24. 4. 2024  Düsseldorf / Nemecko

Za víťazstvom stoja úspechy pri dekarbonizácii prevádzok a podpore trvalej udržateľnosti, ako aj partnerská dôvera a spolupráca pri implementácii osvedčených postupov

Spoločnosť Henkel získala ocenenie Schneider Electric Sustainability Impact Award a bola predstavená ako vzorový partner v novej sérií videí

Spoločnosť Henkel dnes oznámila, že získala prestížne ocenenie Schneider Electric Sustainability Impact Award za úspechy pri zvyšovaní trvalej udržateľnosti svojich prevádzok v minulom roku. Účastníci boli hodnotení na základe viacerých kritérií vrátane riešení v oblasti energií a digitálnej automatizácie, znižovania energetickej spotreby, zvyšovania prevádzkovej účinnosti a presadzovania obehového hospodárstva v rámci hodnotového reťazca. 

Henkel sa chce do roku 2030 stať klimaticky neutrálnou spoločnosťou, pričom doposiaľ sa jej podarilo znížiť emisie (rozsahu 1 a 2) o 61 % v porovnaní s východiskovým rokom 2010 aj vďaka využívaniu energeticky účinných nástrojov a technológií, alternatívnych zdrojov energií a biopalív a elektrifikáciou svojich prevádzok. Spoločnosť má tiež zavedené ciele v oblasti znižovania spotreby surovín a ekologického dopadu obalových materiálov a spoločne so svojimi dodávateľmi pracuje aj na znižovaní emisií skleníkových plynov rozsahu 3. Tieto snahy, podporené zodpovedným riadením spoločnosti Henkel a úzkou spoluprácou so spoločnosťou Schneider Electric v oblasti trvalej udržateľnosti, viedli k získaniu prestížneho ocenenia Sustainability Impact Award.

„Chcel by som zablahoželať spoločnosti Henkel k výnimočným úspechom pri plnení cieľov trvalej udržateľnosti v minulom roku. Dosiahnutie nulových emisií uhlíka je našim spoločným cieľom, preto musíme i naďalej spolupracovať pri výmene osvedčených postupov v oblasti udržateľnosti a vzájomne sa podporovať pri dekarbonizácii. Spoločnosť Henkel zohrávala v minulom roku významnú úlohu na tejto ceste,” povedal riaditeľ dodávateľského reťazca v spoločnosti Schneider Electric Mourad Tamoud.

Global Key Account Manager spoločnosti Henkel Pia Oelze sa pri preberaní ocenenia poďakovala za možnosť spolupracovať so Schneider Electric pri presadzovaní pozitívnych zmien a zmysluplného rastu. „Spoločnosť Henkel je poctená týmto ocenením a prijíma ho s hlbokou pokorou,“ povedala. „Je uznaním osobného nasadenia a výnimočnej spolupráce medzi spoločnosťami Henkel a Schneider Electric pri realizácii programov a riešení v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločného pokroku, ktorý sme dosiahli pri budovaní lepšej budúcnosti.“

Okrem dekarbonizácie prevádzok spoločnosti Henkel obidve spoločnosti úzko pracujú aj na spoločných projektoch a osvedčených postupoch a vzájomne si radia pri realizácii svojich programov trvalej udržateľnosti. Vďaka ich úzkej spolupráci magazín The Economist nedávno zaradil Henkel medzi výnimočných partnerov spoločnosti Schneider Electric v sérií videí pod názvom The Economist’s Scope for Change

„Dnes oslavujeme toto výnimočné ocenenie, ale je to len začiatok. Máme toho pred sebou ešte veľa a spoločnosť Henkel sa teší na pokračovanie tejto dôležitej spolupráce so Schneider Electric pri presadzovaní pozitívnych zmien v rámci celého dodávateľského ekosystému,“ povedala Oelze na záver svojej ďakovnej reči.

Tlačové správy (155,03 KB)

Spoločnosť Henkel získala ocenenie Schneider Electric Sustainability Impact Award v kategórii „Veľkí dodávatelia“.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky