18. 5. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Projekt Zero Carbon spoločnosti Schneider Electric vyzdvihuje program spoločnosti Henkel ako vzorový model udržateľnosti

Schneider Electric a Henkel spoločnými silami urýchľujú dekarbonizáciu naprieč celým dodávateľským reťazcom

Spoločnosti Henkel a Schneider Electric sú nielen lídrami na poli udržateľnosti, ale aj dlhoročnými partnermi v pozícii zákazníka a dodávateľa. Už roky presadzujú svoj spoločný cieľ, ktorým je znižovanie uhlíkovej stopy. Schneider Electric má v úsilí o dekarbonizáciu vedúce postavenie, pričom do roku 2030 plánuje dosiahnuť nulovú bilanciu emisií CO2 vo všetkých svojich prevádzkach (fáza 1 a 2). Spoločnosť Henkel má podobný cieľ – mať pozitívny environmentálny dopad do roku 2030.

Minulý rok spustila spoločnosť Schneider Electric svoj projekt Zero Carbon, v rámci ktorého vytvorila partnerstvo s tisíckou svojich najväčších dodávateľov (predstavujú 70 % uhlíkových emisií spoločnosti Schneider) s ambíciou zredukovať do roku 2025 celkové emisie CO2 prevádzok až na polovicu. Keďže spoločnosť Henkel je v tejto komunite dodávateľov kľúčovým hráčom, a navyše urobila aj zásadný pokrok v znižovaní emisií, spoločnosť Schneider Electric zapojila zástupcov spoločnosti Henkel do nedávnej série školení Community Forum, aby sa s dodávateľmi zapojenými do projektu Zero Carbon podelili o svoje skúsenosti a praktiky.

„Katastrofickú výzvu, ktorú prinášajú klimatické zmeny, nedokážu zvrátiť kroky jednej firmy,“ povedal Christophe Quiquempoix, ktorý pracuje v spoločnosti Schneider Electric ako viceprezident pre Sustainable Procurement & External Manufacturing. „Dodávateľský reťazec každej jednej firmy v skutočnosti predstavuje oveľa väčší objem emisií, takže zapojenie dodávateľov ako partnerov v spoločnom projekte je v boji proti klimatickým zmenám rozhodujúcim krokom. Energetika je veľkým zdrojom emisií skleníkových plynov a hoci sme si vedomí, že dekarbonizácia nie je ľahká, je jednoducho nevyhnutná. Mnohí naši dodávatelia sú v rôznych fázach cesty za udržateľnosťou. Keďže zdieľaním skúseností môžeme mnoho získať, veľmi si vážime ochotu spoločnosti Henkel podeliť sa o úspechy týkajúce sa niektorých aktivít spoločnosti v oblasti udržateľnosti.“

Od roku 2021 sú v spoločnosti Henkel emisie CO2 na tonu výrobkov nižšie o 50 % (v porovnaní s referenčným rokom 2010), čo z hľadiska udržateľnosti predstavuje modelový príklad úspechu. S cieľom podeliť sa o svoje úspechy s inými dodávateľmi spoločnosti Schneider Electric priblížili zástupcovia spoločnosti Henkel kroky, ktoré môžu byť implementované v rámci štyroch pilierov zadefinovaných v spoločnosti Henkel:

  • Pochopenie zásadných oblastí a čiastkových cieľov v rámci nich. Z hľadiska dopadu prevádzok na životné prostredie sa spoločnosť Henkel zameriava na znižovanie objemu emisií CO2, redukciu odpadu a nižšiu spotrebu vody. Ďalšími dlhodobými cieľmi zameranými na transformáciu spoločnosti Henkel smerom k udržateľnosti sú Prosperujúce komunity (rovnosť, vzdelanie a duševná pohoda) a Spoľahliví partneri (výkon, transparentnosť a spolupráca).
  • Určenie referenčného bodu, na základe ktorého sa bude následne vyhodnocovať pokrok. Henkel pomohol dodávateľom pochopiť fázu hodnotenia východiskového bodu jednak na príklade svojho vlastného referenčného bodu v podobe uhlíkovej stopy vstupných surovín, ale aj pomocou analýzy potenciálu na zníženie emisií CO2.
  • Nastavenie špecifických cieľov v rámci reálnych schopností organizácie. Na príklade svojich cieľov do roku 2030 zástupcovia spoločnosti Henkel ilustrovali, akým spôsobom si Henkel nastavil špecifické ciele v určitých oblastiach, napr. zníženie objemu emisií skleníkových plynov a získavanie energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Implementácia aktivít a reportovanie pokroku. Ako názorný príklad zo spoločnosti Henkel poslúžilo v tomto prípade nasadenie digitálnej architektúry v segmente spotrebného tovaru, ktorá je založená na technológii AVEVA, výsledkom čoho je vyššia energetická efektívnosť a ušetrené náklady vo výške 8 miliónov eur ročne.

„Dekarbonizácia predstavuje podstatnú podmienku splnenia našich ambicióznych cieľov v oblasti udržateľnosti,“ povedala Ulla Hüppe, ktorá pracuje v spoločnosti Henkel ako Director of Sustainability pre divíziu Adhesive Technologies. „Program spoločnosti Schneider Electric naplno podporujeme a veľmi si ceníme, že oslovili práve nás, aby sme sa s inými dodávateľmi podelili o naše profesionálne skúsenosti a pomohli im rozbehnúť sa. Spoločnými silami tak môžeme zväčšiť náš pozitívny dopad na životné prostredie.”

Quiquempoix zhodnotil, že celkový feedback k programu bol neobyčajne pozitívny, no zároveň dodáva, že nás čaká ešte veľa práce. „Žiadna spoločnosť nemá všetky odpovede,“ povedal. „Preto sa musíme učiť jeden od druhého a rozvíjať dynamické partnerstvá, ktoré majú potenciál reálne znižovať uhlíkovú stopu. Spoločnosti Henkel sme vďační nielen za dlhoročnú spoluprácu, ale aj za ich príkladnosť na poli udržateľnosti. Našim dodávateľom zapojeným do projektu Zero Carbon zasa ďakujeme za ich angažovanosť.“
 

Detailnejšie informácie o iniciatívach spoločností Henkel a Schneider Electric, ktoré súvisia s udržateľnosťou, nájdete na stránkach:
Henkel: henkel.sk/udrzatelnost
Schneider Electric: se.com/ww/en/about-us/sustainability/

Schneider Electric a Henkel spoločnými silami urýchľujú dekarbonizáciu naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Tlačové správy (191,55 KB)

Spoločnosti Schneider Electric a Henkel spolupracujú na urýchlení dekarbonizácie v rámci dodávateľského reťazca.

Spoločný cieľ spoločnosti Schneider Electric a Henkel je znižovanie uhlíkovej stopy.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky

Ďalšie informácie