31. 3. 2021  Nemecko / Egypt

Henkel výrazne posilňuje partnerstvo so sociálnym podnikom Plastic Bank

Henkel a Plastic Bank otvorili prvé zberné centrá v Egypte

Spoločnosť Henkel a Plastic Bank otvorili prvé tri zberné centrá na plastový odpad v Káhire. Projekt je súčasťou dlhodobej úspešnej spolupráce medzi spoločnosťou Henkel a sociálnym podnikom, s ktorým ju spája spoločná vízia: zabrániť znečisťovaniu životného prostredia plastovým odpadom a dlhodobo zlepšovať sociálne podmienky miestneho obyvateľstva.

Otvorenie troch zberných centier v Egypte je prvým krokom k naplneniu záväzku podporovať jeho ekologické, sociálne a hospodárskej napredovanie. Henkel a Plastic Bank chcú vzájomnou spoluprácou v priebehu najbližších rokov ďalej prehlbovať svoju spoločenskú a ekologickú angažovanosť v krajine a do roku 2023 vybudovať zberné miesta s celkovou ročnou kapacitou 5 000 ton plastového odpadu. Zberné centrá umožňujú miestnym obyvateľom odovzdať nazbieraný plastový odpad za peňažnú odplatu. Tým predchádzajú znečisťovaniu riek a oceánov plastami a zároveň prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok miestnych komunít. Plastic Bank zozbieraný plastový materiál opätovne spracuje a ako tzv. Social Plastic® ho vráti späť do spracovateľského reťazca, napríklad v podobe obalov výrobkov spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel bola prvým svetovým výrobcom spotrebného tovaru, ktorý v roku 2017 nadviazal partnerskú spoluprácu s Plastic Bank, a už má na trhu aj prvé obaly vyrobené z plastu Social Plastic®.

 „Záväzok spoločnosti Henkel prispievať k trvalej udržateľnosti je zakotvený hlboko v našej firemnej kultúre a je neodmysliteľným prvkom naše strategickej agendy pre zmysluplný rast. Jedinečná spolupráca s Plastic Bank nám umožňuje používať pri výrobe obalov našich výrobkov stále viac recyklovaných plastov a prispieva k napĺňaniu našich ambicióznych cieľov v oblasti obehového hospodárstva a redukcie plastového odpadu,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Plastový odpad v životnom prostredí je jednou z najväčších globálnych výziev a ako globálny výrobca spotrebného tovaru si uvedomujeme svoju zodpovednosť. Naša spolupráca s Plastic Bank je fantastickým príkladom sily, ktorú takéto partnerstvá majú na to, aby prinášali zlepšenie tak v environmentálnej, ako aj v sociálnej oblasti,“ hovorí Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel zodpovedná za ľudské zdroje a udržateľný rozvoj. „Sme nadšení, že partnerstvo s Plastic Bank môžeme ďalej prehlbovať. Spoločnými silami dokážeme podporovať sociálny rozvoj vo svete a zároveň pomáhame znižovať množstvo plastového odpadu v životnom prostredí a podporujeme obehové hospodárstvo.“

„Sme hrdí na našu spoluprácu so spoločnosťou Henkel pri rozširovaní recyklačných ekosystémov a podpore trvalo udržateľných obalových riešení,“ hovorí zakladateľ a riaditeľ Plastic Bank David Katz. „Od vzniku nášho partnerstva pomohla spoločnosť Henkel vyzbierať viac než 1,7 milióna kilogramov plastového odpadu, čo znamená, že sme zabránili viac než 86 miliónom plastových fliaš dostať sa do svetových oceánov. Naše zberné miesta v Egypte predstavujú významný krok smerom k zastaveniu znečisťovania oceánov plastmi a k zlepšeniu životných podmienok na africkom kontinente.“

Odpad ako príležitosť

Plastic Bank buduje recyklačné ekosystémy v krajinách s nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou odpadového hospodárstva. Zberači odpadov získavajú za nazbierané plasty odmenu, ktorá im pomáha pri zabezpečovaní základných životných potrieb pre svoje rodiny, akými sú potraviny, palivo na varenie, školské poplatky či zdravotné poistenie. Spracované zozbierané plasty v podobe Social Plastic® je možné jednoducho opätovne používať vo výrobkoch a obaloch v rámci dodávateľského reťazca s uzavretým cyklom.

Len v samotnom Egypte plánujú spoločnosti Henkel a Plastic Bank vybudovaním dlhodobej recyklačnej infraštruktúry vytvoriť v priebehu dvoch rokov približne 1 000 pracovných miest s priamym vplyvom na viac než 4 000 miestnych obyvateľov. Spoločnosti tým nadväzujú na svoju úspešnú partnerskú spoluprácu z Haiti, ktorá začala už v roku 2017.

Spoločnosť Henkel už používa Social Plastic® vo viacerých svojich produktoch. Značka Nature Box našej divízie Beauty Care sa stala prvou kozmetickou značkou, ktorá začala používať Social Plastic® ako obalový materiál pre celé portfólio výrobkov balených vo fľašiach, pričom všetky tieto fľaše obsahujú až 98 % plastov Social Plastic®. Pri čistiacich prostriedkoch Pro Nature prešla divízia Laundry & Home Care na používanie PET fliaš, ktoré sú vyrobené zo 100 % recyklovaných plastov, z ktorých až 50 % tvorí Social Plastic®.

Záväzok pre obehové hospodárstvo

Partnerstvo s Plastic Bank je len jednou z množstva aktivít a iniciatív spoločnosti Henkel, ktorými rozvíja obehové hospodárstvo a presadzuje trvalo udržateľné obalové riešenia. Spoločnosť si v oblasti obalov stanovila ambiciózne ciele na podporu uzavretého recyklačného cyklu plastov: do roku 2025 budú všetky obaly recyklovateľné alebo opätovne použiteľné* a podiel recyklovaných plastov v obaloch spotrebného tovaru sa zvýši na 30 percent. Mnohé obaly sa už dnes vyrábajú zo 100 % recyklovaných plastov. V oblasti podpory a presadzovania trvalej udržateľnosti spoločnosť Henkel spolupracuje s rôznymi partnermi v rámci hodnotového reťazca a zapája sa do mnohých medziodvetvových iniciatív. Je napríklad členom iniciatívy na budovanie nového plastového hospodárstva New Plastics Economy a zakladajúcim členom svetovej aliancie Alliance to End Plastic Waste.
 

* S výnimkou produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Henkel and Plastic Bank open first collection centers in Egypt - Thumbnail

Tlačové správy (150,11 KB)

Spoločnosť Henkel a Plastic Bank otvorili prvé tri zberné centrá na plastový odpad v Káhire.

Zberné centrá umožňujú miestnym obyvateľom odovzdať nazbieraný plastový odpad za peňažnú odplatu.

Henkel a Plastic Bank chcú vzájomnou spoluprácou do roku 2023 vybudovať zberné miesta s celkovou ročnou kapacitou 5 000 ton plastového odpadu.

Plastic Bank zozbieraný plastový materiál opätovne spracuje a ako tzv. Social Plastic® ho vráti späť do spracovateľského reťazca, napríklad v podobe obalov výrobkov spoločnosti Henkel.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky