Global Business Solutions+ Bratislava

Global Business Solutions+ Bratislava ‏(GBS+ Bratislava) patrí od svojho založenia v roku 2006 k dôležitej súčasti spoločnosti Henkel. Dnes je Global Business Solutions+ Bratislava najväčšou GBS+ pobočkou spoločnosti Henkel, zabezpečujúcej služby v Európe a globálne vo viac než 30 jazykoch. V súčasnosti zamestnáva takmer 1700 pracovníkov.

Za 15 rokov svojho pôsobenia na Slovensku sa Global Business Solutions+ Bratislava vypracovala na vyspelú organizáciu, pokrývajúcu takmer všetky obchodné procesy. Global Business Solutions+ Bratislava disponuje veľmi silnou komunitou odborníkov a lídrov, ktorí svoje skúsenosti získali a naďalej uplatňujú v rámci organizácie.
GBS+ Bratislava aj pobočky GBS+ v ostatných krajinách sú zdrojom talentov pre spoločnosť Henkel na celom svete. Každý rok približne 60 zamestnancov postúpi na pozície v obchodných divíziách a funkčných oddeleniach spoločnosti Henkel. 

Stratégia GBS+ 2025

Stratégia GBS+ 2025 je neoddeliteľnou súčasťou strategického rámca spoločnosti Henkel pre cielený rast a jej strategických finančných priorít. Skladá sa zo šiestich strategických priorít: dosiahnuť vysokú finančnú výkonnosť; nadchýnať obchodnými riešeniami s pridanou hodnotou; byť lídrom v otázkach životného prostredia (environmentálnych, sociálnych a spoločensky zodpovedných); digitálne transformovať; orientovať sa na efektívne, rýchle a jednoduché procesy a dosahovať víťazné tímové myslenie a prístupy.

GBS+ má pre všetkých šesť strategických priorít definované kľúčové témy a nosné projekty, napríklad využívanie odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie a analytiky, riadenie zákazníckych miest v digitálnom priestore či posilnenie riadenia digitálnych procesov. Stratégia GBS+ kladie veľký dôraz aj na ľudské zdroje, predovšetkým v oblasti spolupráce či vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

Global Business Solutions+

Global Business Solutions+ sú súčasťou finančnej organizácie spoločnosti Henkel, ktorá zamestnáva viac než 3 000 pracovníkov v piatich vlastných a dvoch externých pobočkách. Spolu pokrývajú všetky časové zóny a všetky jazykové požiadavky na celom svete. Zabezpečujú riešenia pre všetky obchodné divízie a funkčné oblasti spoločnosti Henkel v rámci celého hodnotového reťazca.