10. 5. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Dobrý dizajn obalov stojí na výbere správnych materiálov

Navrhnuté na recykláciu: Henkel prichádza s novými riešeniami a získava certifikát RecyClass

Úspech udržateľných a recyklovateľ­ných obalov začína už v ranej fáze navrhovania: správny výber lepidla na začiatku zásadným spôsobom ovplyvňuje to, čo sa bude dať s obalom robiť, keď splní svoju primárnu funkciu. Vďaka kolekcii lepidiel a náterov s označením RE, ktorá je špeciálne navrhnutá na recykláciu, rozširuje Henkel funkcionalitu obalových materiálov a umožňuje výrobu flexibilných obalov, ktoré majú recyklovateľnosť takpovediac „zabudovanú od výroby“.

„Použitie certifikovaných lepidiel, ktoré sú v súlade s uznávanými testovacími protokolmi, je nesmierne dôležité, pretože recyklovateľné materiály sa od seba navzájom odlišujú nielen svojim fyzikálnymi vlastnosťami, ale aj z hľadiska spracovateľnosti,“ hovorí Guilherme Fernandes, ktorý pracuje v spoločnosti Henkel ako Senior Manager Product Development Polyurethanes na oddelení Packaging Adhesives. „Jednou z našich najvyšších priorít je zabezpečiť našim zákazníkom, aby dosiahli svoje ciele v oblasti udržateľnosti, a práve preto spolupracujeme na certifikácii našich riešení s nezávislými testovacími inštitúciami.“

Rad výrobkov RE sa nedávno rozšíril o dve riešenia určené na výrobu flexibilných obalov s certifikátom RecyClass

Spoločnosť Henkel práve rozšírila svoju kolekciu produktov s označením RE o dve nové dvojzložkové polyuretánové lepidlá bez rozpúšťadiel: Loctite Liofol LA 7818 RE/6231 RE a Loctite Liofol LA 7102 RE/6902 RE. Boli navrhnuté pre flexibilné obaly a nedávno získali aj certifikát recyklovateľnosti RecyClass. Ide o komplexnú iniciatívu na podporu recyklovateľnosti plastových obalov, ktorá zaručuje pôvod a transparentnosť recyklovaného plastového materiálu v Európe. Organizácia sa usiluje o vytvorenie harmonického prístupu k výpočtom objemu recyklovaného materiálu prostredníctvom aktivít, medzi ktoré patrí aj prísne testovanie a certifikácia inovatívnych materiálov.

„Získaniu certifikátu RecyClass pre naše inovatívne lepidlá bez rozpúšťadiel predchádzali rozsiahle testy založené na prísnych vedeckých protokoloch, ktoré potvrdili ich vhodnosť z hľadiska procesu recyklácie obalov,“ vysvetľuje Fernandes. „V rámci laboratórnych testov RecyClass, ktoré realizovala spoločnosť Aimplas v súlade s Protokolom na hodnotenie recyklovateľnosti pre polyetylénové fólie, boli naše lepidlá vyhodnotené ako plne kompatibilné s procesom recyklácie polyetylénu.“

Keď sa udržateľnosť stretáva s efektívnosťou

Najnovšie prírastky do radu produktov RE zaručujú vďaka výbornej priľnavosti k metalizovaným podkladom lepšiu celistvosť obalu. Okrem toho dosahujú obe lepidlá veľmi dobré účinky aj pri tých najvyšších rýchlostiach strojovej výroby. Vďaka ľahkej manipulácii a optimálnym vlastnostiam z hľadiska čistenia redukujú aj frekvenciu výroby. Rýchlejší rozpad kyseliny peroctovej (PAA) je zárukou kratšieho skladovania a nižšieho rizika reklamácií v porovnaní s bežnými lepidlami v danom segmente. Použitie nových riešení bolo otestované a certifikované jednak interne v rámci spoločnosti Henkel, no zároveň aj externe v plnom súlade s protokolmi na testovanie udržateľnosti.

Dva nové produkty RE sa od seba navzájom líšia hlavne rozsahom použitia. Loctite Liofol LA 7818 RE/6231 RE bol vyvinutý na bežné použitie, napr. na sušené potraviny, drobné potraviny a sladkosti. Riešenie ponúka vynikajúcu priľnavosť k metalizovaným podkladom. Loctite Liofol LA 7102 RE/6902 RE bol zasa vyvinutý na stredne silné spoje a ochranné fólie, ktoré odolajú aj procesu pasterizácie. Produkt vyniká svojou všestrannosťou v rôznych oblastiach použitia, počnúc sušenými potravinami až po balené syry. 

Henkel ako ideálny partner v oblasti recyklovateľných obalov

Kľúčom vývoja udržateľných obalov je, aby každá jednotlivá zložka prispievala k celkovému výsledku. Výber lepidiel a povlakov vo fáze navrhovania otvára celú plejádu možností tak pre značky, ako aj pre dizajnérov obalov.

„Lepidlá nie sú len lepidlá,“ hovorí Alexander Bockisch, ktorý pracuje v spoločnosti Henkel ako Head of Market Strategy na oddelení Flexible Laminates. „Vďaka produktom, technologickému know-how a bohatým skúsenostiam v oblasti dizajnu je Henkel komplexným partnerom. Okrem toho je spoločnosť Henkel schopná riešenia aj interne testovať a certifikovať, pričom dlhodobo buduje svoj vlastný tím odborníkov, ktorí sa venujú výlučne len udržateľnosti v oblasti lepidiel pre obaly a spotrebný tovar.“

Keďže má Henkel aj svoje vlastné značky, disponuje nielen dostatočne bohatým technologickým know-how, ale vie aj to, aké potreby je potrebné naplniť. Bockisch vysvetľuje: „Zapájanie expertov v oblasti materiálového inžinierstva do vývoja obalov prináša obrovské výhody, a to zvlášť pokiaľ ide o udržateľnosť a recyklovateľnosť. Henkel je dobre známy tým, že chráni spotrebiteľov a značky vďaka riešeniam na bezpečné balenie potravín, a popri tom všetkom si ďalej rozvíja aj svoje špecifické know-how o testovaní a certifikácii v oblasti recyklovateľnosti.“

Aj napriek takto komplexnej internej expertíze kladie spoločnosť Henkel veľký dôraz na spoluprácu naprieč odvetviami, pretože ju považuje za nevyhnutný predpoklad zmysluplných výsledkov.

„Udržateľnosť a obehové hospodárstvo premeníme na realitu len spoluprácou naprieč celým hodnotovým reťazcom v oblasti obalov. Henkel si dal záväzok aktívne podporovať obehové hospodárstvo tak, že zaistí, aby sa vysokokvalitné materiály po použití vracali späť do slučky – totiž aby sa odpad premieňal na cenné zdroje. Aj keď lepidlá v obaloch zodpovedajú maximálne 5 percentám celkovej hmotnosti obalov, ich zloženie môže byť z hľadiska celkovej recyklovateľnosti materiálu rozhodujúcim faktorom.“


K dispozícii je nasledujúci obrazový materiál:
Loctite Liofol LA 7818 RE/6231 RE bol vyvinutý na bežné použitie (napr. na sušené potraviny, drobné potraviny a sladkosti) a ponúka vynikajúcu priľnavosť k metalizovaným podkladom.
Loctite Liofol LA 7102 RE/6902 RE bol vyvinutý na stredne silné spoje a ochranné fólie, ktoré odolajú aj procesu pasterizácie. Vyniká svojou všestrannosťou v rôznych oblastiach použitia, počnúc sušenými potravinami až po balené syry.


Tlačové správy (192,54 KB)

Loctite Liofol LA 7818 RE/6231 RE bol vyvinutý na bežné použitie, napr. na sušené potraviny, drobné potraviny a sladkosti.

Loctite Liofol LA 7102 RE/6902 RE bol vyvinutý na stredne silné spoje a ochranné fólie a vyniká svojou všestrannosťou v rôznych oblastiach použitia.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky

Ďalšie informácie