Pôsobenie na Slovensku

Na Slovensku spoločnosť pôsobí od roku 1991 pod názvom Henkel Slovensko, spol. s r.o. a sídli v Bratislave. Je 100% dcérskou spoločnosťou Henkel Central Eastern Europe, koordinačného centra koncernu Henkel pre strednú a východnú Európu so sídlom vo Viedni.

V Henkel Slovensko pôsobíme v obidvoch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie) a Consumer Brands (Kozmetika a Pracie a čistiace prostriedky). Sídlime v Bratislave, kde sa okrem obchodných divízií nachádza aj naše expertná pobočka Global Business Solutions+ Bratislava (v minulosti známa ako Centrum zdieľaných služieb Bratislava). V súčasnosti Henkel Slovensko zamestnáva takmer 1 900 zamestnancov a aj vďaka nášmu Global Business Solutions+ Bratislava patríme k strategickým lokalitám pobočiek spoločnosti Henkel.

Naše obchodné divízie

Vo svojich aktivitách, v rámci troch obchodných divízií, sa zameriavame na predaj pracích a čistiacich prostriedkov a vlasovej kozmetiky, spotrebiteľských lepidiel a lepidiel pre stavebnú chémiu, ako aj priemyselných lepidiel a povrchových technológií. Väčšina našich produktov zaujíma vo svojich segmentoch na slovenskom trhu popredné miesta.

Global Business Solutions+ Bratislava

GBS+ Bratislava patrí od svojho založenia v roku 2006 k dôležitej súčasti spoločnosti Henkel Slovensko a Henkel celosvetovo. V súčasnosti v nej pracuje takmer 1 700 pracovníkov, ktorých baví robiť veci inak.

GBS+ Bratislava  spolupracuje so všetkými obchodnými divíziami a poskytuje služby v širokej škále oblastí takmer pre celú Európu, v niektorých oblastiach aj celosvetovo. Ide o oblasť financií, účtovníctva, daní, kontrolingu, spracovania dát, nákupu, marketingu a predaja, dodávateľského reťazca, výskumu trhu, služieb zákazníkom, personalistiky či informačných technológií, pričom vybrané služby sú poskytované aj pre mimoeurópske regióny.,

Centrálne vykonávanie týchto služieb nám umožňuje dosiahnuť vysoký stupeň ich štandardizácie, transparentnosti, rýchlosti spracovania a celkovej efektívnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov za jednotlivé obchodné operácie.

Práve v našom expertnom GBS+ Bratislava  sa rodia najnovšie nápady týkajúce sa finančných, IT, marketingových a zákazníckych služieb pre celú Európu aj ostatné kontinenty. Medzi našich odborníkov patria špičkoví analytici a vývojári, forenzní špecialisti, prieskumníci trhu či poprední návrhári. Keďže sa stále snažíme zlepšovať, podporu našich partnerov zabezpečujeme aj s dôrazom na medzinárodné štandardy kvality (ISO 9001: 2015).

Popri produktových a procesných inováciách majú zamestnanci GBS+ Bratislava  Henkel Slovensko širokú škálu možností venovať sa osobnému a kariérnemu rozvoju. Naše bratislavské GBS+ je charakteristické nielen rozsiahlym portfóliom profesií, vzdelávacími možnosťami, rôznorodosťou kultúr, ale predovšetkým tímovým duchom, ktorý z neho robí unikátne miesto a ženie ľudí vpred.

S viac ako 1 700 zamestnancami sme najväčšou lokalitou GBS+ spoločnosti Henkel na svete. Rodinná atmosféra, diverzita a inklúzia sú pre nás kľúčové. Nájdete u nás široké spektrum profesií a rozmanité vzdelávacie možnosti.