23. 7. 2020  Düsseldorf / Německo

Jedným z cieľov spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti je do roku 2030 pokryť 100 % elektriny používanej vo výrobe z obnoviteľných zdrojov

Henkel sa pridáva k programu čistej energie (Supplier Clean Energy Program) spoločnosti Apple

Spoločnosť Henkel, ako uznávaný líder v oblasti udržateľného rozvoja dnes oznámila svoju účasť na programe čistej energie, ktorý je určený dodávateľom spoločnosti Apple (Supplier Clean Energy Program) a je v súlade s dlhodobou víziou spoločnosti Henkel, podľa ktorej by sa mala stať „klimaticky pozitívnou“ do roku 2040 a podporovať rozvoj v rámci celého svojho hodnotového reťazca. V rámci programu čistej energie sa Henkel pripája k ďalším dodávateľom, ktorí budú na svoju produkciu pre spoločnosť Apple využívať 100 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2021.

„Sme hrdí na to, že sme sa stali partnerom spoločnosti Apple a ďalších svetových výrobcov, ktorí stoja na čele úsilia v oblasti ochrany klímy,“ povedala Ulla Hüppe, ktorá zodpovedá za udržateľný rozvoj v divízii Henkel Adhesive Technologies.

Spoločnosť Henkel nedávno zverejnila svoju 29. správu o udržateľnosti, v ktorej poskytuje podrobné informácie o výsledkoch a pokroku vo všetkých dimenziách udržateľného rozvoja vrátane ambicióznych cieľov v oblasti ochrany klímy. Henkel sa usiluje znížiť uhlíkovú stopu svojej výroby o 75 % do roku 2030 kontinuálnym zlepšovaním svojej energetickej efektívnosti a pokrytím 100 % elektriny používanej vo výrobe z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Okrem toho bude Henkel využívať svoje technológie a riešenia s cieľom pomôcť zákazníkom a dodávateľom vo viac než 800 priemyselných segmentoch v znížení objemu CO2 o 100 miliónov ton počas desaťročného obdobia do roku 2025.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky