29. 4. 2019  Düsseldorf / Německo

Ďalšie kroky v spolupráci s Plastic Bank

Henkel využíva Social Plastic® na obaly pre produkty Beauty Care a Laundry & Home Care

  • Social Plastic® prispieva k cirkulárnej ekonomike
  • Spoločný záväzok zredukovať plastový odpad v oceánoch a zlepšiť životné podmienky ľudí žijúcich v chudobe
  • Obaly vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu s obsahom Social Plastic® pre produkty značky Vernel a produktový rad Pro Nature (počnúc letom 2019) a špeciálne edície produktov značiek Nature Box a Fa (v predaji od júna 2019)

Henkel podniká ďalšie kroky v rámci spolupráce so spoločensky orientovanou organizáciou Plastic Bank: Divízie zamerané na spotrebný tovar Laundry & Home Care a Beauty Care čoskoro uvedú na trh produkty v obaloch, ktoré sú vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu. Až 50 percent plastov použitých na výrobu týchto obalov bude predstavovať Social Plastic®, teda plast, ktorý sa pozbiera ešte predtým, než sa dostane do oceánov a vodných tokov. Týmto krokom Henkel potvrdzuje svoj záväzok orientovať výrobu plastových obalov smerom k cirkulárnemu hodnotovému reťazcu a zároveň poskytovať príležitosti pre ľudí žijúcich v chudobe.

Riešenie pre problémy plastového odpadu a chudoby

Henkel spolupracuje s Plastic Bank už od roku 2017. Spoločným zámerom týchto organizácií je prispievať k zníženiu množstva plastového odpadu v oceánoch a zároveň zlepšovať kvalitu života ľudí žijúcich v chudobe, a to špeciálne v krajinách, v ktorých chýba infraštruktúra potrebná na riadenie zberu a spracovania odpadu. Vďaka podpore od spoločnosti Henkel sa organizácii Plastic Bank podarilo zriadiť ďalšie tri zberné jednotky v jednej z najchudobnejších krajín sveta – na Haiti. Miestni obyvatelia majú možnosť odovzdať zozbieraný plastový odpad výmenou za peniaze, tovar alebo služby. Vyzbieraný plast sa následne pod názvom Social Plastic vráti späť do hodnotového reťazca plastov.

Social Plastic súčasťou obalov spoločnosti Henkel

Po úspešných pilotných projektoch robí v súčasnosti spoločnosť Henkel ďalšie kroky smerom k tomu, aby začlenila Social Plastic do obalov viacerých produktov:

  • Od júla budú v Nemecku všetky PET fľaše čistiacich produktov Pro Nature značiek Biff, Pril a Sidolin, ale aj nádoby na aviváž Vernel Fresh Control vyrobené zo 100 % recyklovaných plastov, pričom 25 percent z celkového množstva vstupného plastu bude predstavovať Social Plastic®.
  • V júni budú navyše v Nemecku uvedené na trh špeciálne edície šampónu a sprchového gélu divízie Beauty Care: fľaše s označením „Meeres Glück“ od značky Nature Box a „Meeres Liebe“ od značky Fa budú vyrobené zo 100 % recyklovaných plastov, pričom až 50 % z celkového množstva vstupného plastu bude predstavovať Social Plastic®.

„V roku 2019 Henkel celkovo spracuje okolo 200 ton vyzbieraného materiálu s označením Social Plastic – plastu, ktorý neskončí v oceáne,“ hovorí Thomas Müller-Kirschbaum, spolupredseda Rady spoločnosti Henkel pre trvalú udržateľnosť a riaditeľ R&D Laundry & Home Care. Dlhodobým využívaním plastov s označením Social Plastic na výrobu obalov pre naše produkty potvrdzujeme náš záväzok prispievať k cirkulárnej ekonomike a zároveň dávať ľuďom na Haiti šancu na lepšiu budúcnosť.“

„Máme radosť nielen z toho, že produkty Fa a Nature Box, ktoré sa čochvíľa dostanú na trh, budú dlhodobo postavené na báze trvalej udržateľnosti, ale aj z toho, že môžeme v spolupráci s Plastic Bank pomáhať riešiť globálny problém s plastami v oceánoch,“ hovorí Saskia Schmaus, ktorá pracuje ako Corporate Director International v divízii Henkel Beauty Care.

„Plastic Bank vytvára hodnotový reťazec, ktorý robí svet lepším. Naše partnerstvo so spoločnosťou Henkel je dobrým príkladom toho, čo sa dá dosiahnuť spoločným úsilím,“ hovorí riaditeľ organizácie Plastic Bank David Katz. „Spoločnými silami dokážeme vytvoriť skutočnú pridanú hodnotu – úspešne a komplexne riešiť problém plastového odpadu a zároveň pomáhať najchudobnejším ľuďom sveta.“

Ďalší krok v rámci stratégie a cieľov spoločnosti Henkel vo sfére obalov

Nové obaly s obsahom Social Plastic® na trhu sú len ďalším príkladom toho, ako svedomito spoločnosť Henkel pristupuje k cieľom, ktoré si stanovila v oblasti udržateľnosti obalov. Spoločnosť totiž plánuje do roku 2025 zvýšiť podiel recyklovaných plastov pri výrobe obalov spotrebného tovaru v Európe na úroveň 35 percent a okrem toho v súčasnosti rozširuje aj svoje aktuálne portfólio obalov vyrobených zo 100 % recyklovaného plastu. Do roku 2025 sa navyše bude dať 100 % obalov, ktoré používa spoločnosť Henkel pre svoje výrobky, buď recyklovať, znova použiť alebo kompostovať*.

Viac informácií o cieľoch a stratégii spoločnosti Henkel vo vzťahu k obalom získate na stránke henkel.com/sustainability/positions/packaging.


*okrem lepidlových výrobkov, pri ktorých zvyšky lepidla môžu mať vplyv na recyklovateľnosť obalu

Tlačové správy (38,7 KB)

Fľaše produktov divízií Laundry & Home Care a Beauty Care sú vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu. Až 50 percent plastov použitých na výrobu týchto obalov predstavuje Social Plastic®.

Miestni obyvatelia majú možnosť odovzdať zozbieraný plastový odpad výmenou za peniaze, tovar alebo služby. Vyzbieraný plast sa následne pod názvom Social Plastic vráti späť do hodnotového reťazca plastov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky