13. 11. 2019  Düsseldorf / Německo

Ďalší krok v spolupráci pri znižovaní plastového odpadu a boji proti chudobe

Henkel predlžuje partnerstvo s Plastic Bank

V rámci svojho záväzku rozvíjať cirkulárnu ekonomiku a bojovať proti plastovému odpadu v životnom prostredí je Henkel prvým globálnym výrobcom spotrebiteľských tovarov, ktorý uzatvoril partnerstvo s Plastic Bank. Spoločným cieľom je znížiť množstvo plastového odpadu v oceánoch a zároveň zlepšiť život ľudí žijúcich v chudobe – obzvlášť v krajinách, ktoré nemajú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Základnou myšlienkou je, aby mohli miestni obyvatelia nosiť vyzbieraný plastový odpad do centier, ktoré boli na tento účel zriadené, výmenou za peniaze, tovar alebo služby. Tento materiál sa potom integruje späť do plastového hodnotového reťazca ako Social Plastic®.

Od začiatku spolupráce otvorila organizácia Plastic Bank ďalšie zberné centrá na Haiti. Spoločnosť Henkel pomohla pri zriadení dodávateľského reťazca, ktorý zabezpečí, aby bolo možné vrátený plastový odpad spracovať a recyklovať tak, aby sa v konečnom dôsledku integroval späť do hodnotového reťazca. Začiatkom tohto roku Henkel predstavil sortiment kozmetických a čistiacich prostriedkov, ktorých obaly obsahujú až 50% materiálu Social Plastic® získaného z odpadov. Henkel doposiaľ celkovo spracoval viac než 200 odpadu Social Plastic®. Tento úspešný míľnik bol ocenený: Henkel napríklad dostal cenu organizácie Packaging Europe “Best Practice” Sustainability Award a cenu organizácie Ecovia „Sustainable Beauty Award“ v kategórii „udržateľné obaly“.

Zriadenie zberného ekosystému v Egypte

Predĺžené partnerstvo, podporené spoločnosťou Henkel v rámci jej obchodných divízií Beauty Care a Laundry & Home Care, sa naďalej zameriava na dva aspekty: ďalšie zvyšovanie integrácie odpadov Social Plastic® do obalov výrobkov spoločnosti a zvyšovanie globálneho vplyvu Plastic Bank tak, aby naďalej mohla zabraňovať čo najväčšiemu množstvu plastového odpadu končiť v oceánoch alebo vodných tokoch, a v snahe vytvárať nové príležitosti pre ľudí v núdzi.

Henkel podporí Plastic Bank pri ďalšom zvyšovaní dostupnosti a integrácie odpadov Social Plastic® ako zdrojovej suroviny obalov. Zriadením zberného ekosystému v Egypte Plastic Bank očakáva dosiahnutie dodatočnej zbernej kapacity až do 5 000 ton ročne, čo predstavuje až jednu miliardu fliaš v priebehu piatich rokov.

Holistický prístup k riešeniu problému plastového odpadu

„Plastic Bank vytvára hodnotový reťazec, ktorý prispieva k lepšiemu svetu. Naše partnerstvo so spoločnosťou Henkel je dobrým príkladom toho, čo sa dá dosiahnuť spojenými silami, a preto máme z predĺženia tejto spolupráce veľkú radosť,“ hovorí David Katz, generálny riaditeľ Plastic Bank. „Spoločne dokážeme vytvárať skutočnú pridanú hodnotu tým, že k riešeniu problém s odpadmi pristupujeme holisticky, pričom zároveň pomáhame ľuďom v núdzi.“

„Spolupráca s Plastic Bank nám pomáha realizovať našu stratégiu integrovať viac recyklovaných plastov do balení našich výrobkov a zároveň zabezpečiť pravidelný príjem pre tých, ktorí plasty zbierajú,“ hovorí Jens-Martin Schwärzler, výkonný viceprezident spoločnosti Henkel zodpovedný za obchodnú divíziu Beauty Care. „Partnerstvo s Plastic Bank nám tiež umožňuje vyjsť v ústrety želaniam zákazníkov, ktorí volajú po environmentálnom svedomí v každodennom živote.“

„Odkedy sme približne pred dvomi rokmi spojili sily, úzko spolupracujeme s cieľom zabrániť tomu, aby plasty končili v oceánoch, ako aj s cieľom zlepšiť život ľudí žijúcich v chudobe – najmä v krajinách, ktoré nemajú účinnú infraštruktúru nakladania s odpadmi,“ hovorí Bruno Piacenza, výkonný viceprezident spoločnosti Henkel zodpovedný za obchodnú divíziu Laundry & Home Care.

„Naša spolupráca s Plastic Bank je unikátnym partnerstvom, ktoré sa zameriava na dve najväčšie svetové výzvy dneška: plastový odpad a nedostatok príležitostí pre ľudí v núdzi,“ hovorí Sylvie Nicol, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Rady pre udržateľnosť spoločnosti Henkel. „Sme veľmi radi, že podnikáme ďalšie kroky – pre životné prostredie a lepšiu budúcnosť mnohých ďalších ľudí na Haiti, Filipínach, v Indonézii a Egypte.“

Záväzok rozvíjať hospodárstvo využívajúce odpad          

Partnerstvo s Plastic Bank je súčasťou rôznorodých aktivít spoločnosti Henkel zameraných na posilňovanie obehového hospodárstva a propagovanie udržateľných riešení pre obalové materiály. Spoločnosť si stanovila špecifické ciele v oblasti obalov s cieľom podporiť uzavretý obeh plastov: Do roku 2025 budú všetky obaly recyklovateľné, opätovne použiteľné alebo kompostovateľné*, pričom pomer recyklovaných plastov v obaloch spotrebiteľských výrobkov v Európe stúpne na
35 %. Už dnes obaly mnohých produktov pozostávajú zo 100 percentne recyklovaných plastov.               

S cieľom podporiť pokrok v oblasti udržateľnosti Henkel spolupracuje s mnohými partnermi naprieč celým hodnotovým reťazcom a zúčastňuje sa mnohých prierezových iniciatív v rôznych odvetviach. Je napríklad členom New Plastics Economy a zakladajúcim členom globálnej Aliancie za ukončenie plastového odpadu.

Viac informácií o stratégii spoločnosti Henkel v oblasti plastov nájdete na henkel.com/plastic.


* okrem lepiacich produktov, v prípade ktorých môže mať zvyškový produkt vplyv na recyklovateľnosť