washing hands

Spoločne proti korone

Od začiatku roka 2020 sa svet nachádza v pevnom zovretí pandémie ochorenia COVID-19, ktorá zasahuje celé spoločnosti, ekonomiky, podnikanie aj každého z nás. Ďalší vývoj situácie sa odhaduje a predvída len ťažko. Preto je o to dôležitejšie, aby sme i naďalej držali spolu a spoločnými silami spomalili šírenie koronavírusu a prekonali problémy, ktoré sú s tým spojené. Našou najvyššou prioritou zostáva pohoda našich zamestnancov, našich zákazníkov a našich partnerov. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili ich bezpečnosť a zdravie, či už priamo na pracovisku alebo pri práci z domu, a zároveň zabezpečili kontinuitu nášho podnikania.

Aby sme prispeli k riešeniu tejto bezprecedentnej situácie, na jar 2020 sme spustili komplexný globálny program solidarity, ktorého súčasťou sú finančné a materiálne dary, výroba dezinfekčných prostriedkov na ruky aj zvýšené a pretrvávajúce bezpečnostné opatrenia na ochranu našich zamestnancov. Aktívne sa snažíme prispievať k naplneniu nášho záväzku pomáhať pri riešení krízy a budeme v tom pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné.

Boj proti koronavírusu potrvá ešte dlho. Vzhľadom na rastúcu alebo vysokú mieru šírenia nákazy v mnohých krajinách žijeme stále v neistote. Jedno je však isté: kríze sa prispôsobíme zas a znovu a na zmeny na našich trhoch budem reagovať flexibilne a rýchlo.

Projekt Malina

Henkel Slovensko prináša zábavu do viac ako 250 zariadení sociálnych služieb po celom SlovenskuViac v sekcii Tlač a médiá

Pre našich zákazníkov, partnerov a dodávateľov

Na prevenciu ďalšieho šírenia koronavírusu sme prijali rýchle a komplexné opatrenia, ktoré chránia nielen našich zamestnancov, ale aj zákazníkov, partnerov a dodávateľov. Aj keď sa situácia neustále mení a vyvíja, vynakladáme všetko úsilie, aby sme zmiernili prípadné výpadky a zdržanie dodávok, a v plnej miere sa zameriavame na zachovanie ich kontinuity.

Môžete sa spoľahnúť na naše odborné znalosti, stratégiu využívania viacerých zdrojov a našu globálnu výrobnú sieť, ako aj na to, že vynaložíme všetko mysliteľné úsilie, aby sme váš dopyt uspokojili v čo najväčšej miere. Počas krízy sme mali vždy v prevádzke prevažnú väčšinu našich výrobných podnikov bez závažných problémov s dodávkami. Naše výrobné prevádzky na celom svete dnes fungujú ako zvyčajne.

Vďaka úzkej spolupráci s vami, našimi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi, aj vďaka úsiliu našich obstarávateľských, dodávateľských a prevádzkových tímov sa nám zatiaľ darí krízu úspešne zvládať. Hodnotenie vývoja zo stredno- až dlhodobého hľadiska však ostáva zložité, preto budeme situáciu aj naďalej pozorne sledovať. S využitím našich skúseností z uplynulých mesiacov a s pevným odhodlaním celého nášho tímu budeme pokračovať v našej ceste k čo najlepšiemu napĺňaniu vašich potrieb v budúcnosti.

Veríme, že vaše zamestnanecké tímy a ich rodiny sú v týchto neľahkých časoch v bezpečí. Sme pevne presvedčení, že spoločne túto situáciu zvládneme. V prípade otázok sa obráťte, prosím, na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Henkel.

Background Pattern

Tlačové správy

Správy a novinky zo sociálnych sietí