Náš záväzok: Pracie a čistiace prostriedky bez testovania na zvieratách

Spotrebitelia sa často pýtajú, či testujeme naše pracie a čistiace prostriedky na zvieratách.

Preto by sme v tejto súvislosti chceli priblížiť náš prístup a vysvetliť všeobecný legislatívny rámec:

Riadime sa jasným záväzkom: Pracie a čistiace prostriedky netestujeme na zvieratách a ani takýmto testovaním nepoverujeme žiadne tretie strany, aby to robili za nás. Týka sa to nášho celého globálneho portfólia produktov. Žiaľ, ešte stále však existujú trhy, na ktorých je takéto testovanie povinné z hľadiska procesu registrácie pracích a čistiacich prostriedkov. Preto v spolupráci s príslušnými asociáciami vyvíjame tlak na relevantné orgány, aby sa v daných krajinách testovanie na zvieratách zakázalo. 

Už 40 rokov vyvíjame a presadzujeme alternatívne testovacie metódy v snahe ukázať, že bezpečnosť našich pracích a čistiacich prostriedkov a ich zložiek sa dá dokázať aj bez testovania na zvieratách.

Je dôležité, aby sme v súvislosti so zložením pracích a čistiacich prostriedkov vedeli, že príslušní výrobcovia sú povinní zabezpečiť bezpečnosť týchto zložiek v súlade s legislatívou týkajúcou sa chemikálií. Žiaľ, v niektorých prípadoch zákony vyžadujú, aby sa v takomto prípade na testovanie používali zvieratá. Viac informácií o overovaní bezpečnosti látok v súlade s európskym nariadením REACH nájdete tu: https://echa.europa.eu/animal-testing-under-reach

Často kladené otázky:

Riadime sa jasným záväzkom: Pracie a čistiace prostriedky netestujeme na zvieratách a ani takýmto testovaním nepoverujeme žiadne tretie strany, aby to robili za nás. Týka sa to nášho celého globálneho portfólia produktov. Žiaľ, ešte stále však existujú trhy, na ktorých je takéto testovanie povinné z hľadiska procesu registrácie pracích a čistiacich prostriedkov. Preto v spolupráci s príslušnými asociáciami vyvíjame tlak na relevantné orgány, aby sa v daných krajinách testovanie na zvieratách zakázalo. 

Ako možno viete, Európska únia vydala zákaz testovania kozmetických prípravkov na zvieratách v roku 2013. Naša spoločnosť však zároveň na dobrovoľnej báze prestala testovať na zvieratách aj všetky pracie a čistiace prostriedky. 

Dokonca aj pred rokom 2013 sme zaisťovali bezpečnosť našich pracích a čistiacich produktov a jednotlivých zložiek v nich bez toho, aby sme ich testovali na zvieratách. Testovanie na zvieratách sme realizovali výlučne len v prípadoch, keď to bolo nevyhnutné z legislatívneho hľadiska a nebolo možné použiť alternatívnu metódu testovania, ktorá by priniesla potrebné údaje týkajúce sa bezpečnosti daného produktu.

Väčšinu zložiek našich pracích a čistiacich prostriedkov zaisťujú naši dodávatelia a tí sú aj priamo zodpovední za bezpečnosť látok, ktoré dodávajú. Naša spoločnosť v skutočnosti vyrába len veľmi malý počet zložiek obsiahnutých v našich produktoch. Kedykoľvek je to z legislatívneho hľadiska možné, bezpečnosť nami vyrábaných zložiek zaisťujeme buď použitím údajov, ktoré už existujú, alebo pomocou schválených alternatívnych metód testovania, takže sa celkovo vyhýbame testovaniu na zvieratách. K testovaniu na zvieratách pristupujeme len v prípade, že to explicitne vyžaduje zákon, aby bola zaistená bezpečnosť danej látky. Viac informácií o overovaní bezpečnosti látok v súlade s európskym nariadením REACH nájdete tu: