Spoločne proti koronewashing hands

Od začiatku roka 2020 sa svet nachádza v pevnom zovretí pandémie ochorenia COVID-19, ktorá zasahuje celé spoločnosti, ekonomiky, podnikanie aj každého z nás. Ďalší vývoj situácie sa odhaduje a predvída len ťažko. Preto je o to dôležitejšie, aby sme i naďalej držali spolu a spoločnými silami spomalili šírenie koronavírusu a prekonali problémy, ktoré sú s tým spojené. Našou najvyššou prioritou zostáva pohoda našich zamestnancov, našich zákazníkov a našich partnerov. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili ich bezpečnosť a zdravie, či už priamo na pracovisku alebo pri práci z domu, a zároveň zabezpečili kontinuitu nášho podnikania.

Aby sme prispeli k riešeniu tejto bezprecedentnej situácie, na jar 2020 sme spustili komplexný globálny program solidarity, ktorého súčasťou sú finančné a materiálne dary, výroba dezinfekčných prostriedkov na ruky aj zvýšené a pretrvávajúce bezpečnostné opatrenia na ochranu našich zamestnancov. Aktívne sa snažíme prispievať k naplneniu nášho záväzku pomáhať pri riešení krízy a budeme v tom pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné.

Boj proti koronavírusu potrvá ešte dlho. Vzhľadom na rastúcu alebo vysokú mieru šírenia nákazy v mnohých krajinách žijeme stále v neistote. Jedno je však isté: kríze sa prispôsobíme zas a znovu a na zmeny na našich trhoch budem reagovať flexibilne a rýchlo.

Henkel Slovensko Projekt Malina - Thumbnail

Projekt Malina

Henkel Slovensko prináša zábavu do viac ako 250 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku Viac v sekcii Tlač a médiá

„Vďaka nášmu výbornému krízovému manažmentu a jednoznačnému zameraniu na zmysluplný rast sme dokázali vytvoriť momentum, ktoré nám zatiaľ úspešne pomáha riadiť smerovanie spoločnosti Henkel počas krízy.“

Carsten Knobel, výkonný riaditeľ (CEO) spoločnosti Henkel

Pre našich zákazníkov, partnerov a dodávateľov

Na prevenciu ďalšieho šírenia koronavírusu sme prijali rýchle a komplexné opatrenia, ktoré chránia nielen našich zamestnancov, ale aj zákazníkov, partnerov a dodávateľov. Aj keď sa situácia neustále mení a vyvíja, vynakladáme všetko úsilie, aby sme zmiernili prípadné výpadky a zdržanie dodávok, a v plnej miere sa zameriavame na zachovanie ich kontinuity.

Môžete sa spoľahnúť na naše odborné znalosti, stratégiu využívania viacerých zdrojov a našu globálnu výrobnú sieť, ako aj na to, že vynaložíme všetko mysliteľné úsilie, aby sme váš dopyt uspokojili v čo najväčšej miere. Počas krízy sme mali vždy v prevádzke prevažnú väčšinu našich výrobných podnikov bez závažných problémov s dodávkami. Naše výrobné prevádzky na celom svete dnes fungujú ako zvyčajne.

Vďaka úzkej spolupráci s vami, našimi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi, aj vďaka úsiliu našich obstarávateľských, dodávateľských a prevádzkových tímov sa nám zatiaľ darí krízu úspešne zvládať. Hodnotenie vývoja zo stredno- až dlhodobého hľadiska však ostáva zložité, preto budeme situáciu aj naďalej pozorne sledovať. S využitím našich skúseností z uplynulých mesiacov a s pevným odhodlaním celého nášho tímu budeme pokračovať v našej ceste k čo najlepšiemu napĺňaniu vašich potrieb v budúcnosti.

Veríme, že vaše zamestnanecké tímy a ich rodiny sú v týchto neľahkých časoch v bezpečí. Sme pevne presvedčení, že spoločne túto situáciu zvládneme. V prípade otázok sa obráťte, prosím, na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Henkel.

Background Pattern

Tlačové správy

Správy a novinky zo sociálnych sietí

Filter
Filter
Spotlight
Spotlight Filter
Reset