5. 10. 2018  Düsseldorf / Německo

Prvé využitie recyklovaného materiálu zo zberných miest Plastic Bank

Obaly Henkel s využitím „sociálneho plastu“

Henkel je prvou celosvetovou spoločnosťou predávajúcou spotrebný tovar s rýchlym obratom, ktorá sa pred rokom spojila so sociálnym podnikom Plastic Bank. Cieľom projektu je zber plastového odpadu ešte pred tým, než sa dostane do oceánov. V zberných miestach na Haiti, v jednej z najchudobnejších krajín na svete, môžu miestni obyvatelia vymeniť plastový odpad za peniaze, tovar alebo služby. Tento tzv. sociálny plast sa následne môže znovu použiť v plastovom priemysle. Po prvý raz ho vo svojich obaloch využil aj Henkel.

Odborníci na obaly z divízie Laundry & Home Care použili recyklovaný plast už v 25-tisícoch fľaškách na pracie a čistiace prostriedky. „S pilotnými projektami zaoberajúcimi sa využitím sociálneho plastu v našich obaloch sme veľmi spokojní. Balenia splnili všetky kritériá kvality, a preto sme ich s radosťou uviedli na trh,“ hovorí Vineet Varman, vedúci oddelenia obalov pre divíziu Laundry Care. „V budúcnosti by sme sociálny plast radi využili aj v obaloch ďalších výrobkov.“

Súčasťou partnerstva medzi Plastic Bank a Henkel je aj otvorenie troch zberných miest na Haiti v tomto roku. Vyzbieraný plast sa roztriedi, spracuje a následne integruje do procesu recyklácie ako sociálny plast. Týmto označením ručí Plastic Bank za to, že ľudia, ktorí plast priniesli, zaň dostali kompenzáciu vo výške presahujúcej jeho trhovú hodnotu. Henkel chce objavovať možnosti využitia sociálneho plastu vo vlastných obaloch ako súčasť propagovania cirkulárnej ekonomiky.

Ambiciózne ciele pre trvalo udržateľné obaly

Pilotné projekty so sociálnym plastom podčiarkujú dlhodobú snahu spoločnosti Henkel o udržateľnosť, a to aj v oblasti obalov. Henkel nedávno uviedol svoju novú obalovú stratégiu. Spolu s partnermi a dodávateľmi chce presadzovať udržateľný vývoj, preto definoval konkrétne iniciatívy týkajúce sa troch kľúčových fáz obehového hospodárstva: materiály z udržateľných zdrojov, premyslený dizajn obalov a uzavretý recyklačný cyklus. Henkel si tiež stanovil ďalšie ambiciózne ciele: do roku 2025 budú všetky obaly Henkel recyklovateľné, znova použiteľné alebo sa budú dať kompostovať*. Spoločnosť Henkel chce tiež do toho istého roku používať v spotrebiteľských produktoch určených pre Európu recyklovaný plast v 35 % prípadov.

Ďalšie informácie o prístupe spoločnosti Henkel k trvalo udržateľným obalom možno nájsť na henkel.com/sustainability/positions/packaging.


* okrem lepiacich produktov, v prípade ktorých môže mať zvyškový produkt vplyv na recyklovateľnosť

V pilotných projektoch sa sociálny plast využil v rôznych fľaškách na pracie a čistiace prostriedky dostupné vo vybraných krajinách Západnej Európy.