovensko?, n = 1 000, marec 2024, MNFORCE, Seesame, Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 
**Prieskum Postoje k duševnému zdraviu, n = 1 501, august 2021, 2muse

Tlačové správy (1,05 MB)

Projekt Stromy prianí prináša do verejných priestorov ľudskosť a vzájomné povzbudenie.

Spoločnosť Henkel Slovensko sa zúčastnila panelovej diskusie k zahájeniu projektu Stromy prianí.